avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 537 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Monografie contabila
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Monografie contabila

Am o societate (srl) pe care doresc sa o inchid,
In creditul contului 1068 am 7000 lei (repartizare profit anii precedenti ).
Cum se face diminuarea contului?
Monografie contabila
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: radumuresan , utilizator 11:15, 17 Iunie 2013
Buna ziua,

Confirm OMFP 3055 :

Contul 106 "Rezerve"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
C ontabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve
statutare sau contractuale, rezerve de valoare justa, rezerve reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferente de curs valutar în relatie cu
investitia neta într-o entitate straina si alte rezerve.
În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistreaza:
- profitul net contabil realizat la închiderea exercitiului curent repartizat la rezerve în
baza unor prevederi legale (129);
- profitul net realizat în exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotarârii
adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci
când acest surplus reprezinta câstig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului
pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre
entitate (105);
- primele de capital transferate la rezerve (104);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii în natura la
capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale
care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);
- majorarea valorii participatiilor detinute în capitalul altor entitati, ca urmare a
încorporarii rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (644);
- cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusa direct în
capitalul propriu, în cadrul situatiilor financiare consolidate (501);
- partea cuvenita investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociata în
care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii în echivalenta (264);
- diferenta favorabila de schimb valutar, înregistrata la consolidare, în relatie cu un
element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii într-o entitate straina
(765);
- câstigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii,
transferate la rezerve (141).

În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistreaza:
- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare
instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (101);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii în natura la
capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale
care au facut obiectul participatiei, transferata la venituri cu ocazia cedarii participatiilor
respective (764);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercitiile precedente, conform hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, în cazul operatiunilor de
reorganizare, potrivit legii (456);

- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);
- ajustarea rezervei de valoare justa, urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din
evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situatiilor financiare
consolidate (501);
- diferenta nefavorabila de schimb valutar, înregistrata la consolidare, în relatie cu un
element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii într-o entitate straina
(665).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Alegeti ce varianta vi se potriveste.
Ultima modificare: Luni, 17 Iunie 2013
Cabinet expertcontabil Dontu Irina Carmen, Contabil
D.p.d.v fiscal conf. art.22 al 5 din Codul Fiscal:
(5) Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinaţiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei către participanţi sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplică dacă un alt contribuabil preia un provizion sau o rezervă în legătură cu o divizare sau fuziune, reglementările acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervă.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Constituire rezerve legale loredana.m loredana.m Poate cineva sa-mi spuna care e logica urmatoarelor operatiuni contabile: 129=1061 in decembrie in cazul in care se inreg profit 121=129 in ianuarie ptr a ... (vezi toată discuția)
Rezerve legale bz76 bz76 Care este destinatia rezervelor legale? (vezi toată discuția)
Rezerve din reevaluare iuli-ana iuli-ana Buna ziua, Am facut reevaluare la 31.12.2011 la o cladire pe care acum patronul vrea sa o vanda. Valoarea initiala a cladirii a fost de 75.000 lei ( 212), ... (vezi toată discuția)