avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 384 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Restituire sume CAS urgent
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Restituire sume CAS urgent

Buna ziua

As dori sa stiu care este pas cu pas procedura de restituire a sumelor reprezentand contributiile de sanatate in cazul in care persoana respectiva sufera de cancer si conform OUG 158 nu trebuia sa le plateasca


va multumesc anticipat
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 22:35, 30 Mai 2014
OUG nr. 158/2005 nu prevede scutiri de CASS pentru anumite boli.
Explicati mai clar despre ce contributii este vorba.
Care sunt categoriile scutite de contributia la sanatate

Studentii care muncesc sau persoanele cu handicap care au un loc de munca trebuie si ei sa achite contributii la fondul de sanatate. Potrivit Legii 95/2006, urmatoarele categorii beneficiaza de asigurare, fara a plati contributia:

* toti copiii pâna la 18 ani, tinerii de la 18 ani pâna la vârsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pâna la începerea anului universitar, studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

* tinerii pâna la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri, sotul, sotia si parintii fara venituri, aflati în întretinerea unui asigurat;

* persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin legi speciale daca nu realizeaza alte venituri;

* persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie, cu exceptia celor obtinute în baza OUG 102/1999 privind protectia persoanelor cu handicap;

* bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate, pâna la vindecare, daca nu realizeaza venituri;

* femeile însarcinate si lauzele, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut.
Categoriile de persoane scutite de plata CASS au aceasta facilitate daca nu obtin venituri.
Atunci cand aceste persoane obtin venituri, automat se instituie si obligatia de a plati asigurarea de sanatate.

Legea nr. 95/2006:

ART. 257
(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).


ART. 213
(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlãturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificãrile ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 189/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se aflã în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani sau se aflã în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani;
d) executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã în arest preventiv, precum şi cele care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se aflã în perioada de amânare sau întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate, dacã nu au venituri;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) strãinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnãrii ori expulzãrii, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se aflã în timpul procedurilor necesare stabilirii identitãţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
i) persoanele cetãţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadã de cel mult 12 luni, dacã nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse.
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se asigure in conditiile art. 211 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in conditiile prezentei legi.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contributia la fondul de sanatate Florenta30 Florenta30 va rog sa-mi spuneti cat esta contributia la fondul de sanatate pentru o persoana fara venituri si unde trebuie incheiat un contract de asigurare (la care casa ... (vezi toată discuția)
Daca sunt somer neindemnizat sunt asigurat in sistemul public de sanatate? sorineldobre sorineldobre Am citit ce dovezi trebuie duse la medicul de familie pt. a demonstra ca esti platitor de asigurare de sanatate pentru diferite categorii printre care si ... (vezi toată discuția)
Coasigurati sanatate ana55 ana55 un consilier local la o primarie cu o retributie bruta de 209 lei are dreptul la coasigurat pentru sanatate(sotie). va multumesc (vezi toată discuția)