avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 645 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... Info va rog - schimbare permis rezident UE cu permis ...
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

Info va rog - schimbare permis rezident UE cu permis romanesc

salut,sunt cetaten pakistanez cu resedinta permanent in Italia(de 20 ani) am permis de conducere emis de autoritate din pakistan,.cum fac sa schimb permisul meu auto cu permisul din romania ?sunt rezident permanent in statele UE.Care e procedura, si ce acte am nevoie? informati ma va rog.
Cel mai recent răspuns: cyan , moderator 10:47, 20 Noiembrie 2013
trebuie sa mergeti la biroul de permise auto si acolo o sa va dea toate informatiile....ca si idee sunt cele obisnuite...permis original si copie,buletin original si copie..cerere...cred ca o sa va ceara si traducerea actelor la notar
Pentru a putea preschimba permisul in Romania trebuie sa aveti domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală în România.

ORDIN Nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare româneşti a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.
(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă cu documente similare româneşti persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală în România. Dovada domiciliului, reşedinţei sau rezidenţei normale în România se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre sau regimul străinilor în România, după caz.
(3) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înţelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi statele membre ale Spaţiului Economic European.

Art. 6. - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (4), următoarele documente:
a) 1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original, şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau
2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului, în original şi, respectiv, în copie:
1. paşaportul, certificatul de înregistrare, permisul de şedere, cartea de rezidenţă în România;
2. cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;
c) fişa deţinătorului permisului de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule;
d) fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCÃTOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
f) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidenţa normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori eliberat de autorităţile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu a luat şi nu i-a fost adusă la cunoştinţă anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricţionarea exercitării acestui drept;
g) dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situaţie în care fişa deţinătorului va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă;
(3) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, competent potrivit art. 1 alin. (4), are obligaţia de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) care urmează a fi preschimbat.
(4) În cazul existenţei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii, şi, după caz, a valabilităţii permisului de conducere de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine, pierdute sau furate. În situaţia în care nu poate fi identificată autoritatea competentă a statului emitent, verificările se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective în România.
(5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) şi (4) cu autorităţile competente ale statelor membre, se va putea utiliza reţeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.
(6) Procedurile de efectuare a verificării valabilităţii categoriei pentru permisul de conducere care va face obiectul preschimbării, precum şi de obţinere a confirmării autenticităţii, respectiv a valabilităţii permisului de conducere, prevăzută la alin. (3) şi (4), se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ultima modificare: Miercuri, 20 Noiembrie 2013
cyan, moderator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Preschimbare permis italian francisc72 francisc72 Asi vrea sa schimb permisul italian in cel romanesc si am auzit ca trebuie sa dau o declaratie ca nu am residenta normala in italia.Normal ca am dar de 3 luni ... (vezi toată discuția)
Preschimbare permis auto norvegia rusualexandru rusualexandru Buna ziua, Sper ca ma puteti ajuta cu un raspuns. In prezent sunt rezident in Norvegia dar este posibil sa revin in Romania. In acest caz, preschimbarea ... (vezi toată discuția)
Schimbare permis de conducere dupa dobandirea cetateniei romane luissiana luissiana datele de identificare din permisul de conducere sunt cele de pe permisul de sedere al cetateanului strain. Daca intre timp a obtinut cetatenie romana, carte ... (vezi toată discuția)