avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 751 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor Ordin 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

Ordin 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

In Monitorul Oficial nr. 483 din 07/07/2011 a fost publicat OMFP 2234 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

[ link extern ]
Ultima modificare: Vineri, 8 Iulie 2011
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 07:54, 11 Iulie 2011
Intreb si eu fara sa fi citit,pentru raportarile de la 30.06.2011 se ia in calcul CA a anului 2010?Adica cei cu CA sub 35.000 euro la 2010 nu mai depun raportarea pana la 15.08.2011?
Raportarile contabile la data de 30.06.2011 se deppun de catre agentii economici care la sfarsitul anului 2010 au inregistrat o cifra de afaceri de peste echivalentul in lei a 35000 euro. Echivalentul in leu se calculleaza la cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, comunicat de BNR.
Obligatia depunerii raportarilor contabile
Potrivit actului normativ mentionat, au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2011:

- operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro - Important! Echivalentul in lei al sumei se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent;
- subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;
- institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de BNR, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Completare si depunere
Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

Agentii economici vor depune la registratura unitatilor teritoriale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Raportarile contabile se compun din trei formulare:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
- Contul de profit si pierdere, cod 20;
- Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitia operatorilor economici gratuit prin unitatile teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta Contribuabili/Programe Utile/Situatii financiare.

Atentie! Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.

Termen de depunere
Raportarile contabile la 30 iunie 2011 vor fi depuse pana marti, 16 august 2011.


In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. -
(1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici prevazut la alin. (1) se aplica de persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, denumite in continuare in intelesul prezentului ordin entitati.
(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
(4) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
(5) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.
(6) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.
Art. 2. -
Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.
Art. 3. -
Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Art. 4. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010.
Art. 5. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
--

Bucuresti 29 iunie 2011.
Nr. 2.234.

ANEXA

SISTEMUL
de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011

1. Generalitati
1.1. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2011 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
1.2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
1.3. Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut la art. 1 alin. (2) din ordin se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
1.4. Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 1 alin. (2) din ordin pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.
1.5. Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.
2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2011
2.1. Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
2.2. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.
2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2011 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.4. Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si care vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor comerciale carora le apartin.
Societatile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 16, dupa caz.
2.5. Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
2.6. Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2011, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiarcontabile aferente perioadei de raportare.
Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011.
2.7. Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2011.
2.8. Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 66 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul "Contul de profit si pierdere" cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010, respectiv 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011.
2.9. Entitatile inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 19 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 38 din formularul "Date informative" (cod 30).
2.10. In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
2.11. La randurile privind platile restante din formularul "Date informative" se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
2.12. Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
-directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
-persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2011, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
2.14. Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2011, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
2.15. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
2.16. Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
2.17. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2011 se completeaza in lei.
2.18. Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.
3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011
3.1. Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.
3.2. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 de catre entitati se efectueaza folosindu-se planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: www.descarca-programe.ro

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Anunt important: ordin 2234/2011 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][i]In Monitorul Oficial nr. 483 din 07/07/2011 a fost publicat OMFP 2234 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor ... (vezi toată discuția)
Raportari contabile 30.06.2011 steluta bz steluta bz Cine trebuie sa intocmeasca si sa depuna la ANAF , raportari contabile la 30.06.2011 si care sunt criteriile? (vezi toată discuția)
Depunere situatii semestriale 2013 stelach stelach Buna ziua, La formularele raportarii semestriale de la 30 iunie 2013 se mai ataseaza ceva? declaratie proprie raspundere, raport administrator? Va ... (vezi toată discuția)