avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 973 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor Propunere de modificare a formularelor 200, 220 ºi ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

Propunere de modificare a formularelor 200, 220 ºi 205

Propunere de modificare a formularelor 200, 220 şi 205

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, luni, 9 ianuarie a.c., pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Legislaţie/ Transparenţă decizională, a fost publicat Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Codul Fiscal.

Ca urmare a modificării şi completării Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, potrivit Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului nr. 117/2010, 30/2011 şi 125/2011, este necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Modificările legislative au vizat, în principal:

- modul de stabilire a venitului net, pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale din desfăşurarea mai multor activităţi impuse pe bază de norme de venit;

- simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice;

- simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din arendare;

- stabilirea venitului net în sistem real pentru contribuabilii impuşi pe baza normelor de venit care în anul fiscal precedent au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

- corelarea dispoziţiilor art. 52 din Codul Fiscal, privind unele categorii de venit, cu dispoziţiile noului Cod Civil;

- unificarea termenelor de depunere a declaraţiilor informative depuse de plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

- modificarea termenelor de plată a plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite de organul fiscal în cursul anului fiscal.

În aceste context, proiectul de ordin propune:

- raţionalizarea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, în sensul reducerii numărului de secţiuni necesare declarării surselor de venit, precum şi actualizarea unor indicatori din conţinutul formularului. Având în vedere faptul că, majoritatea contribuabililor (cca. 78%) realizează o singură categorie de venit, dintr-o singură sursă, a fost prevăzută o anexă la formularul 200, care va fi completată numai de persoanele care realizează venituri din mai multe surse sau categorii de venit, anexă care va face parte integrantă din declaraţie.

- eliminarea cererii de opţiune privind modificarea modului de stabilire a venitului net, prin exercitarea acestei opţiuni prin intermediul formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/normă de venit”, în care au fost prevăzute informaţii suplimentare;

- actualizarea indicatorilor cuprinşi în formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012;

- raţionalizarea declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, pe beneficiari de venit, depuse de către plătitorii de venit, prin unificarea conţinutului formularelor existente.

Formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit” va cuprinde informaţii privind toate categoriile de venit prevăzute de Titlul III din Codul Fiscal, cu regim de reţinere la sursă, inclusiv cele din formularul 206 „Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”. Plătitorii de venituri vor completa un singur formular, care va cuprinde toate informaţiile fiscale necesare administrării, structurate pe categorii de venituri, privind beneficiarii de venit, veniturile realizate şi baza de calcul a impozitului, impozitul reţinut, regimul de impozitare (impunere finală sau plată anticipată) etc.;

- evidenţierea modului de calcul a normei de venit, în cazul în care, contribuabilii desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale impuse pe norme de venit sau desfăşoară aceeaşi activitate impusă pe normă de venit în două sau mai multe locuri. În acest sens, a fost prevăzută anexa la decizia privind plăţile anticipate, în care este detaliat modul de stabilire a normei recalculate;

- raţionalizarea şi uniformizarea unor informaţii din formularele actuale, în scopuri de administrare;

- gruparea formularelor şi instrucţiunilor privind completarea acestora, precum şi a unor proceduri specifice, în cadrul unui singur act normativ. Prin concentrarea informaţiei, vor fi eliminate dificultăţile cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale operative, generate de existenţa mai multor acte normative care reglementează un domeniu şi de existenţa unor referinţe legislative repetate, care conferă un caracter greoi aplicării actelor normative.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

- prin scrisori, la adresa: ANAF - Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

- electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

- prin fax, la numărul: 0213.199.857.

[ link extern ]
sa speram ca intradevar se simplifica formalitatile

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Modificãri ale codului fiscal: impozit pe venit ContSters233047 ContSters233047 [b]Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe venit [/b] [b]Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, în Monitorul Oficial al României, ... (vezi toată discuția)
Pfa - impozit retinere la sursa Lori47 Lori47 Un SRL a incheiat un contract de mandat comercial cu o persoana fizica autorizata. Acest PFA desfasoara si alte tipuri activitati. Pentru acest serviciu la ... (vezi toată discuția)
Despre declaratia 205 ContSters138151 ContSters138151 O firma cu obiect de activitate \"comert cu amanuntul\"care a desfasurat activitate doar 3 luni in anul 2009 dupa care si-a incetat activitatea a primit o ... (vezi toată discuția)