avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 527 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită se pot lua masuri asiguratorii inainte de termenul din ...
Discuție deschisă în Executare silită

se pot lua masuri asiguratorii inainte de termenul din somatie?

As dori sa aflu daca in perioada de la primirea somatiei si pina la sfirsitul termenului de 15 zile (din c.pr.fiscala) pt.plata, se pot lua sau nu masuri asiguratorii? poprire cont? sechestru imobile sau bunuri mobile? este un srl complex turistic
Cel mai recent răspuns: Adolfina Pop , Consultant fiscal 10:05, 30 Iulie 2012
Da, se poate. Codul de procedura fiscala recizeaza urmatoarele:"Art. 129 Poprirea şi sechestrul asigurătoriu

(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente.

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

(5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent.

(6) Măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum şi cele dispuse de instanţele judecătoreşti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.


7) Bunurile perisabile şi/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate:

a) de către debitor cu acordul organului de executare, sumele obţinute consemnându-se la dispoziţia organului de executare;

b) prin vânzare în regim de urgenţă în condiţiile art. 159 alin. (4).

(8) În cazul înfiinţării sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară.

(9) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispoziţie ce ar interveni ulterior înscrierii prevăzute la alin. (7) sunt lovite de nulitate absolută.

(10) Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanţa fiscală a bugetului general consolidat, măsurile asigurătorii pot fi înfiinţate şi asupra bunurilor deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta.

(11) Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 172."

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amenda fiscala eduuard eduuard Daca ai de platit niste despagubiri fiscului, instanta poate recurge la la anumite masuri de asigurare/sechestru in ceea ce priveste, de exemplu, unele actiuni ... (vezi toată discuția)
Impozit auto 2010 bnlarts bnlarts buna ziua.am si eu o nelamurire.dupa cat timp se pune sechestru pe un bun mobil?de exemplu nu am platit anul acesta impozitul pe autoturism.am doar doua masini ... (vezi toată discuția)
Acord cu fisc-ul pentru inchiriere spatiu ciprian.balint ciprian.balint Aduc in atentia dumneavoastra un caz in care sunt implicat doar ca si client dar pentru care ma intereseaza rezolvarea lui. Am contractat o sala pentru un ... (vezi toată discuția)