avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 681 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Învăţământ - probleme ... Condiþiile specifice-discriminare...
Discuție deschisă în Învăţământ - probleme juridice conexe

Condiþiile specifice-discriminare...

O R D I N
pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

6. Alineatul (2) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„( Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili(...) şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul
etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din invăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare. După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar,
unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.”

O unitate de invatmant a stabilit drept "conditii specifice':
1.Continuitate de predare la nivelul unitatii de invatmant.
2. Cel putin 5 ani vechime la catedra
3. 70 de puncte.

Anexa la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/12.11.2013 precizeaza:
1.art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
Art. 31
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa:
a) cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ de stat;
(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante din învățământul de stat și particular acreditat, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată....


Pot unitatile de invatamant sa stabileasca "norme specifice" impotriva acestor prevederi legale?...."continuitate de predare la nivelul unitatii de invatmant","cel putin 5 ani vechime la catedra", "70 de puncte" sunt nelegale dupa parerea mea..
Ultima modificare: Marți, 15 Aprilie 2014
Radamante, utilizator
Cel mai recent răspuns: elena138 , utilizator 14:45, 16 Aprilie 2014
Cred ca MEN se poate pronunta, ca ei au decis asa. Din punctul meu de vedere, mai mult decat conditii de studii si atestate specifice nu se pot impune. Continuitatea este deja discriminare, fiind impusa si accesibila exclusiv celor care au functionat cu detasare in unitatea de invatamant respectiva.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Conditii specifice pretransfer - pot fi contestate juridic? ContSters53977 ContSters53977 Conform prevederilor METODOLOGIEI - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016, art.29, ... (vezi toată discuția)
Incalcare legii in etapa pretransfer a cadrelor didactice christina_geanina christina_geanina Buna ziua! Prin prezenta va solicit opinia de specialitate, intrucat ma confrunt cu urmatoarea situatie: sunt angajata unei unitati de invatamant subordonata ... (vezi toată discuția)
Pretansfer consimtit Mihai Pop Mihai Pop Buna ziua! Un cadru didactic titular in invatamantul special se poate pretransfera la o unitate de invatamant de masa? Potrivit art 31(9) din Metodologia ... (vezi toată discuția)