avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 677 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Vizite medicale gratuite sau nu?
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Vizite medicale gratuite sau nu?

buna ziua! as dori sa aflu: cate vizite gratuite anual la medicul de familie si cate trimiteri gratuite anual la medici specialisti au dreptul parintii mei care sunt pensinari, deci asigurati, si au peste 75 ani, ambii sunt cardiaci si multe alte boli sau probleme de sanatate care apar din timp in timp?.
intreb pentru ca unul dintre ei a avut ceva mai multe probleme de sanatate serioase (tensiune oscilanta, insuficienta renala cronica, o interventie chirurgicala, pe langa cele cardiace cronice) care au necesitat vizite la medici specialisti, iar ultima data cand a fost nevoie de o vizita la medicul cardiolog, medicul de familie nu i-a mai dat trimitere gratuita pentru ca a depasit numarul legal si i-a prescris reteta pentru 3 luni, nu a acceptat pentru o luna motivand ca si-a terminat controalele medicale gratuite pe anul in curs la dumnealui, iar daca mai vine in cursul anului curent sa plateasca.
oricum vizitele la specialisti nu erau gratis pentru ca asa se procedeaza si nu am fi vrut sa fim tratati superficial, iar medicul de familie nu le-a dat atentie nici macar analizelor medicale (tata a avut creatinina cu mult peste limitele normale, doctorul nu l-a trimis la un control si a facut insuficienta renala, iar acum se trateaza la un specialist la o clinica particulara din bucuresti), deci ce presupune 'control la medicul de familie'?
va multumesc si astept un raspuns sau un link, trimitere ceva la o lege care sa ma lamureasca pentru ca stiu ca s-au facut modificari de curand iar eu nu am informatii despre acestea.
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 15:20, 13 Iulie 2014
Am selectat cateva paragrafe care va pot fi de folos.

NORME METODOLOGICE din 29 martie 2013 de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014**)


CAP. III
Pachetul de servicii medicale de bază

A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.
NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.
NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din anexa 2.

B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie:
...
2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie:
a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani;
b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate;
Controlul medical cuprinde:
- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie;
- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.
Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o dată pe an.
c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice...

C. Servicii medicale-curative:
Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute sau cronice programabile, care cuprinde:
- anamneză, examenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
- recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;
- manevre de mică chirurgie, după caz;
- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
- bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;
- recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie după caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinentă urinară, după caz;
- recomandare pentru îngrijiri medicate la domiciliu, după caz;
- evaluare clinica şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau lunar.
NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate.
NOTA 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii).
NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.
NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală aculă/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii.
NOTA 6: În situaţia în cate există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.
NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară, iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.

D. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice
a) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizobile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:
- întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare;
- raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri.
b) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:
- întocmirea listei şi depunerea acesteia la casa de asigurări de sănătate;
- raportarea semestrială a modificărilor intervenite/mişcarea semestrială/intrări/ieşiri.
Afecţiunile cronice sunt:
- sindroame poststreptococice la copii;
- cardio-vasculare: cardiopatii congenitale, valvulopatii, arteriopatii periferice;
- digestive: sindrom de malabsorbţie;
- de sistem: colagenoze (lupus - copii şi adulţi);
- ale aparatului respirator, astm bronşic, bronhopneumopatia cronică obstructivă;
- ale aparatului uro-genital: sindrom nefrotic şi pielonefrita cronica, rinichi polichistic;
- endocrine: distrofii endemice tireopate, guşă (copii şi adulţi);
- psihiatrice: schizofrenii, psihoza maniaco-depresivâ, deliruri sistematizate cronice;
- oftalmologice: glaucom.

E. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor - maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.
NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în "Caietul de consultaţii la domiciliu" care va conţine: data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura beneficiarului sau numele, prenumele şi semnătura aparţinătorului. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală.
NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV, paraplegie, tetraplegie, fază terminală etc.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical în cadrul consultaţiei la domiciliu, medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi.
NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Se plateste medicul pentru deplasare la domiciliul pacientului? Pilu Pilu Buna ziua, as avea si eu o intrebare daca poate cineva sa-mi spuna:Am o ruda care nu se poate deplasa la medicul de familie ca e bolnava si fiica ei a chemat ... (vezi toată discuția)
Legislatie medicala nelush2103 nelush2103 As dori sa stiu care este legislatia actuala care reglementeaza relatia pacient - medic de familie, referitor la obtinerea unei programari la medicul de ... (vezi toată discuția)
Are, medicul de familie, obligatia de a vizita bolnavul la domiciliu? flori54 flori54 Buna ziua! Sunt in situatia dificila de a avea in grija acasa o bolnava de 87 de ani care a fost operata la un picior fracturat. Are si o plaga dehiscenta ... (vezi toată discuția)