avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 478 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit codul de procedura fiscala
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

codul de procedura fiscala

Care sunt ultimele modificari din codul de procedura fiscala( enumerate) si care sunt ultimele modificari din codul fiscal privind impozitul pe profit?Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 19:57, 15 Decembrie 2011
1. Pentru impozitul pe profit gasiti informatii aici:

www.avocatnet.ro/content/for...

2. Modificarile la Codul de procedura fiscala au fost aduse de OUG 29/2011.

O sinteza a principalelor modificari aduse acestuia :

Verificarea documentară
Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor, s-a introdus posibilitatea organului fiscal de a proceda la o verificare documentară, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale. În situaţia în care, urmare verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de obligaţiile fiscale declarate de contribuabil, procedează la notificarea acestuia, la solicitarea de documente suplimentare în vederea clarificării situaţiei fiscale şi ulterior, la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.
În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal procedează la stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.
Procedura va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală
Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală care conţine codul de identificare fiscală s-a redus de la 15 la 10 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sau a cererii de către contribuabil.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi
Noile reglementări au stabilit înfiinţarea Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.
Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;
c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
Condiţia privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative prevăzute de lege se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.

Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe siteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Organul fiscal va înscrie contribuabilii declaraţi inactivi/ reactivaţi după comunicarea deciziei de inactivitate/ reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.
Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivaţi produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale pe portalul e-România
Data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România a fost modificată în sensul că această dată este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor (anterior data depunerii era data validării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmarea validării declaraţiei).
De reţinut! Reglementarea se referă la D 112 şi la toate declaraţiile depuse online de contribuabili mari şi mijlocii care utilizează portalul e-România.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere în procedura insolvenţei
Începând cu 17 septembrie a.c., data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011, în cazul contribuabililor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit legii care reglementează această procedură (până la această dată nu s-au datorat şi nu s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere).

Înlocuirea bunului sechestrat
Printre noutăţi se numără şi reglementarea posibilităţii debitorului executat silit de a înlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil dacă bunul oferit în vederea sechestrării este liber de orice sarcini.

Modificări ale regimului sancţionatoriu
Pentru nedepunerea sau depunerea de declaraţii recapitulative incorecte sau incomplete în sensul aplicării unei amenzi fixe, s-au stabilit amenzile astfel:
- de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;
- de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.
Anterior, sancţiunea era 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete.
Nu vor fi sancţionate contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.

[ link extern ]


www.avocatnet.ro/content/for...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Guvernul a modificat codul de procedura fiscala. vezi ce s-a schimbat! Roland Mindrila Roland Mindrila Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in ... (vezi toată discuția)
Verificare recipisa dupa depunere declaratie 2ntz 2ntz Buna ziua, Am cautat pe internet insa nu am reusit sa gasesc nicio prevedere legala privind citirea/verificare recipisei dupa depunerea declaratiilor, ... (vezi toată discuția)
Societate fara acte contabile.ce-i de facut? ela david ela david Societatea infiintata in 2010. Functioneaza 1-2 luni, se depun declaratiile corespondente actualei D112...si cam atat....Contabila plecata din tara, nu tu ... (vezi toată discuția)