avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 406 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Care sunt cauzele cand un functionar public este ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Care sunt cauzele cand un functionar public este suspendat din functie?

care sunt cauzele cind un functionar public este suspundat din functie
Cel mai recent răspuns: gordius63 , utilizator 20:48, 3 Ianuarie 2013
Conform legii 188/1999 privind statutul functiionarilor publici - republicata - M.Of.(365/29.05.2007) :


Sectiunea 2 - Suspendarea raportului de serviciu
Art. 94
(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile prevazute la art. 34;
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii;
e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in conditiile legii;
i) carantina, in conditiile legii;
j) concediu de maternitate, in conditiile legii;
k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
l) forta majora;
m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h) ;
n) pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina;
o) in alte cazuri expres prevazute de lege.
(2) In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris persoana care are competenta legala de numire in functia publica despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenta legala de numire in functia publica atrage incetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. f), h), i), k) si l).
(3) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.


Art. 54
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.


si suspendarea din initiativa functionarului public

Art. 95. - (1) Raportul de serviciu se suspendă la initiativa functionarului public în următoarele situatii:

a) concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în conditiile legii;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) desfăsurarea unei activităti în cadrul unor organisme sau institutii internationale, în alte situatii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);

d) pentru participare la campania electorală;

e) pentru participarea la grevă, în conditiile legii.

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună si 3 ani.

(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declansarea grevei.

(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), precum si în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii în functia publică.

(5) Dispozitiile art. 94 alin. (2) se aplică în mod corespunzător si pentru cazurile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 96. - (1) Reluarea activitătii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică.

(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitătii de către functionarul public se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritătile si institutiile publice au obligatia să rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în conditiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa sau cu acordul functionarului public în cauză.

(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în conditiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în functia publică
Ultima modificare: Joi, 2 Februarie 2012
Gabriela Pintea, Consilier juridic
Am fost trimisa in judecata pt o infractiune de fals si uz de fals care a fost prescrisa si pt. inselaciune , ma mai incadrez in conditiile art.94 lit. m ?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Un functionar public suspendat la cerere se poate angaja pe perioda suspendarii in mediul privat???
Legea 188/1999 Statutul Functionarilor publici


Art. 95. - (1) Raportul de serviciu se suspendă la initiativa functionarului public în următoarele situatii:

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună si 3 ani.

Am auzit mai multe cazuri, in care persoane suspendate potrivit alin.( 2) , pe perioada suspendarii lucreaza in sectorul privat pentru ub salariu mult mai bun.


LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

ART. 96
(1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Suspendarea raportului de serviciu manole2012 manole2012 Buna ziua, Sunt functionar public si viitor candidat la functia de primar. Stiu ca inca nu s-a dat nici o hotarare oficiala cand incepe si de cat timp este ... (vezi toată discuția)
Reincadrare functionar public dupa autosuspendare giglesionut giglesionut m-am autosuspendat pe 6 luni (in 2004-2005 ) din functie iar la expirarea lor am solicitat reincadrarea (nu in scris). am fost plimbat vreo 6 luni degeaba si ... (vezi toată discuția)
Suspendare/angajare functionar public buna ziua! am mai multe intrebari, multumesc anticipat pentru ... carmen170265 carmen170265 buna ziua! Am mai multe intrebari, multumesc anticipat pentru raspuns! Se mai poate suspenda un functionar public in actualul context legislativ?Care sunt ... (vezi toată discuția)