avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 493 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit Servicii PR
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

Servicii PR

Firma de servicii pr infiintata in 2013 poate fi micro?in ce conditii?Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Manuela Franciuc , Consultant fiscal 14:35, 20 Noiembrie 2013
Conform Codului Fiscal aplicat in 2013:
ART. 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
(4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.
(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.
(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

Incepand cu 01 ianuarie 2014 se va aplica OG 102/2013 de modificare a Codului Fiscal:
33. La articolul 1121, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
„a1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;”.
34. La articolul 1122 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc.”
35. Articolul 1126 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European”
Art. 1126. - Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.”

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Informatii infiintare firma marymiru marymiru Buna ziua, As dori sa infiintez o societate platitoare de TVA. Sunt obligata sa trec la cei 3% din impozit sau pot opta pentru 16% pentru profit? Tin sa ... (vezi toată discuția)
Firma noua, taxe si impozite bursul bursul Buna ziua Vreau sa infiintez o firma noua si as dori sa platesc direct impozit pe profit de 16% si nu cei 3%. Pot fi platitor sau nu de tva ? Ce trebuie ... (vezi toată discuția)
Ce trebuie sa plateasca o firma infiintata in 2013, care nu a avut activitate? kamy_nora kamy_nora Buna ziua, O firma care a fost infiintata in ian. 2013, a ramas platitoare de impozit pe profit ,deoarece pentru firmele infiintate in luna ianuarie, nu ... (vezi toată discuția)