avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 275 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Ordin 2239/25.07.2011 pentru aprobarea Sistemului ...
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Ordin 2239/25.07.2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Ordin 2239 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin .
(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.
(3) Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.
----
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 2
(1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin .
(2) Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute la alin. (1) se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (1), ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d).
(2) Persoanele care indeplinesc cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
(2) In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

Art. 5
Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate in conditiile prevazute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Art. 6
Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin .

Art. 7
Persoanele prevazute la art. 2 pot organiza si conduce contabilitatea de gestiune, indiferent daca au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate .

Art. 8
Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii prevazute la art. 2 alin. (1) aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Art. 9
(1) Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat optiunea prevazuta la acel articol si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin. (3^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege .
(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate .

Art. 10
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in tot cuprinsul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "situatii financiare anuale simplificate" se inlocuieste cu sintagma "situatii financiare anuale prescurtate".

Art. 11
Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.

Art. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: www.euroavocatura.ro

Anexa la Ordin 2239/2011

[ link extern ]
Ultima modificare: Marți, 26 Iulie 2011
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 14:16, 8 August 2011
nu stiu cine si de ce ar opta pentru asa ceva...

pentru ca nu vad cine si de ce face ce scrie aici:

"Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii, aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite. Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii prevăzute, persoanele care au utilizat opţiunea privind sistemul simplificat de contabilitate şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege.":rolleyes::stunned:

iar avem o lege "bifa", "un simplu exercitiu de stil":))

[ link extern ]Ultima modificare: Marți, 26 Iulie 2011
ContSters123067, utilizator
@gigelin :)
Pot opta persoanele juridice nou infiintate. Iar pentru ceilalti este la libera alegere. Daca vor sa treaca anual, de la un sistem la altul, este problema lor. Foarte multe persoane sunt interesate sa treaca la sistemul simplificat de contabilitate.
@monique:)

p-aici, la mine, e criza mare... nu se mai infiinteaza nimeni.

se DESfiinteaza.:))

iar aia ramasi (inca), numai asta n-ar mai vrea... sa schimbe soft-u' si contabilu'.:rolleyes:
@gigelin...la tine...la mine, nu B-)

Este optionala aceasta varianta, bine ca nu este obligatorie, atunci sa fi vazut. :O
deci si totalul activelor trebuie sa fie sub 35 000 euro pentru a nu depune bilant la 30.06.11?

Alte discuții în legătură

Proceduri dupa inmatriculare firma; tip contabilitate dona77 dona77 Dupa inmatricularea unui SRL, in afara de depunerea Declaratiei 010 la administratia financiara mai sunt necesare si alte demersuri? De ex., trebuie obtinuta o ... (vezi toată discuția)
Bilant simplificat refuzat la anaf carmenbn carmenbn Azi am depus un bilant simplificat la ANAF,la ghiseu.Firma are active 0,CA 0.Am fost refuzata pe motiv ca la tip situatie(dreapta sus) apare UU in loc de BS,si ... (vezi toată discuția)
Contabil obligatoriu la micro cu venit anual de 5000 euro? valentin33 valentin33 Buna ziua, Sunt in proces de infiintare a unui SRL (microintreprindere). Imi fac aceasta firma in primul rand pentru a putea derula un contract de prestari ... (vezi toată discuția)