avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 554 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Obligatii fiscale ONG
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Obligatii fiscale ONG

Buna ziua,

Am un ONG, prezinta porturi mediavale, luptatori cu scuturi!
Ce obligatii ficale am?
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 18:03, 1 Iulie 2013
Potrivit art 15 Cod fiscal, nu se plateste impozit pe profit in urm. conditii:

(2) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:

a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;

g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;

i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. Norme metodologice

l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

(3) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2). Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.
Ultima modificare: Luni, 1 Iulie 2013
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ong venituri din activitati economice MARIAN76 MARIAN76 CARE ESTE PLAFONUL MAXIM AL VENITURILOR DIN ACTIVITATI ECONOMICE AL ONG-URILOR PESTE CARE SE PLATESTE IMPOZIT PE PROFIT ? (vezi toată discuția)
Chiria incasata pe un spatiu de catre un ong se impoziteaza? clony clony Buna ziua! Daca un ONG are venituri compuse din donatii/sponsorizari si o mica parte din chiria unui spatiu proprietate, este dator acest ONG sa plateasca ... (vezi toată discuția)
Cheltuieli deductibile cu organizare simpozion animis animis Buna ziua, o asociatie nonprofit care organizeaza un simpozion poate sa isi deduca integral cheltuiala cu masa + cazare aferenta persoanelor membre asociatiei ... (vezi toată discuția)