avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 550 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Salarii iunie 2005 - denominare
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Salarii iunie 2005 - denominare

Cum se face statul de plata pe luna iunie 2005 ? In lei vechi, noi,... poate euro ? Dar declaratiile la casa de pensii si somaj?
Statul de plata la luna iunie se face in lei vechi.Idem declaratiile.
Incepand cu 01.07.2005 evidenta contabila se va tine in lei noi.
Dupa art 2 si 3 din OU 47/10.06.2005 cine stie ?
ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
În vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara asigurarea cadrului legal prin care sa se reglementeze, în mod unitar, modalitatea de rotunjire a veniturilor din salarii, precum si a celor asimilate salariilor, a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, a indemnizatiilor de somaj, a ajutoarelor si prestatiilor sociale, inclusiv a altor drepturi de natura celor mentionate, acordate potrivit legii, element care vizeaza interesul public. Întrucât denominarea monedei nationale se realizeaza începând cu data de 1 iulie 2005, se impune, în regim de urgenta, reglementarea acestei situatii.
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1
Începând cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominarii monedei nationale, veniturile din salarii, precum si cele asimilate salariilor, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare, indemnizatiile si alte drepturi prevazute de legi speciale, indemnizatiile de somaj, ajutoarele si prestatiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor mentionate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc în moneda noua, leu nou, denumita în continuare leu.
Art. 2
Operatiunea de conversie în moneda noua a drepturilor prevazute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, se va face prin împartirea sumelor în moneda veche la 10.000 lei.
Art. 3
(1)Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, precum si drepturile si obligatiile care se calculeaza, potrivit legii, prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pâna la 49 de bani inclusiv.
(2)În cazul retinerilor de orice tip din veniturile prevazute la art. 1, se aplica prevederile alin. (1).
(3)Rezultatul operatiunii de conversie în moneda noua a sumelor reprezentând retineri din drepturile prevazute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori mai mici de un leu, se întregesc la un leu.
Art. 4
Prin exceptie de la prevederile art. 3, salariile de baza, soldele de grad si de functie, salariul pentru functia îndeplinita si salariul pentru gradul profesional al politistilor, indemnizatiile lunare acordate pentru remunerarea functiilor de demnitate publica, magistratilor si altor categorii de personal prevazute de lege, pensiile, indiferent de sursa de finantare, si indemnizatiile de somaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiaza de dreptul respectiv.
Art. 5
Suma totala a restantelor cu titlu de pensie cuvenite pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2005 se denomineaza cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 6
Prevederile art. 3 si 4 se aplica si asupra drepturilor prevazute la art. 1, care se stabilesc dupa data de 30 iunie 2005.
Art. 7
(1)Elementele de calcul utilizate la determinarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv valoarea de referinta sectoriala si alte elemente de calcul de aceasta natura, prevazute de lege, care, prin aplicarea prevederilor art. 2, rezulta cu patru zecimale, nu se rotunjesc.
(2)La determinarea valorii salariului mediu brut prevazut la art. 5 alin. (3) si a venitului lunar asigurat prevazut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, în urma aplicarii prevederilor art. 2, se procedeaza la rotunjirea prevazuta de dispozitiile art. 3 alin. (1).
(3)Valoarea punctului de pensie, stabilita prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificarile ulterioare, rezultata în urma aplicarii prevederilor art. 2, este de 295,56 lei.
Art. 8
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru drepturile si obligatiile care se achita începând cu luna iulie 2005.
Art. 9
La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga orice alte dispozitii contrare.
-****-
PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu


Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 10 iunie 2005
va rog sa-mi explicati , ca eu sunt mai batuta in cap, de ce trebuie iar un punct 4 de exceptii de la regula? Fiindca suntem in Romania?
Dar daca de ex. am avut impozit pe salariu 11.680 cum se fac rotunjirile daca am mai multi angajati 11.680=2lei greix3=6lei
sau 11.680x3=35040 = 4lei?

Alte discuții în legătură

Leul greu in carnetul de munca adillosu adillosu Aveti idee cum se va scrie salariul in carnetele de munca de la 01 iulie ?? Se scrie "modificat salariul" sau se trece noul salariu odata cu prima modificare ... (vezi toată discuția)
Moneda in care se emit facturile in romania in moneda nationala ? Facturis Facturis Care este moneda care apare pe o factura in romania emisa in moneda nationala ? RON sau LEU ?? - daca ne uitam la bnr apare \\"Leu (RON)\\" ... iar RON ... (vezi toată discuția)
Patrimoniul inițial al unei fundații 1968lucian 1968lucian Patrimoniul inițial al unei Fundații constituită în 1991 a fost de 300000 lei. Se dorește modificarea scopului fundației. Ce va cuprinde sectiunea ... (vezi toată discuția)