avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1056 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Avocaţi şi Admitere ... Speta organizare
Discuție deschisă în Avocaţi şi Admitere în avocatură

Speta organizare

Buna tuturor!

Am o rugaminte, daca poate cineva rezolva aceasta speta, va rog sa am ajutati si pe mine.Multumesc foarte mult!

Prin hotărârea nr. 5/10.01.2005 a Baroului A. - Comisia de disciplină a fost admisă acţiunea disciplinară şi, în temeiul art. 73 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, s-a dispus interdicţia exercitării profesiei de avocat pe o perioadă de un an în privinţa avocatului X.
Pentru a hotărî astfel instanţa de disciplină a Baroului A. a reţinut că sesizarea disciplinară este întemeiată, reţinându-se că în baza contractului de asistenţă juridică nr. 255/04.09.2004 reclamantul s-a angajat să asigure asistenţă juridică numiţilor W. şi Z. (soţi) în faţa organelor de urmărire penală, aceştia fiind cercetaţi în legătură cu unele rambursări ilegale de TVA către societatea comercială la care erau asociaţi, după cum rezultă din contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială precum şi din declaraţia avocatului X. Din aceeaşi declaraţie coroborată cu declaraţiile persoanelor audiate în cauză, a rezultat că avocatul X. s-a întâlnit de mai multe ori cu numiţii Z. şi Y. în apartamentul proprietatea sa, în cadrul căror întâlniri s-au purtat discuţii privitoare la punerea în libertate pe cauţiune a numitei W. În aceeaşi perioadă reclamantul a acceptat propunerea numitului Z. de a înregistra video întâlnirea cu Y., în apartamentul său, lucru care s-a şi realizat, caseta video fiind apoi predată organelor de urmărire penală.
S-a mai reţinut în ceea ce priveşte situaţia de fapt, că din declaraţii a rezultat că avocatul X. a primit o sumă de bani de la Y., pe care ar fi înmânat-o apoi numitului Z.. Numitul Y. a susţinut că ar fi dat în trei rânduri suma totală de 30.000 USD, iar avocatul X. a susţinut că ar fi primit numai suma de 10.000 USD, pe care ar fi predat-o numitului Z..
Instanţa de disciplină a Baroului A. a arătat că în aprecierea privitoare la săvârşirea abaterilor disciplinare reţinute, nu are relevanţă întinderea sumelor manipulate. Faptul că avocatul X. a acceptat să facă serviciul de „curierat” între clientul său şi o altă persoană, în sensul primirii unor sume considerabile de bani de la o persoană spre a le remite clientului său, precum şi aspectul că a acceptat înregistrarea video a discuţiilor purtate de clientul său cu o altă persoană în vederea folosirii acestei casete video în faţa organelor de urmărire penală, constituie abateri deosebit de grave de la normele de conduită care reglementează exercitarea profesiei de avocat.
Instanţa de disciplină nu a reţinut apărarea avocatului X. în sensul că abaterile au fost săvârşite în perioada când nu mai avea calitatea de apărător al soţilor W. şi Z., din probe nerezultând acest lucru, iar în privinţa individualizării sancţiunii a apreciat că reclamantul se confruntă pentru prima dată cu răspunderea disciplinară.
Împotriva acestei decizii au formulat recurs avocatul X., Baroul A. şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, iar prin decizia disciplinară nr. 1/20.03.2005 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România - Comisia Centrală de Disciplină au fost admise recursurile Baroului A. şi U.N.B.R., a fost modificată hotărârea recurată dispunându-se excluderea reclamantului din profesia de avocat şi a fost respins ca nefondat recursul declarat de avocatul X., reţinându-se că în ceea ce priveşte recursul său, acesta nu a invocat niciun motiv concret, împrejurarea că se află în relaţii de prietenie cu dl. Z. neavând nicio relevanţă în soluţionarea cazului, reclamantul necombătând că prin acţiunile sale a primit sume de bani, folosind ca instrument de şantaj filmarea făcută în biroul său.
În ceea ce priveşte recursurile formulate de Baroul A. şi U.N.B.R. s-a reţinut că organizarea unei filmări cu un anume scop, solicitarea şi primirea unei sume de bani în valută reprezintă fapte foarte grave, avocatul în exercitarea profesiei sale are datoria de corectitudine şi probitate profesională, trebuie să fie onest şi să dea dovadă de onoare şi demnitate. Un avocat nu are dreptul de a se implica în preconstituirea de probe, de a obţine sume de bani în scopuri ilicite, adică ceea ce a făcut avocatul X., prin abdicare de la principiile morale ale profesiei de avocat.
Avocatul X. a chemat în judecată pe pârâtele Baroul A. şi U.N.B.R. solicitând anularea deciziei disciplinare nr. 1/20.03.2005 pronunţate de U.N.B.R. - Comisia Centrală de Disciplină, solicitând, în principal, modificarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii recursurilor declarate de Baroul A. şi U.N.B.R., ca fiind formulate de persoane fără calitate procesuală activă, admiterea recursului reclamantului şi achitarea sa pentru săvârşirea abaterilor reţinute, cu obligarea pârâtelor la plata de cheltuieli de judecată, iar în subsidiar, reclamantul a solicitat modificarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii recursurilor declarate de Baroul A. şi U.N.B.R. ca nefondate, admiterea recursului reclamantului şi achitarea sa pentru săvârşirea abaterilor reţinute cu obligarea pârâtelor la plata de cheltuieli de judecată.
