avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 662 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida dublă şi ... Declaratie 010 2014
Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Declaratie 010 2014

Firma infiintata in martie 2013 COD CAEN 7021"Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii"ca si platitoare de impozit pe microintreprindere.
In anul 2014 va realiza in totalitate astfel de venituri
intrebare 1:Cand trebuie depusa declaratia 010 de trecere la PROFIT?
Intrebare 2:Cum calculez cei 20%(reprezentand venituri din consultanta) din ponderea CA pe anul acesta (adica 2014)si in ce termen trebuie sa depun declaratia 010 de la depsirea plafonului de 20% din ca reprezentand venituri din consultanta ca sa trec la Impozit pe profit?
Intrebare 3:Calculez lunar incepand cu ianuarie 2014, 20% din #-o65000eur si vad in ce luna am depasit?
Intrebare 3 :Care este cursul valutar mentionat in lege pentru a vedea echivalentul in lei a 65000eur?
Intrebare 4:Avea voie firma cu un astfel de cod CAEN sa fie platitoare de micro in 2013 avand in vedere ca principalul cod de activitate este de consultanta respectiv 7021?


Multumesc!#-o#-o#-o

Cel mai recent răspuns: irinuka2005 , utilizator 20:28, 20 Februarie 2014
Buna seara,

Va rog cititi aici:

Potrivit Codului Fiscal avem:
ART. 112^1 Definiţia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);
b) *** Abrogat;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
ART. 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
(4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.
(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.
(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.
(7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
ART. 112^5 Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.
ART. 112^6 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro
Prin excepţie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) şi (7), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013.


ART. 112^8 Termenele de declarare a menţiunilor
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
(4) Microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 112^6 comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
Concluzie:

Daca alegeti sa deviniti platitor de impozit pe profit trebuie sa aveti la infiintare in actul constitutiv ca si activitati principale sau secundare cele mentionate in art. 112^2 al. 6 si anume:

a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului"

Daca nu va incadrati in cele indicate mai sus, trebuie sa aveti 25.000 euro capital social la infiintare si veti fi inregistrat ca platitor de impozit pe profit.

Daca nici aici nu va incadrati, trebuie sa asteptati sa realizati o cifra de afaceri de 65.000 euro ca sa deveniti platitor de impozit pe profit.

Daca aveti ca obiect secundar de activitate consultanta si managementul se impune ca societatea sa aiba un contract cu termene si conditii de realizare si sa aiba minim o factura de prestare, chiar daca nu este incasata. In normele metodologice emise pentru aplicarea art. 112 indice 1 din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu modificarile ulterioare, se prevede ca pentru incadrarea in categoria veniturilor din consultanta trebuie analizate atat contractele cat si alte documente din care sa rezulte natura veniturilor.
Rezulta ca nu este suficient sa adaugati la obiectul de activitate si serviciile de consultanta, trebuie sa detineti si documentele din care sa rezulte ca ati prestat acest serviciu.
Ca urmare, atunci cand in timpul anului ati inregistrat o factura de venituri din consultanta (asa cum este prevazut la art. 112 indice 2, alin. (6) din Codul fiscal (si la pct. 7 din normele metodologice), datorati impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv .
Pentru calculul impozitului pe profit se au in vedere veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu acest trimestru.
Mentionam ca legea nu prevede un nivel minim al veniturilor din consultanta, numai ca tariful inscris in contractul de prestari servicii trebuie sa fie pertinent si plauzibil.
Pentru trecerea de la statutul de microintreprindere la cel de societate platitoare de impozit pe profit trebuie sa depuneti formularul 010, asa cum prevede Codul de procedura fiscala.
Expertul-contabil Bogdan Costea opina ca perioada fiscala se modifica in cursul anului, astfel ca microintreprinderile vor plati impozit pe profit chiar din cursul anului in care desfasoara activitati de consultanta. Si aceasta parere are sustinere legala, Codul fiscal precizand ca ”Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin.(6) (printre altele, venituri din consultanta - n.red.) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv”.
Aceasta este si pozitia oficiala a ANAF, care explica, in documentul transmis redactiei noastre, ca ”in conformitate cu prevederile punctului 7 din normele metodologice date in aplicarea art. 112^2 din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv".


Pentru anul 2014

OUG 102 pe 2013

33. La articolul 112^1, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;".
34. La articolul 112^2 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc."
35. Articolul 112^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management Art. 112^6
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv."

Raspunsuri:

intrebare 1:Cand trebuie depusa declaratia 010 de trecere la PROFIT?

In opinia mea pentru 2013 incercati sa depuneti un 010 care sa schimbe vectorul fiscal de la platitor de impozit pe venit la platitor de impozit pe profit care sa aiba efecte pentru anul 2013.
Aveti nevoie de copie dupa CIF si o adresa catre ANAF-ul de unde apartine firma (am avut si eu aceeasi situatie).

Daca nu se mai poate pentru anul 2013, depuneti pentru 2014 si veti ramane platitor de impozit pe profit datorita CAEN-ului.

Intrebare 2:Cum calculez cei 20%(reprezentand venituri din consultanta) din ponderea CA pe anul acesta (adica 2014)si in ce termen trebuie sa depun declaratia 010 de la depsirea plafonului de 20% din ca reprezentand venituri din consultanta ca sa trec la Impozit pe profit?

Nu mai calculati pondere pentru ca este valabil 010 depus datorita codului CAEN.

Intrebare 3:Calculez lunar incepand cu ianuarie 2014, 20% din 65000 eur si vad in ce luna am depasit?

Nu mai aveti treaba cu plafonul de 65.000 euro cifra de afaceri, indiferent cat va fii cifra de afaceri veti ramane platitor de impozit pe profit.


Intrebare 4:Avea voie firma cu un astfel de cod CAEN sa fie platitoare de micro in 2013 avand in vedere ca principalul cod de activitate este de consultanta respectiv 7021?

In normal nu, trebuia sa mergeti imediat la ANAF dupa infiintarea firmei cu 010.
Dar incercati cu 010 sa depuneti pentru 2013, daca reusiti, daca nu depuneti de acum inainte pentru 2014.


O seara buna.
Buna seara...Am incercat sa depun 010in 2014 de trecere la profit insa nu mi au primit-o...in acest caz astept sa vad cand depasesc 20/100 DIN 65000 EUR si atunci depun 010?Multumesc!Sau cum calculez aceasta pondere de 20/100 din ce?
Ultima modificare: Joi, 20 Februarie 2014
irinuka2005, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Trecerea de la impozitul pe venitul microintreprinderilor la impozitul pe profit Sisa Sisa Buna seara, Nelamurirea mea este legata de calculul impozitului pe profit. Este vorba de o firma care a fost platitoare de impozit pe profit iar de la ... (vezi toată discuția)
Impozit venit microintreprindere ciprian1979 ciprian1979 Buna seara ! Doresc sa aflu daca se schimba valoarea impozitului (3%) in cazul in care depasesc cifra de afaceri de 100.000 euro. Multumesc anticipat ! (vezi toată discuția)
Micro: trecere voluntara la impozit pe profit mihaidp mihaidp Buna ziua, Se poate opta voluntar pentru impozitul pe profit sau doar dupa depasirea cifrei de afaceri de 65000E? Vreau sa deschid un magazin online pe ... (vezi toată discuția)