avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 534 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general proceduri dupa inmatriculare firma; tip contabilitate
Discuție deschisă în Contabilitate în general

proceduri dupa inmatriculare firma; tip contabilitate

Dupa inmatricularea unui SRL, in afara de depunerea Declaratiei 010 la administratia financiara mai sunt necesare si alte demersuri? De ex., trebuie obtinuta o decizie de emitere facturi/chitante?
Unde/cum se poate opta pentru tipul de contabilitate (conform Ordin 3055 sau conform HG 37/2011-contabilitatea simplificata)?

Multumesc!
Cel mai recent răspuns: dona77 , utilizator 18:33, 14 Noiembrie 2012
Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute anterior se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (1), ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d).

Persoanele care indeplinesc cele doua criterii referitoare la cifra de afaceri si total active, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.

In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate in conditiile prevazute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii (cifra de afaceri, total active) aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii prevazute anterior, persoanele care au utilizat optiunea prevazuta la acel articol si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege.


[ link extern ] /


Decizia ce trebuie emisa de societate la inceputul fiecarui exercitiu financiar, in vederea atribuirii seriei si numerelor de facturi si chitante se emite conform prevederilor O.M.F.P. 2226/2006:
Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.
Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incât sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis.
Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.
In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.
Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura
Aveti aici model decizie:

[ link extern ]
Multumesc; dar legat de contabilitatea simplificat am citit si rascitit legea, far ainsa sa pot gasi unde practic /prin ce document se poate opta (pentru ofirma nou-infiintata, de ex), caci in Decl.010 nu se pomeneste de tipul contabilitatii...:-/
Optinunea privind aplicarea sistemului simplificat de contabilitate (bineinteles, cu respectarea conditiilor impuse de art. 2 si 6 din OMFP 2239/2011 ) nu trebuie anuntata la ANAF. Daca se indeplinesc conditiile, se utilizeaza planul de conturi si reglementarile contabile prevazute de acest ordin.
multumesc! :)(banuiam ca asa trebuie sa fie, din moment ce in ordin si legea contabilitatii actualizata nu se precizeaza...)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Bilant simplificat refuzat la anaf carmenbn carmenbn Azi am depus un bilant simplificat la ANAF,la ghiseu.Firma are active 0,CA 0.Am fost refuzata pe motiv ca la tip situatie(dreapta sus) apare UU in loc de BS,si ... (vezi toată discuția)
Ordin 2239/25.07.2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][u]Ordin 2239 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011[/u][/b] [b]MINISTERUL ... (vezi toată discuția)
Contabil obligatoriu la micro cu venit anual de 5000 euro? valentin33 valentin33 Buna ziua, Sunt in proces de infiintare a unui SRL (microintreprindere). Imi fac aceasta firma in primul rand pentru a putea derula un contract de prestari ... (vezi toată discuția)