În motivarea în fapt a cererii reclamantul arată, în esenţă, că prin Hotărârea nr. 5/10.01.2005 a Comisiei de disciplină de pe lângă Baroul A. a fost admisă acţiunea disciplinară formulată împotriva sa şi a fost aplicată sancţiunea interdicţiei profesiei pe o perioadă de 1 an, în baza dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 51/1995, reţinându-se că în perioada octombrie - noiembrie 2004 a permis realizarea unor filmări video la cererea unuia dintre clienţii săi în vederea constituirii unor probe, în perioada în care era apărător angajat, fapte ce contravin principiilor de demnitate, onoare şi loialitate ce stau la baza exercitării profesiei de avocat.
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs atât reclamantul cât şi Baroul A. şi U.N.B.R., iar prin decizia disciplinară nr. 1/20.03.2005 Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R. a admis recursurile declarate de Baroul A. şi U.N.B.R., modificând hotărârea atacată şi dispunând excluderea sa din profesia de avocat, ajungând la concluzia că măsura aplicată iniţial este prea blândă.
Reclamantul a susţinut că decizia nr. 1/20.03.2005 este netemeinică şi nelegală, în primul rând pentru că Baroul A. nu avea calitate procesuală activă pentru a declara recurs, faţă de dispoziţiile art. 73 alin. 3 din Legea nr.51/1995, modificată. Pe fondul cauzei se arată că Comisia Centrală de Disciplină s-a bazat exclusiv pe susţinerile din sesizarea numitului Y., potrivit cu care acesta ar fi fost „şantajat” de reclamant pentru „obţinerea unor sume de bani”, fără a se analiza realitatea acestor susţineri în raport cu întregul probator administrat în cauză, fără a se analiza declaraţiile celorlalte persoane implicate în cauză, respectiv a numitului Z., situaţie identică şi în ceea ce priveşte fapta de organizare a unei filmări „cu un anume scop” şi solicitarea şi primirea unor sume mari în valută, neexistând probe solide de vinovăţie în susţinerea acestei afirmaţii.
De asemenea, se susţine că organul disciplinar a reţinut eronat că filmarea a avut loc la sediul biroului de avocat şi nu acasă la reclamant cum s-a întâmplat în realitate, petiţionarul în sesizarea sa arătând că filmarea a avut loc în apartamentul său situat în oraşul A., str. F., nr. 1, la acea dată sediul declarat şi înregistrat al cabinetului său de avocatură fiind în oraşul A., str. G. nr. 2, şi nu în locuinţa sa din str. F.
Mai mult, arată reclamantul, deşi petiţionarul vorbeşte de săvârşirea infracţiunii de şantaj, pedepsită de art. 194 Cod penal, nici el şi nici organele disciplinare ale celor două recurente nu au făcut dovada înregistrării la organele de cercetare penală a unei plângeri penale pentru săvârşirea unei astfel de infracţiuni, neexistând o sentinţă penală definitivă care să constate vinovăţia sa. Petiţionarul, deşi îşi motivează demersul pe necesitatea de a recupera „mari sume de bani”, nu a formulat plângere penală, singura cale pe care ar fi putut să-şi recupereze eventualul prejudiciu, deşi au trecut aproape trei ani de la data desfăşurării evenimentelor.
A mai arătat că în acţiunile sale de avocat ales al numitului Z. nu a încălcat în niciun fel principiile ce guvernează desfăşurarea activităţii de avocat, plecând de la însuşi contractul de asistenţă juridică încheiat cu clientul său, derulat cu respectarea art. 91 din Statut, în condiţii depline de egalitate convenind consensual cu clientul său denunţarea contractului anterior desfăşurării evenimentelor semnalate de petiţionar.
Comisia Centrală de Disciplină avea obligaţia de a analiza motivele sale de recurs în care a descris cu lux de amănunte condiţiile în care a fost efectiv antrenat în acţiunea de curier între Y. şi Z. şi nu a putut dovedi constrângerea exercitată asupra petiţionarului, pentru a se vorbi de şantaj.
A mai arătat reclamantul că, Comisia Centrală de Disciplină nu a avut în vedere nici faptul că în aproape opt ani de activitate desfăşurată în calitate de avocat al Baroului A. nu a mai fost obiectul vreunei sesizări şi nu i-a fost aplicată nicio sancţiune disciplinară.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 72 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 şi ale Codului de procedură civilă.
Prin întâmpinare, pârâta U.N.B.R. a invocat excepţia de inadmisibilitate a recursului, faţă de dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 şi dispoziţiile Legii nr. 51/1995, şi excepţia autorităţii de lucru judecat.
Prin încheierea din data de 12.09.2006 Curtea de Apel a calificat cauza ca fiind un dosar de fond.
La data de 05.12.2006 reclamantul a depus Note scrise, prin care a răspuns excepţiilor invocate de către pârâtă, arătând în plus că decizia nr. 1/20.03.2005 este nulă întrucât a fost semnată de un singur judecător, preşedintele comisiei, care deşi arată că ceilalţi patru membri sunt în imposibilitate de a semna, nu prezintă motivul pentru care subzistă această posibilitate, încălcându-se şi dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 51/1995 care arată că judecata se desfăşoară în complet de 5 membri, or şedinţele de judecată s-au desfăşurat în 2, respectiv 3 membri.
De asemenea, reclamantul a mai arătat cu nu sunt îndeplinite condiţiile excuderii din avocatură, pentru argumentele arătate pe larg în conţinutul Notelor scrise.

