avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 328 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Indemnizatia de crestere a copilului
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Indemnizatia de crestere a copilului

Buna , ma numesc ,Clara si sunt studenta la zi in anul 5 de studiu la farmacie, vreau sa mentionez ca este an terminal.sunt insarcinata in 2 luni dar frecventez facultatea fara intrerupere de 5 ani,urmeaza sa nasc in jurul datei de 15 iulie iar examenul de licenta va fi dupa data nasterii. Imi puteti spune va rog daca beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului...numai ca mentionez ca eu am si lucrat pe perioada facultatii in diferite locuri de munca pana in anul 2012...dar nu mai lucrez si nici nu voi mai lucra. va multumesc
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 16:12, 3 Decembrie 2012
iata textul de lege
Art. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
"A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;"
B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru
somaj, in conditiile legii.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) autorizate sa desfasoare activitati independente.
"e) persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006."

NOTA : In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii a stagiului de cotizare realizat in perioada concediilor de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 casele de asigurari de sanatate vor completa anexele nr. 1.1 si 1.2 la normele aprobate de Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001. Acestea se depun, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul casa de asigurari de sanatate platitoare.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate
conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III
si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).

Art. 2
(1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de
boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea
capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de
munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite in continuare concedii si indemnizatii.

Art. 3
Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita in continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.

"Art. 3.1. - Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate."

Art. 4

"(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

(3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate.
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se
prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza in anul urmator.
(6) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat in conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz."
(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 5
Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).


"Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.

Articolul 6, alineatul (1) modificat de art.I pct.4 din OUG 36/2010

(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

NOTA Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4
alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepând cu
data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

"(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

"(3.1) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate."
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentand indemnizatie de somaj.

NOTA : Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4
alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepând cu
data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz.
(8) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

(9) Baza de calcul lunara a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara."

"Art. 7.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical."

Art. 8
(1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:
"a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;".
b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) pentru care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata
contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate
perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si
perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
"c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
(4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca,
fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei,
bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele
medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin
hotarare a Guvernului.

Art. 10
(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
"(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2);
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c)."
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).
(4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se
platesc zilele lucratoare.
(6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Art. 11
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical
eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.

"(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."


drept urmare, daca nu aveti stadiul minim de cotizare in ultimele 12 luni, nu puteti benficia.
recomandare:
1. mergeti la CASS si platiti contributia, si puteti beneficia de concewdiu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau
2. ia concediu tata
1. Deoarece nu mai aveti contract individual de munca nu veti mai putea beneficia de concediu de maternitate (126 de zile = sarcina si lauzie = pre si postnatal).

2. Veti putea insa sa beneficiati de indemnizatie pentru concediu crestere copil (CCC) pana la 2 ani.

3. In cazul dvs. se aplica urmatoarele prevederi din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
...

(5) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
...
m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
...
t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
...
v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.
...

4. Imediat dupa absolvire, chiar daca nu ati sustinut licenta, va inregistrati la Agentia de Somaj In calitate de absolvent), pentru a avea continuitate in cele 12 luni premergatoare nasterii copilului, eligibile pentru a beneficia de indemnizatie pentru CCC.

Ultima modificare: Luni, 3 Decembrie 2012
Valeriu TUDOR, Consultant resurse umane
va multumesc pt raspuns...+deci concluzia este ca voi primi daca ma inscriu imediat dupa absolvire la somaj..ideea e ca eu am lucrat in 2012 dar cu ceva conventie nu contract de munca si am fost la casa de asig sa imi schimb din salariat in student..adica fara venit.ii bine?voi primi cei 800 lei timp de 2 ani?
1. Ati procedat bine ca ati fost la CASS deoarece cat sunteti studenta (sub 26 de ani) sunteti asigurata la sanatate fara plata contributiei.

2. Indemnizatia pentru CCC este de 600 lei la care se adauga alocatia de stat pentru copii de 200 lei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concedii medicale dupa ccc cristinalauraconst cristinalauraconst buna seara, sunt in situatia ca in ianuarie 2012 sa ma intorc la munca din CIC dupa cei 2 ani de stat cu copilul. Intentionez sa mai raman insarcinata, si din ... (vezi toată discuția)
Concediu medical tampau gabriela tampau gabriela Din data de 01.05.2012 pana pe 10.08.2012 am avut la o salariata concediu medical cod 15(risc maternal) . Din data de 11.08.2012 i s-a dat concediu medical ... (vezi toată discuția)
Plata concediului medical marla1 marla1 Buna ziua, Ma ocup de salarii la firma la care lucrez. Ma confrunt cu situatia in care un angajat intrat in februarie de exemplu, in aprilie isi ia concediu ... (vezi toată discuția)