avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 200 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... decizie a curtii constitutionale
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

decizie a curtii constitutionale

Mare rugaminte,
cine imi poate da si mie decizia nr.1206 din 11.11.2008 a Curtii Constitutionale aparuta in M.O din 8.12.2008.
Multumesc anticipat, am mare nevoie de ea la : av.vieru@gmail.com , sau in forum !
Cel mai recent răspuns: Monica H. , Consilier juridic 14:45, 12 Februarie 2009
Decizie nr. 1206 din 11/11/2008 (Decizie 1206/2008)
Publicat în Monitorul Oficial nr. 822 din 08/12/2008 Afişează tematicile actului Constituţionalitate
Organizare judecătoreascăreferitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură penală--------------------------------------------------------------------------------


Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIuliana Nedelcu - procurorAfrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent


Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ana Căruntu în Dosarul nr. 5.119/221/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie.
La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepţiei fiica acestuia, împuternicită prin procură specială autentificată la notariat şi care are studii juridice. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
Mandatarul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia şi depune concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului excepţiei vizează modul de aplicare şi de interpretare în speţa dedusă judecăţii.


C U R T E A,


având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 14 aprilie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 5.119/221/2006, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 125 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ana Căruntu în dosarul de mai sus.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) şi art. 24 alin. (1) din Constituţia României şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece nu prevăd măsurile care ar trebui luate cu privire la expertizele incomplete sau contradictorii, înainte de a se dispune o nouă expertiză, şi nici valoarea probatorie a noii expertize.
Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale atacate nu contravin Constituţiei.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.


C U R T E A,


examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei prin mandatar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 125 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Efectuarea de noi expertize, cu următorul conţinut: "Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză, dispune efectuarea uni noi expertize."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate îşi susţine criticile din perspectiva unor omisiuni legislative, fiind nemulţumit nu de conţinutul reglementărilor, ci de faptul că nu prevăd măsurile care ar trebui luate cu privire la expertizele incomplete sau contradictorii, înainte de a se dispune o nouă expertiză, şi nici valoarea probatorie a noii expertize. În plus, întreaga argumentaţie a excepţiei de neconstituţionalitate vizează o veritabilă critică adusă hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză care nu echivalează însă cu vreun viciu de constituţionalitate. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, neputând modifica sau completa prevederile supuse controlului.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


CURTEA CONSTITUŢIONALÃ


În numele legii


D E C I D E:


Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ana Căruntu în Dosarul nr. 5.119/221/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 noiembrie 2008.


PREªEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru


Multumesc, o asteptam ca pe painea calda !
sa va fie de folos=D>

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exceptia de neconstitutionalitate in cazul cu traian remes CLAUDIU LASCOSCHI CLAUDIU LASCOSCHI Stie cineva la ce data s-a pronuntat Curtea Constitutionala in acest caz? Decizia nu este publicata in Monitorul Oficial si nu am gasit nimic concludent cu ... (vezi toată discuția)
Comentariu deciziei curtii constitutionale 1570 din 19 noiembrie 2009 isabelap isabelap Buna ziua! Sunt studenta in anul I la Drept si cum orice inceput e greu ma confrunt si eu cu o dificultate si anume Dreptul Constitutional. Pe langa faptul ca ... (vezi toată discuția)
Decizie a curtii constitutionala Filimon Aurel Filimon Aurel Buna seara. Sunt in proces cu fostul angajator, drepturi salariale restante, la termenul din data de 26-01-2010 instanta a dispus, ca urmare a invocarii de ... (vezi toată discuția)