avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1033 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Obligatii fiscale declarative pentru luna decembrie ...
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Obligatii fiscale declarative pentru luna decembrie 2012

Până la 7 decembrie 2012 inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.
Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna noiembrie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.


Până la 10 decembrie 2012 inclusiv:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010.
Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070.
Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020.
Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, Formular 096.
Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1768/2012.


Până la 17 decembrie 2012 inclusiv:

- Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă.

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă.

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă .
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă .

- Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă.

- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă.

-Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. (anexa 53)


Până la 20 decembrie 2012 inclusiv:

Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2012.
Organizatorii de jocuri de noroc.


Până la 21 decembrie 2012 inclusiv:

- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2012;

- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor;

- Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a;

- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.
Plătitorii următoarelor venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.


- Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)?e), adică:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă


- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 100.
Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012, formular 112.
Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 300.
Reglementare: art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011.

Atenţie!
Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 noiembrie 2012;


- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012, formular 390 VIES.
Reglementare: art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală luna. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.


Până la 21 decembrie 2012 inclusiv:

Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România.
Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012. Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Conform OMFP 74/2012.

[ link extern ]Ultima modificare: Vineri, 14 Decembrie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 20:10, 14 Decembrie 2012
Comunicat de presa ANAF
Nr. 1091183/ Data: 13.12.201221 decembrie - noul termen pentru declararea/ plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acorde personalului zile libere
după 25 decembrie, prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost completată
Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul că după
art.111 din OuG nr.92/2003, a fost introdus art.111¹, potrivit căruia, creanţele fiscale
pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi
termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la
data de 21 decembrie.

Aceste prevederi se aplică pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012 al căror
termen de declarare şi plată devine 21 decembrie 2012.


Informaţii detaliate se pot obţine la:
- birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice
- telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160.
Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Sursa: [ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Obligatii declarative cu termene in luna septembrie 2012  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]Pana la 7 septembrie a.c. inclusiv:[/b] [i]- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in ... (vezi toată discuția)
Obligatii declarative cu termene in luna august 2012  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b]Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii cu privire la documentele care trebuie să fie depuse la Fisc în luna august ... (vezi toată discuția)
Obligatii declarative cu termen in luna ianuarie 2012 ContSters233047 ContSters233047 Obligatii declarative cu termen in luna ianuarie 2012 http://www.finantevalcea.ro/obligaii-declarative-cu-termen-in-luna-ianuarie-2012271211.html (vezi toată discuția)