avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 173 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... risc maternal
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

risc maternal

cum pot sa obtin concediu de risc maternal.... si cum obtin indemnizatia de risc maternal?ce acte trebuiesc....la munk nus conditii grele, dar stau 6 ore p scaun,,,,iar eu am iminenta de avort si tre sa stau in pat,culcata, nu in pozitia sezutsi nu a voie cu masina, fac naveta zilnic d la sf ghe la brasov
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:40, 22 Septembrie 2012
1. Din OUG 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã:

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupã cum urmeazã:
...
c) salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare;
d) salariata care a nãscut recent este femeia care şi-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie şi solicitã angajatorului în scris mãsurile de protecţie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut;
e) salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãţii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îşi alãpteazã copilul şi anunţã angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
...
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele prevãzute la lit. c)-e) pentru protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lor şi/sau a fãtului ori a copilului lor.

Art. 9. - În cazul în care o salariatã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e) şi desfãşoarã la locul de muncã o activitate care prezintã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alãptãrii, în sensul celor prevãzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat sã îi modifice în mod corespunzãtor condiţiile şi/sau orarul de muncã ori, dacã nu este posibil, sã o repartizeze la alt loc de muncã fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa, conform recomandãrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariate.

Art. 10.
(1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sã îndeplineascã obligaţia prevãzutã la art. 9, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupã cum urmeazã:

a) înainte de data solicitãrii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementãrilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c);

b) dupã data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevãzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicitã concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadã ce nu poate depãşi 120 de zile, de cãtre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevãzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sãnãtãţii.

Art. 12.
(1) Pentru salariatele care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c) şi d) şi îşi desfãşoarã activitatea numai în poziţia ortostaticã sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncã respectiv, astfel încât sã li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajãri pentru repaus în poziţie şezândã sau, respectiv, pentru mişcare.

(2) Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesarã schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândã sau, respectiv, pentru mişcare.

(3) Dacã amenajarea condiţiilor de muncã şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilã sau nu poate fi cerutã din motive bine întemeiate, angajatorul va lua mãsurile necesare pentru a schimba locul de muncã al salariatei respective.

Art. 13. - În baza recomandãrii medicului de familie, salariata gravidã care nu poate îndeplini durata normalã de muncã din motive de sãnãtate, a sa sau a fãtului sãu, are dreptul la reducerea cu o pãtrime a duratei normale de muncã, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementãrilor legale (privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale)


2. Din Normele de aplicare a OUG 96/2003:

Art. 5. - (1) Concediul de risc maternal, definit la art. 2 lit. h) din ordonanţa de urgenţã, este concediul pe care poate sã îl solicite o salariatã care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e) din ordonanţa de urgenţã, în cazul în care angajatorul, ca urmare a evaluãrii riscurilor prezente la locul de muncã al salariatei, nu poate, din motive justificate în mod obiectiv, sã dispunã mãsura modificãrii condiţiilor şi/sau programului de muncã al acesteia sau mãsura repartizãrii ei la alt loc de muncã, fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa şi/sau a fãtului ori a copilului.
(2) Concediul de risc maternal se solicitã de cãtre salariata prevãzutã la alin. (1) ca urmare a primirii Informãrii privind protecţia maternitãţii la locul de muncã, prevãzutã la art. 2 lit. f).

Art. 6. - (1) Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, dupã caz, de medicul specialist care atestã faptul cã o salariatã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e) din ordonanţa de urgenţã este fie adeverinţa medicalã-tip aprobatã de Ministerul Sãnãtãţii, fie Carnetul gravidei şi Anexa pentru supravegherea medicalã a gravidei şi lãuzei în conformitate cu Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 12/2004.
(2) Documentul medical menţionat la alin. (1) trebuie sã conţinã constatarea stãrii fiziologice de sãnãtate a salariatei şi recomandãri privind protecţia acesteia la locul de muncã.
(3) În cazul salariatei gravide, documentul medical trebuie sã conţinã data prezumtivã a naşterii, precum şi recomandãri privind capacitatea de muncã a acesteia pe timp de zi sau, dacã este cazul, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de muncã definite în prezentele norme metodologice ca insalubre sau greu de suportat.
(4) În cazul salariatei care a nãscut recent şi/sau alãpteazã, documentul medical trebuie sã conţinã datele privind începutul şi sfârşitul prezumtiv al perioadei vizate şi recomandãri privind capacitatea de muncã a acesteia.
(5) Consultaţiile postnatale efectuate de salariatã pe o perioadã de 6 luni dupã naştere vor lua în considerare eventualele modificãri ale capacitãţii de muncã a salariatei şi vor conţine recomandãri corespunzãtoare.
(6) Salariata va prezenta angajatorului, în copie, documentul medical menţionat la alin. (1), în maximum 5 zile lucrãtoare de la data eliberãrii.

Art. 7. - (1) Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime sau fracţionat, în funcţie de recomandarea medicului şi de justificarea angajatorului privind perioada posibilã de eliminare a riscurilor de la locul de muncã, pentru sãnãtatea sau securitatea ei.
(2) Angajatorul aprobã solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai dacã solicitarea este însoţitã de documentul medical prevãzut la art. 6.
(3) Concediul de risc maternal se acordã pe durate care nu pot depãşi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:
a) integral sau fracţionat, pânã în a 63-a zi anterioarã datei estimate a naşterii copilului, respectiv anterioarã datei intrãrii în concediul de maternitate;
b) integral sau fracţionat, dupã expirarea concediului postnatal obligatoriu şi, dacã este cazul, pânã la data intrãrii în concediul pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani;
c) integral sau fracţionat, înainte sau dupã naşterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.


3. Pentru rezolvarea problemei va adresati medicului de familie si ITM (Dep. Securitate si Sanatate in Munca).

4. Ar fi bine sa cititi OUG 96/2003 unde veti gasi mai multe informatii.
Conform OUG nr. 96/ 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor. Salariatele protejate (salariata gravida, salariata care a nascut recent si/sau salariata care alapteaza) pot beneficia de concediu de risc maternal daca angajatorul, din motive justificate, nu poate sa modifice conditiile, orarul si/sau locul lor de munca in conformitate cu recomandarile medicului de medicina muncii.

Mai multe detalii gasiti aici:
[ link extern ] /

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Motive concediu risc maternal pentru mame mihaelasofronea mihaelasofronea Buna ziua, as dori sa imi iau un concediu de risc maternal ( copilul inca nu a implinit 6 luni), am efectual cele 42 zile lauzie si nu intentionez sa iau ... (vezi toată discuția)
Concediu de risc maternal Elena_Aurelia Elena_Aurelia Cu cat se plateste concediu de risc maternal si imi pot lua din 14 saptamani? (vezi toată discuția)
Concediu de risc maternal ToaderTeodora ToaderTeodora Buna ziua, intrebarea mea este legata de conditiile in care se acorda concediul de risc maternal, eu am nascut pe 15. 09.2014 si am avut concediul ... (vezi toată discuția)