avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 186 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Functionar Public
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Functionar Public

Sunt angajat ca referent cu toate ca am studii superioare terminate inaintea angajarii
Am acceptat acest post pentru ca doar posturile de referent erau libere.
Am fost fortat sa fac studii de masterat platite din bani publici cu toate ca nu-mi puteau folosi la promovare in clasa din postul de referent
Intrebare: Pot afla o modalitate de promovare prin transformarea postului ?
Legea 188 1999 nu stipuleaza faptul ca nu am voie sa particip la examenul pentru transformarea postului.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 20:37, 30 Octombrie 2008
De ce sa nu aveti voie sa participati la examenul pentru transformarea postului?
In aceasta lege am gasit:
"3) Pot fi numiti functionari publici definitivi:
a) functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au
obtinut rezultat corespunzator la evaluare;
b) persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni si,
respectiv, 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite."

Art. 57(3) Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor
profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru
fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
(5) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul
de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru
ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de executie de grad profesional superior.
(6) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul
de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a
functiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea
functiilor publice de conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice
de conducere, candidatii trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in
domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice.

ART. 61
(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul
public debutant va fi:
a) numit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in
functiile publice prevazute la art. 14, in gradul profesional asistent;
b) eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul
"necorespunzator".
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesara
pentru ocuparea unei functii publice.

ART. 64
(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice
superioare.
(2) Promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se
face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de
functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului
functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si
responsabilitati.
ART. 65
(1) Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia
publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice
rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui
detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza;
c) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii
2 ani;
d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi.
(3) Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru
promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul
organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide in functia publica.
ART. 66
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii
publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei
publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6);
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi.
ART. 67
Avansarea in trepte de salarizare se face in conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare
a functionarilor publici.
ART. 68
(1) In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi
desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul
organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt
incadrati, in conditiile legii.
(2) Promovarea in conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de
functionarul public ca urmare a promovarii examenului.
ART. 68
(1) In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi
desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul
organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt
incadrati, in conditiile legii.
(2) Promovarea in conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de
functionarul public ca urmare a promovarii examenului.
Motivatia pe care o primesc este ca am terminat studiile inainte sa devin functionar public ori eu in lege nu vad o interzicere de participare la examen pt transformare

Cred ca doar nu vor sa va promoveze, nu ca legea interzice participarea dvs la examen.
solicitati, in baza unei cereri in duble exemplar si nr de inregistrare, motivele pentru care ei susutin aceste lucruri si baza lor legala
O.G. nr. 6/2007

ART. 9
(2) Promovarea, in conditiile legii, a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, se face prin transformarea postului pe care acestia sunt incadrati, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Functionarii publici care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, intr-o functie publica de executie, un grad profesional si o treapta de salarizare care sa le asigure acestora o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizeaza de autoritatea sau de institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (Ordinul nr. 10.280/2008). In cazul in care, dupa aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevazut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel.

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici

ART. 23
(1) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;

Intrebati daca in planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2008 (sau 2009), a fost rezervata macar o functie publica pentru promovare in clasa...
Funcţionarii publici vor putea fi promovaţi în grad profesional în anul 2008 pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare aprobate, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până la data de 15 decembrie 2008.
Examenul sau concursul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află funcţiile publice, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Funcţiile publice rămase vacante în cursul anului şi care nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcţiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer şi redistribuire. Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între solicitarea avizului, respectiv, înştiinţarea Agenţiei şi asigurarea publicităţii concursului în bune condiţii.

Alte discuții în legătură

Promovarea functionarilor publici corinastrenc corinastrenc Am o nelamurire! Daca poate cineva sa ma ajute: Am absolvit studii superioare, după aceea m-am incadrat in functia de referent , clasa III, grad asistent, ... (vezi toată discuția)
Promovare in clasa, functie publica ContSters287034 ContSters287034 Buna seara, un referent principal 2, incadrat in cadrul UAT, in urma absolvirii cu titlu de licenta Fac. de Stiinte Juridice si Administrative in anul 2011, ... (vezi toată discuția)
Avansare in treapta functionar public functionar public In momentul in care un functionar public indeplineste conditia de vechime pt. avansare(sau promovare), institutia este sau nu obligata sa-l avanseze? Motivatia ... (vezi toată discuția)