avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 417 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Fonduri europene, finanţări ... Cofetariile se pot incadra la minimis 2013?
Discuție deschisă în Fonduri europene, finanţări nerambursabile, grant-uri

Cofetariile se pot incadra la minimis 2013?

Am 46 de ani , detin firma din 2004 si, as vrea sa stiu daca pentru un laborator de cofetarie-patiserie pot beneficia de ajutorul de stat minimis 2013 .M-ar ajuta si daca as afla daca mai sunt fonduri.
Multumesc mult.
Cel mai recent răspuns: CREDYRAM CONSULT , Consultant credite si finantari 11:58, 22 Iunie 2013
Firma dvs functioneaza?Adica este activa?
Care este codul CAEN pentru care doriti finantare?
Ce anume doriti sa finantaticu aceti bani?

Sunt intrebari care trebuie lamurite pentru ca sa va putem lamuri clar si concret.
Daca va incadrati Articolul 3 din OUG 274/2013, adica:
Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament:
a)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat;
c)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
d)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
e)ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
f)ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;
g)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
h)ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
i)ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Daca nu va incadrati in exceptiile art 3, atunci trebuie sa indepliniti conditiile de la art. 4:
Articolul 4
Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt înregistrate potrivit prevederilor
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)desfăşoară activitate economică;
c)nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
d)prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
e)prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a
întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
f)prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

(i) 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;
(ii) 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;
g)nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
h)nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
i)nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
j)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.


Daca ner spuneti exact pentru ce anume doriti banii va putem indruma si catre alte programe nationale.
Ajutorul de minimis de la Ministerul de Finante pentru 2013 a fost amanat pentru moment. Va invitam la o discutie directa pentru a vedea daca va incadrati pe alte programe de finantare. Mult succes!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

O noua schema de ajutor de minimis pentru imm-uri! Daniela Bolog Daniela Bolog 10 mai 2013 Ministerul Finantelor a pregatit o noua schema de ajutor de minimis prin care se intentioneaza sustinerea in continuare a IMM-urilor in vederea ... (vezi toată discuția)
Hg 274/15.05.2013 marianrus62 marianrus62 Sunt eligibile microintreprinderile pentru ajutorul de minimis conform HG 274/2013 ? (vezi toată discuția)
Srl-d pentru o ferma de gaini ouatoare florentinadaniela florentinadaniela Buna ziua, Se poate infiinta un srl-d pentru o microferma de gaini ouatoare? multumesc. (vezi toată discuția)