avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 344 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Somatii si titluri executorii cu confirmare de primire
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Somatii si titluri executorii cu confirmare de primire

Lucrez la primarie si am facut somatii si titluri executorii cu confirmare de primire catre contribuabili,urmeaza poprirea. Vreau sa stiu daca mi se poate intampla ceva in cazul in care pe confirmarea de primire, contribuabilul care are datorii nu semneaza ca a primit, si semneaza o ruda in locul acestuia.

Va multumesc!
Ultima modificare: Miercuri, 25 Iunie 2014
WALINA, utilizator
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:05, 25 Iunie 2014
Vedeti mai jos extrase din Cod proc fiscala. Eu inteleg ca actul se comunica celui in cauza, nu altcuiva. In plus daca se comunica altcuiva nu se asigura secretul fiscal, si astfel puteti raspunde.

Cf Cod proc fiscala:

Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

(4) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.Art. 11 Secretul fiscal

(1) Funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

(2) Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:

a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;

b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii;

c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;

d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză;

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.

(3^1) Este permisă transmiterea informațiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:

a) contribuabilului însuși;

b) succesorilor acestuia.

(3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autoritățile publice pot încheia protocoale privind schimbul de informații.

(4) Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2), în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(4^1) *** Abrogat.

(5) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.


Norme metodologice:

Art. 11

11.1. În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabili sau orice alte informaţii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.
Ultima modificare: Miercuri, 25 Iunie 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Blocare cont bancar pentru neplata impozitului auto pe 2011 delikadin delikadin buna seara. am constatat ca mi au fost blocate conturile bancare pentru neplata impozitului auto aferent anului 2011.nu am primit somatie nu am primit ... (vezi toată discuția)
Actele administrative fiscale florin11111 florin11111 Buna ziua .Sunt nascut in 1987,nu am lucrat pana acum niciodata si zilele trecute am observat ca pe site-ul primariei orasului in care m-am nascut figurez ... (vezi toată discuția)
Decizie de impunere anca voica anca voica Din ce an nu mai exista obligativitatea fiscului de a trimite deciziile de impunere la adresa contribuabilului? Daca nu am primit decizia de impunere mi se ... (vezi toată discuția)