avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 217 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Domiciul fiscal diferit de sediu social
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Domiciul fiscal diferit de sediu social

Buna ziua!

Daca vreau sa modific sediul FISCAL al unei firme in sectorul 6 (sediul social ramane in sectorul 3), mai am nevoie de acordul vecinilor de la noul domiciliu fiscal? Ce mai implica acest transfer?

Multumesc anticipat,
Amalia
Cel mai recent răspuns: si_monna , utilizator 11:14, 22 Octombrie 2015
Ce intelegeti dvs. prin " sediu fiscal" si ce prin " sediu social"?
Poate ca va referiti la domiciliul fiscal.
Codul de procedura fiscala prevede urmatoarele cu privire la domiciliul fiscal:

"Art. 31 Domiciliul fiscal:

(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

(3) În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) şi d), domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor.

(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

(3^2) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44.

(3^3) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(3^4) Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.

(4) În cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii."
Normele metodologice de aplicare a art.31 Cod Proedura Fiscala stipuleaza ca:
"31.1. Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social.

31.2. Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal, însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine spaţiul destinat domiciliului fiscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea);

b) copie de pe actul de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea domiciliului fiscal.

31.3. În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal va fi însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal.

31.4. Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

31.5. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal.

31.6. La primirea cererii, aceasta va fi transmisă de îndată de către organul fiscal prevăzut la pct. 31.5 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

31.7. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de certificatul de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

31.8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va comunica contribuabilului potrivit art. 43 din Codul de procedură fiscală.

31.9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei prevăzute la pct. 31.8. Până la data la care s-au operat modificările în registrul contribuabililor, competenţa pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal. "


Multumesc mult pentru raspunsuri, intr-adevar ma refeream la domiciliul fiscal.

Firma mea are sediul in apartamentul asociatului meu (nu mai poate ramane acolo pentru ca parintii lui nu mai sunt de acord).

Asadar m-am gandit sa mut sediul in casa parintilor mei (dar acest lucru ar presupune acordul vecinilor - greu de obtinut).

Intrebarea este: daca las sediul social in acelasi loc si mutam doar domiciliul fiscal (sa nu mai primesca corespondenta etc.), mai am nevoie de acordul vecinilor mei sau nu?
cum s-a rezolvat? a fost nevoie de acordul vecinilor pt sediul fiscal? multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Domiciliul fiscal calytul calytul poate o institutie publica sa transfere dosarul fiscal al unei persoane fizice, sa schimbe domiciliul fiscal?are si multe amenzi acea persoana (vezi toată discuția)
Domiciul fiscal diferit de sediu social magika magika Buna ziua, Sunt din Focsani, dar locuiesc in Bucuresti de cativa ani; in continuare am domiciliul in Focsani. Mi-am infiintat un pfa de curand cu sediul ... (vezi toată discuția)
Inregistrare fiscala pfa Lucican2010 Lucican2010 Am inregistrat un PFA in Timisoara si am domiciliul in Bucuresti. Sediul profesional l-am declarat in Timisoara (contract de comodat). Unde trebuie sa fac ... (vezi toată discuția)