Cerinţe:

1. Analizaţi, sub toate aspectele, problemele de drept profesional şi procesual existente în cauză, prin prisma susţinerilor părţilor.
2. Redactaţi, motivat, soluţia la care ar trebui să se oprească instanţa faţă de recursurile promovate în cauză.

Cel mai recent răspuns: ContSters70582 , utilizator 22:16, 26 Februarie 2009
si eu ma chinui cu aceasta speta, daca nu iti da nimeni nici o solutie si o voi termina eu intre timp, am sa-ti dau cateva idei
Buna. Toti ne chinuim cu aceasta speta in special, cu toate in general......Mi-am schitat deja cateva idei vis-a-vis de rezolvarea ei, insa e bine venita orice parere....Te astept sa discutam, e important ratinamentul...Multumesc si spor la invatat!:)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Unde pot reclama un avocat? Bidan Bidan Am reclamat avocatul la UNBR care a trimis la baroul judetean plangerea. Decanul baroul judetean mi-a dat un raspuns ... . Am cerut revizuiea cereri si am ... (vezi toată discuția)
Ganduri despre admitere, definitivat si profesia de avocat, barou si inppa. dan_cdp dan_cdp Intr-adevar, examenul de admitere in avocatura, in Bucuresti, are uimitor de multi candidati admisi. Cred, din ce in ce mai mult, ca examenul de admitere in ... (vezi toată discuția)
Ccr referitor la constitutionalitatea dispozitiilor privind interzicerea constituirii şi funcţionarii de barouri în afara u.n.b.r. Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan” În Monitorul Oficial al României nr. 259 din data de 17 aprilie 2015 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 155 din 17 martie 2015 ... (vezi toată discuția)