avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 243 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Legislaţie europeană, CEDO, UE, ... Procura CEDO
Discuție deschisă în Legislaţie europeană, CEDO, UE, proceduri europene

Procura CEDO

Buna ziua! Suntem 114 persoane (creditori salariati ai unei societati in faliment), care dorim sa ne adresam CEDO. Am ales dintre noi un reprezentant. Am vrea sa stim (de la un jurist) :
1.- procura pentru reprezentant trebuie facuta in 114 exemplare, adica intre fiecare reclamant si reprezentant, sau se face un singur tabel - procura ? Multumim!
Cel mai recent răspuns: ContSters237899 , utilizator 11:23, 9 Februarie 2012
Pentru a va putea adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului ar trebui sa fie indeplinite anumite conditii ... Astfel, Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum este stabilit conform principiilor de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de şase luni, începând cu data deciziei interne definitive.


În ceea ce priveşte cererile de sesizare a Curţii, acestea trebuie să îndeplinească o serie de condiţii prevăzute de art.35 din Convenţie. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de petiţionari se pot împărţi în două mari categorii:
• condiţii generale ce trebuie îndeplinite de toţi petiţionarii;
• condiţii speciale ce privesc o anumită categorie de petiţionari – stat sau parte individuală.

Condiţiile generale . Aceste condiţii sunt prevăzute de art 35 din Convenţie şi sunt:
1. epuizarea tuturor căilor de recurs interne . Conform articolului 32 § 1 din Convenţie, Curtea nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne şi în termen de şase luni începând cu data deciziei definitive interne. O plângere care nu respectă aceste condiţii de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte.

2. scurgerea unui termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a deciziei interne. După ce autoritatea naţională competentă cea mai înaltă a pronunţat o decizie, petiţionarul dispune de un interval de şase luni pentru a sesiza Curtea. Acest interval începe să curgă de la data la care a luat cunoştinţă personal sau prin avocatul său de decizia finală în ordinea normală a instanţelor, şi nu începând de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de graţiere sau amnistiere sau a oricărei alte cereri adresate unei autorităţi cu titlu de graţiere.

3. cererea să nu fie anonimă. Potrivit art.47 din Regulamentul Curţii, formularul trebuie semnat de petent personal în calitate de reclamant sau de către reprezentantul lui, întrucât formularele puse la dispoziţie de către grefa Curţii obligă reclamantul să-şi decline identitatea.

4. cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte. Potrivit art.35 pct.2 lit.b , Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte.

5. cererea să nu fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale, dacă nu conţine fapte noi. Potrivit acestei reguli, vor fi inadmisibile cererile care au fost înaintate examinării unei alte instanţe internaţionale, deoarece nici o plângere identică sau în substanţă aceeaşi cu plângerea în faţa Curţii nu trebuie să fie supusă vreunei alte proceduri internaţionale de investigare sau de reglementare.

6. cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau dacă este vădit nefondată sau abuzivă.
O cerere este considerată incompatibilă cu prevederile Convenţiei atunci când obiectul ei nu intră sub incidenţa dispoziţiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cererea are ca obiect încălcări ale unor drepturi şi libertăţi neprevăzute de Convenţie.
Cererea este abuzivă atunci când se urmăreşte un scop contrar celui prevăzut de Convenţie (de exemplu, cererea este folosită în scopul de a se sustrage unei condamnări) sau când se dovedeşte că este folosită în mod şicanator.
Cererea este considerată vădit nefondată, dacă se dovedeşte absenţa unei violări a Convenţiei, astfel încât cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

Condiţii speciale .Condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite de o cerere individuală sunt:
1. numele, data naşterii, naţionalitatea, sexul, profesia şi adresa petentului;
2. numele, profesia şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
3. partea sau părţile contractante împotriva cărora este îndreptată petiţia;
4. expunerea succintă a faptelor;
5. expunere succintă a violării normelor Convenţiei şi a argumentelor pertinente;
6. obiectul petiţiei ca şi descrierea cererii unei satisfacţii echitabile;
7. copii ale tuturor documentelor, a deciziilor ce privesc obiectul petiţiei

De asemenea, trebuie sa stiti ca CEDO nu este o instanta de control faţă de instanţele naţionale.
Un o singura procura ar fi suficienta. Insa, fiind in faliment debitorul, nu vad sa fie admisibila cererea la CEDO, depinde acum si ce drepturi considerati ca v-au fost incalcate, ma refer la cere expres prevazute in Conventie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Proces cedo gabi_m_v gabi_m_v am lucrat la petrom si ne judecam din 2008 cu ei ptr muraturi , cota gaze si beneficiu.la brailam castigat iar la gl am pierdut.cum procedam ptr ... (vezi toată discuția)
Cai de atac goina4444 goina4444 Buna ziua.Daca ultima cale de atac nu_mi este favorabila cum pot sa fac plangere la cedo?Multumesc. (vezi toată discuția)
Rog raspuns. ContSters87210 ContSters87210 In contencios, daca am pierdut la tribunal si curtea de apel, mai pot face recurs si la inalta curte de casatie si justitie, sau doar la c.e.d.o.? (vezi toată discuția)