avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 859 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... schimbare regim detentie
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

schimbare regim detentie

Buna seara,

Va rog mult sa ma ajutati.

Sotul este arestat din noiembrie 2013. A fost pe SGR timp de 6 luni, dupa ce s-a constatat ca nu este un pericol pentru penitenciar l-au mutat pe maxima siguranta, desi pedeapsa este de 7 ani, deci mai mica de 13 ani asa cum prevede legea. Acum am facut contestatie la Judecatorie, dar in caz ca nu vom castiga, la ce interval de timp poate solicita Judecatorului de supraveghere sa-l bage in comisie pentru schimbarea regimului? Am auzit de la unele persoane ca poate solicita la trei luni, dar as vrea legea, art. unde scrie asa ceva, va rog mult. Mentionez ca sotul este arestat pentru motive economice, nu este un om violent, nu are rapoarte, ci doar recompense, dar asa-i la noi, cei rai la munca (regim inchis) cei buni cu catuse cu mascati, etc.

Va rog ajutati-ma vrem sa iasa la munca, atat dorim.

O seara buna!!
In LEGEA Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, gasiti raspunsul la intrebarile dvs.
Da, in aceasta lege s-a tot uitat si sotul dar nu a vazut nimic in care sa fie precizat ca se poate cere schimbarea regimului la trei luni. De aceea cerusem ajutorul dvs.

Va multumesc din suflet!!!
ART. 40
Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de comisia prevăzută la art. 32.
(2) Comisia prevăzută la art. 32 are obligaţia ca, după executarea a 6 ani şi 6 luni, în cazul pedepselor cu detenţiunea pe viaţă, şi a unei cincimi din durata pedepsei cu închisoarea, precum şi în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (3), să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură.
(3) Comisia prevăzută la art. 32 va dispune schimbarea regimului de maximă siguranţă în regim închis în cazul persoanelor condamnate care au împlinit vârsta de 65 de ani.
(4) În activitatea sa, comisia ţine cont şi de rezultatele aplicării instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(5) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ţinându-se seama de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, dacă persoana condamnată:
a) a avut o bună conduită, stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile aplicate şi nu a recurs la acţiuni care indică o constantă negativă a comportamentului;
b) a stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.
(6) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune, în orice moment al executării pedepsei, dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau a fost sancţionată disciplinar pentru o abatere disciplinară foarte gravă sau pentru mai multe abateri disciplinare grave.
(7) Dacă persoana condamnată a fost inclusă în categoria celor cu grad de risc pentru siguranţa penitenciarului, în condiţiile art. 34 alin. (1) teza finală, se dispune schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul de maximă siguranţă.
(8) Hotărârea comisiei prevăzute la art. 32, prin care se dispune menţinerea sau schimbarea regimului de executare, cuprinde şi termenul de reanalizare care nu poate fi mai mare de un an.
(9) Comisia prevăzută la art. 32 are obligaţia de a analiza, periodic, situaţia persoanei condamnate, la împlinirea termenului stabilit conform prevederilor alin. (8).
(10) În cazul în care unei persoane condamnate i s-a schimbat regimul de executare în condiţiile alin. (7), trecerea în regimul imediat inferior ca grad de severitate, potrivit art. 31, se poate face numai după executarea fracţiunilor prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la împlinirea termenului stabilit la alin. (8).
(11) Hotărârea de schimbare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate împreună cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva hotărârii comisiei, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea.
(12) Persoana condamnată poate fi ascultată, la locul de deţinere, de judecătorul de supraveghere a privării de libertate.
(13) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluţionează plângerea în termen de 10 zile de la data primirii acesteia şi pronunţă, prin încheiere motivată, una dintre următoarele soluţii:
a) admite plângerea, dispunând asupra modificării regimului de executare stabilit de comisia prevăzută la art. 32;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, tardivă sau inadmisibilă;
c) ia act de retragerea plângerii.
(14) Prin încheiere, judecătorul de supraveghere a privării de libertate fixează termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an. Termenul curge de la data emiterii hotărârii comisiei prevăzute la art. 32.
(15) Încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraţiei penitenciarului, în termen de 3 zile de la data pronunţării acesteia.
(16) Încheierea este executorie de la data comunicării către administraţia penitenciarului.
(17) Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la penitenciarul a cărui comisie a dispus menţinerea sau schimbarea regimului de executare.
(18) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
(19) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea.
(20) Contestaţiile se înaintează judecătoriei, împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea acestora.
(21) Contestaţia nu suspendă executarea încheierii.
(22) Dispoziţiile art. 39 alin. (14) - (19) se aplică în mod corespunzător.
ART. 41
Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileşte de comisia prevăzută la art. 32, în funcţie de durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, nevoile identificate şi posibilităţile de reintegrare socială a persoanei condamnate.
(2) Persoana condamnată este inclusă, ţinând seama de criteriile prevăzute la alin. (1), în activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) sunt realizate de personalul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarelor, cu participarea, după caz, a consilierilor de probaţiune, a voluntarilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile.
(4) Pentru fiecare persoană condamnată, specialiştii serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială întocmesc un Plan individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, în care consemnează activităţile şi programele recomandate, în funcţie de riscurile şi nevoile identificate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Executare sentinta in regim deschis carmenalecu carmenalecu Cum se poate stabili regimul deschis de executare a pedepsei? Exista niste conditii obligatorii? Si daca da, care sunt acestea? (vezi toată discuția)
Cerere schimbare regim de executare a pedepsei gabytza79 gabytza79 Buna ziua.Concubinul meu este in penitenciar si doreste sa faca o cerere la regimul de executare,sa fie trecut la un regim inferior celui care este in momentul ... (vezi toată discuția)
Schimbare regim detentie eu76 eu76 Buna ziua, va rog sa imi spuneti in ce conditii se obtine schimbarea de regim de la semi-deschis la regim deschis pentru o persoana privata de libertate. ... (vezi toată discuția)