avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 491 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... loc de casa concesionat de primarii
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

loc de casa concesionat de primarii

care este legea care permite acordarea de locuri de casa pentru tineri gratuit .(vreau sa vad care sunt conditiile.)
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 20:09, 28 Februarie 2009
Buna ziua.Raspunsul la intrebarea dvs este urmatorul:
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
(publicata in Monitorul Oficial nr. 34 din 22 ianuarie 2003)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1.
(1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, a unui teren in suprafata de 250 m2 pana la 500 m2, din terenuri aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
(2) Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului sau municipiului in care este situat terenul.

Art. 2.
De prevederile art. 1 beneficiaza, o singura data, tinerii care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani la data depunerii cererii;
b) nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati;
c) parintii acestora nu detin sau nu au detinut in ultimii 10 ani in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 m2 in mediul urban sau de 5.000 m2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Art. 3.
(1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul are domiciliul.
(2) Cererea va cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care va mentiona ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte, precum si o declaratie a parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau nu au detinut in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 m2 in mediul urban si 5.000 m2 in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Art. 4.
Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile prevazute de lege.

Art. 5.
(1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (1), prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

Art. 6.
(1) Tinerii prevazuti la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinte proprietate personala pe terenul atribuit in baza prezentei legi, pot beneficia de credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Tinerii care si-au construit locuintele proprietate personala in conditiile prezentei legi beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7.
Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) de catre tanar sau de parintii acestuia, prin nedeclararea ca detin sau au detinut in proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.

Art. 8.
Ministerul Administratiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, in termen de 2 luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9.
Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

In prezent aceasta lege are un alt continut , intrucat a fost republicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 44 din 18/01/2008 .
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
(2) Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul.
(3) Atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local.

Art. 2
Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse intre 150 m2 si 300 m2 in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, intre 250 m2 si 400 m2 in orase si intre 250 m2 si 500 m2 in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 3
(1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singura data, tinerii in varsta de pana la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati.
(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele prevazute la alin. (1), in vederea atribuirii terenurilor disponibile.

Art. 4
(1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care solicitantul are domiciliul.
(2) Cererea cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte.

Art. 5
Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile prevazute de lege.

Art. 6
(1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (1), prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.
(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) si planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizeaza pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza si se finanteaza de consiliile locale.

Art. 7
(1) Tinerii prevazuti la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinte proprietate personala pe terenul atribuit in baza prezentei legi, pot beneficia de credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Tinerii care si-au construit locuintele proprietate personala in conditiile prezentei legi beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Dupa finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotari, la solicitarea proprietarului locuintei, vanzarea directa catre acesta a terenului respectiv. Pretul de vanzare se stabileste prin expertiza tehnica, intocmita de un expert evaluator autorizat si aprobata de consiliul local.

Art. 9
Incalcarea prevederilor art. 4 alin. (2) prin nedeclararea de catre solicitant ca detine sau a detinut in proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 10
Ministerul Administratiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi*), in termen de doua luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
*) Ministerul Administratiei si Internelor a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 896/2003.
In prezent, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, denumirea "Ministerul Administratiei si Internelor" a fost inlocuita cu denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative".

Art. 11
Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Drepturi legale pentru tineri casatoriti remusflorentin remusflorentin Doresc sa aflu mai multe detalii despre Drepturile tinerilor casatoriti, privind ajutorul care il poate oferi statul roman (vezi toată discuția)
Teren pentru tineri proaspat casatoriti negoitacatalinsorin negoitacatalinsorin Buna ziua! Ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns in privinta terenului de la primarie pentru tineri casatoriti?Numai ce am avut nunta in mai 2013 eu am 28 ... (vezi toată discuția)
Ce conditii trbuiesc indeplinite pentru a primi un teren din partea primariei pt. constuirea unei locuinte? Alin89iosif Alin89iosif Eu si iubita mea am dori sa ne construim o casa. Neavand sprijin material sau economic din partea nimanui am decis sa cautam pe internet ce drepturi ni se ... (vezi toată discuția)