avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 780 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Cum se face esalonarea obligatiilor fiscale si ce ...
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Cum se face esalonarea obligatiilor fiscale si ce avantaje sunt ?

In conditiile OUG29/2011 si 40/2014 am inteles ca o firma cu datorii poate cere o esalonare a acestora ; in cazul unei datorii de cca 70000 lei , se cere o garantie. Ce poate fi luat drept garantie ? poate fi doar un bun al societatii respective ? Cum se face esalonarea obligatiilor fiscale ? Se mai calculeaza penalitati , dobanzi , etc daca se incepe esalonarea datoriilor ?
Practic, este cu adevarat un ajutor pentru firma respectiva ?
Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: Iulian MANEA , Contabil 00:13, 5 Iulie 2014
OUG 29/2011:
art.4
(1) Pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal;
c) să aibă constituită garanţia potrivit art. 9;
d) să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
e) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.
(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.


art.9
(2) Garanţiile pot consta în:
a) mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanţie bancară;
c) instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (11^ 1).
....
(9) Garanţiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:
a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;
b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;
c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;
d) pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.
CRM2013 a scris:

[...]
Practic, este cu adevarat un ajutor pentru firma respectiva ?
Va multumesc.


Punand in balanta ce e cu plus, cu ce e cu minus, cred ca nu e un ajutor.

Totusi, informatiile oferite sunt destul de sumare. Puteti sa ne dati mai multe amanunte?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Finante PRIBILEAN73 PRIBILEAN73 am o firma si am datorii de care nu am fost anuntat de catre contabila de peste 25.000 lei,as dori sa intreb daca exista posibilitatea sa reesalonez datoriile ... (vezi toată discuția)
Societate fara acte contabile.ce-i de facut? ela david ela david Societatea infiintata in 2010. Functioneaza 1-2 luni, se depun declaratiile corespondente actualei D112...si cam atat....Contabila plecata din tara, nu tu ... (vezi toată discuția)
Esalonare datorii stabilite prin decizie control dutescu maria dutescu maria Buna ziua, In urma unui control de fond s-a stabilit ca am colaborat cu o firma inactiva si a rezultat debit suplimentar impozit 20000 si tva 23000 plus pen ... (vezi toată discuția)