avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Cursuri de igiena obligatorii
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Cursuri de igiena obligatorii

in industria alimentara , cursurile de igiena sunt obligatorii pentru salariatii cu CCM pe perioada nedeterminata.
anagajatorul plateste aceste cursuri .

insa este legal ca angajatorul sa oblige salariatul sa plateasca aceste cursuri , sau precis , este legal ca angajatorul sa retina acesti bani din salariul ?


dar conventia de fidelitate ? cat de legala este ? in sensul de a obliga salariatul la semnarea unei conventii ca va returna banii aferenti cursului daca pleaca din firma mai devreme de 3 ani ?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:32, 10 Martie 2014
Legea ssm nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
- art.6 al.(6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte, în nici o situaţie, obligaţii financiare pentru lucrători.
Cursurile de igiena nu trebuie platite de catre lucratori. Angajatorul nu are dreptul legal sa retina din salariu, contravaloarea acestui curs.
In CIM semnat intre parti poate fi introdusa de catre angajator o clauza conform prevederilor codului muncii,
-art.20 (1) În afara clauzelor esențiale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurență;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidențialitate.
Introducand in CIM o clauza de fidelitate, pe o anume perioada de timp, de comun acord cu salariatul, prin semnarea CIM, angajatorul nu poate introduce o alta conditie, de returnare bani pentru curs, daca nu se respecta perioada convenita.
Puteti sesiza ITM, cu nr. de inregistrare/ data, daca angajatorul va retine din salariu, contravaloarea cursului de igiena sau daca va imputa plata cursului daca veti pleca mai repede din firma, decat perioada convenita de comun acord.
In alta ordine de idei, urmarea cursurilor de igiena este o obligatie legala, a angajatorului, pentru ca lucratorul sa-si poata desfasura activitatea in domeniul alimentatiei publice, nu un favor pe care il face angajatorul lucratorului.
Clauza de fidelitatea nu are nicio legatura cu cursurile respective.

In speta, poate fi vorba despre o clauza de formare profesionala.
1. In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

2. Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

3. Nerespectarea de catre salariat a clauzei privind interdictai de a avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru perioada stabilita prin act aditional determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
Obligaţii generale ale angajatorilor


Art. 6. - (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.
(3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.
Art. 7. - (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
(3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
(5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:
a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.
(6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.


ori aceste masuri se refera la echipamente , la punerea la dispozitia salariatilor de instructiuni de lucru , la masurile luate de angajator pentru reducerea riscurilor de accident de munca .... nu cred ca se refera la cursuri .


mai mult , de cursul asta de igiena platit de angajator , beneficiaza salariatul timp de 3 ani in baza unui certificat emis de furnizorul de formare profesionala ,
astfel mi se pare corect ca dupa ce instruesc 400 de salariati sa-i oblig prin conventie ceva sa lucreze pentru angajator cel putin 3 ani , altfel , ar veni toti sa faca cursul si apoi s-ar angaja in alta parte , angajatorul cum este protejat de acest abuz ?
in conditiile in care fuxul de salariati este destul de mare , angajatorul trebuie sa aibe o protectie .Ati copiat din legea ssm altceva decat la ce m-am referit eu in raspunsul initial. In speta este aplicabil doar al.(6) al art.6, in care se mentioneaza in clar, igiena in munca. Se citeste mai intai al.(1) al art.6 "Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă." Ori in speta este vorba de un aspect legat de munca - curs de igiena pentru a lucra legal in sectorul alimentatiei publice.
Este valabil pentru ca lucratorul sa poata desfasura in mod legal, activitatea pentru care este salarizat.
Raspunsul lui freelis completeaza cazul cu posibilitatea ca respectivul curs de igiena sa fie urmat de catre lucrator in baza clauzei de formare profesionala, mentionata in CIM si in ROI, situatie in care daca angajatul nu respecta perioada de 3 ani pentru desfasurare de activitati, angajatorul sa poata solicita decontarea de catre salariat a acestor cheltuieli pentru perioada neacoperita cu activitati prestate. Aici este vorba de protectia angajatorului prin lege.
stimate domn Gigi Popa , daca citi cu atentie varianta actualizata a legii , cu modificarile aduse prin
- Legea nr. 51/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 21/03/2012.
- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.

veti constata ca art 6 din lege nu are decat 3 alineate , nu exista alin 6 pe care il tot invocati ,


in alta ordine de idei , cred ca nu s-a inteles complet speta prezentata mai sus.

Alte discuții în legătură

Risc biologic adrian-gabriel adrian-gabriel Buna seara, Lucrez de ceva timp la o societate, ca tehnician service, si ma ocup de instalarea, intretinerea si service-ul echipamentelor de ... (vezi toată discuția)
Obligatii angajator alexandralincu alexandralincu LEGEA 319/2006 As dori sa aflu detaliat in ce pagina pot gasi informatia in legatura cu obligatiile angajatorului (firma straina) si promotorului, este vorba ... (vezi toată discuția)
Buna ziua ! as dori sa-mi spuneti daca termenul ,,conventie ssm"'il ... floriontehnic floriontehnic buna ziua ! as dori sa-mi spuneti daca termenul ,,conventie ssm\"\'il gasim in legislatie si daca la incheierea unui contract de executie lucrari sau prestari ... (vezi toată discuția)