avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 540 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... urgent cercetare discplinara!
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

urgent cercetare discplinara!

Buna ziua

Desi CM nu prevede numirea unei comisii de cercetare disciplinara, in vederea efectuarii procedurii a fost numita o comisie, care a participat la luarea declaratiilor angajatilor in discutie.
Am si eu cateva intrebari legat de cele expuse mai sus:
1. Se va tine cont la intocmirea procesului verbal si de declaratiile verbale sau doar de cele scrise?
2. Comisia propune sanctiune in procesul verbal intocmit?

Multumesc anticipat
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:29, 13 Decembrie 2011
Buna ziua,
Intr-adevar codul muncii nu prevede alcatuirea unei comisii de disciplina insa prevede la art.241 regulamentul intern care se intocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor.Regulamentul va contine cel putin urmatoarele categorii de dispozitii ( art.242 )
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
Asadar, angajatorul ( pe baza acestui regulament intern) va alcatui o comisie de disciplina numita printr-o decizie interna si care va cerceta cauza.
Art.251 (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
In procesul verbal se va consemna atat intrebarile cat si raspunsurile partilor implicate, si din cate stiu si sanctiunea pe care angajatorul o stabileste in functie de
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
ART. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

stanceni a scris:

Buna ziua

Desi CM nu prevede numirea unei comisii de cercetare disciplinara, in vederea efectuarii procedurii a fost numita o comisie, care a participat la luarea declaratiilor angajatilor in discutie.
Am si eu cateva intrebari legat de cele expuse mai sus:
1. Se va tine cont la intocmirea procesului verbal si de declaratiile verbale sau doar de cele scrise?
2. Comisia propune sanctiune in procesul verbal intocmit?

Multumesc anticipat1. Unul dintre elementele esentiale ale efectuarii cercetarii disciplinare prealabile il constituie ascultarea salariatului.
Ascultarea salariatului este consemnata intr-un proces-verbal distinct, care va contine intrebarile formulate de membrii comisiei si raspunsurile salariatului.

2. Cercetarea disciplinara prealabila este finalizata cu un proces-verbal intocmit de comisia imputernicita, la care se ataseaza nota explicativa a salariatului.
In p.v. este consemnata prezentarea faptei sesizate, a circumstantelor in care aceasta a fost savarsita, rezultatele cercetarii, inclusiv, dupa caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta si de a-si motiva pozitia ori, motivarea pentru care apararile sale au fost inlaturate, probele administrate, propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila.

3. Constatand vinovatia salariatului, dupa efectuarea cercetarii prealabile, angajatorul urmeaza sa stabileasca sanctiunea disciplinara, in baza propunerii comisiei de disciplina.
Ultima modificare: Marți, 13 Decembrie 2011
Cornel Vasile, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Decizie sanctionare cercetare disciplinara alinamariabrasoveanu alinamariabrasoveanu Buna seara, Maine am o zi plina cu comisii de disciplina. Intrebarea mea este in cazul in care nu o sa reusesc sa dau decizia de sanctionare si decizia de ... (vezi toată discuția)
Baut la serviciu mirusaby mirusaby Un angajat a venit a doua oara baut la serviciu. Nu vrea sa sufle in etilotest sau in fiola ....colegii l-au vazut , iar in reg .Intern si in CCM scrie ca se ... (vezi toată discuția)
Sanctionare angajat lungeanuadina lungeanuadina Care sunt pasii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare? Vreau sa fac o reducere a salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%. (vezi toată discuția)