avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1098 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... CONCEDIU CRESTERE COPIL
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

CONCEDIU CRESTERE COPIL

buna ziua
va rog sfatuiti-ma !
locuim in mediul rural,avem o miniferma,nu suntem autorizati sub nici o forma juridica,iar acum ne dorim un copil.
ce forma juridica ne recomandati?dintrePFA,AF sau II? pt a putea beneficia de CCC.
trebuie sa realizam un venit minim lunar?ce taxe trebuie sa platim?care ar fi cuantumul lor lunar?
multumesc anticipat
cu stima.

Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:38, 3 Ianuarie 2013
1. Din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
...

Art. 3
(1) Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.
...

2. Din Codul fiscal (Legea 571/2003):

ART. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
d^1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;
d^2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;
i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;
j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
j^1) sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
j^2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

ART. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole
Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.


3. Asadar pentru a beneficia de indemnizatie pentru CCC trebuie ca in cele 12 luni premergatoare nasterii copilului (inclusiv luna nasterii) sa aveti venituri din salarii, din activitati independente sau agricole.

4. - Puteti sa obtineti venituri din orice activitate doriti dvs., PFA, IF sau II.
- Nu este obligatoriu un venit minim.

5. Pentru celelalte intrebari privind obligatiile fiscale trebuie sa va adresati unui consultant fiscal sau unui contabil.
Pentru a beneficia de indemnizatia pentru CCC nu trebuie sa platiti taxele la bugetul de stat ... singura modalitate este cea prevazuta mai sus de colegul nostru Valeriu.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Indemnizatie crestere copil in varsta de pana la 2 ani elusca elusca Ce inseamna: \"Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si ... (vezi toată discuția)
Venituri pentru indemnizatie crestere copil bogdana_trambitas bogdana_trambitas veniturile din chirii se iau in calculul indemnizatiei pentru crestere copil, alaturi de salariu? (vezi toată discuția)
Indemnizatie crestere copil danidaniela3 danidaniela3 Buna la toata lumea! Ce se intampla cu viitoarele mamici care nu au staguli de cotizare de 12 luni?Primesc sau nu indemnizatie?Care ar fi solutia in cazul ... (vezi toată discuția)