avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 837 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general depunere bilant
Discuție deschisă în Contabilitate în general

depunere bilant

daca o firma si-a suspendat activitatea din 1.05.2009 poate sa depuna bilantul pe 2008 pana in 29.05.2009?
Cel mai recent răspuns: lumi71 , utilizator 23:01, 27 Mai 2009
sigur ca da, trebuie depus bilantul pentru 2008, dar aveti obligatia depunerii bilantului si pt. 2009 (in 2010)

legea 82/ 1991 (r4), art.40 si art.41
Art. 41. - Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;
2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la:
a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
c) efectuarea inventarierii;
d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;
e) depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare anuale;
f) întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii;
g) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate;
h) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi publica situaţiile financiare anuale consolidate.

Art. 42. - (1) Contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. h) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz.
(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcţie de rata inflaţiei.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor în cazul asociaţiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuţii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de alte persoane anume împuternicite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
(6) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de persoanele vinovate.
(7) Contravenţiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) În situaţia în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5), Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua următoarele măsuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Buna seara, am o rugaminte, cine ma poate indruma..am o societate cu asociat unic, mai are 60 lei de ridicat dividende si un cont bancar neinchis, in rest, 4 SAU 5 conturi uzuale, casa in lei,etc.. PENTRU dizolvare-radiere, cei de la onrc, vor o situatie financiara de lichidare si un certificat fiscal din care sa reiasa ca soc nu are debite la stat...CARE SUNT PASII??? CE AM EU DE FACUT?...DE EX.....PENTRU INCHIDEREA LA FISC CE DEMERS TREBUIE SA FAC? ...FISA PE PLATITOR E OK,...CE ACTE TREBUIE DUSE? BILANT? CONTUL DIN TREZ SE POATE INCHIDE ULTERIOR DIZOLVARII-RADIERII SOCIETATII SAU VA TREBUI LA FISC SA MA DUC CU CONTUL DEJA INCHIS IN BALANTA? MULTUMESC ANTICIPAT SI O SEARA BUNA TUTUROR

INCA ASTEPT UN RASPUNS LA RUGAMINTEA DE MAI SUS..MULTUMESC


SE PARE CA NIMENI NU VREA SA MA SFATUIASCA, DREPT PT CARE, AM SA IMI DEPLASEZ PICIORUSELE LA AFS1 SI O SA INCERC SA MA LAMURESC CU EI...
Ultima modificare: Luni, 25 Mai 2009
lilinda09, utilizator
ioana b a scris:

daca o firma si-a suspendat activitatea din 1.05.2009 poate sa depuna bilantul pe 2008 pana in 29.05.2009?

conform legii 8281991 , art 40 aveti obligativitatea sa depuneti bilantul pentru 2008 si avand in vedere ca firma si-a suspendat activitatea pe 01.05.2009 , aveti obligativitatea sa depuneti bilantul si pe 2009.
Intocmirea situatiei financiare in care se prezinta urmatoarea situatie :
capitatl social detinut de asociati
pierderi ani precedenti /profitul din perioada precedenta
pierdere /profitul curent
furnizori neachitati datorati sau /si datoria care o aveti in legatura cu dividendul.
situatia mijloacelor fixe
situatia TVA, daca este cazul
Nu cred ca aveti nevoie de lichidator , daca lichidarea se face prin dizolvare simultana .
Dupa situatia financiara realizata mergeti la Administratia Financiara pentru depunerea documentelor pentru eliberarea certificatului fiscal.
Dupa ce toate aceste operatiuni sunt realizate mergeti cu documentele cerute de ONRC si faceti demersul radierii.

lilinda09 a scris:

Buna seara, am o rugaminte, cine ma poate indruma..am o societate cu asociat unic, mai are 60 lei de ridicat dividende si un cont bancar neinchis, in rest, 4 SAU 5 conturi uzuale, casa in lei,etc.. PENTRU dizolvare-radiere, cei de la onrc, vor o situatie financiara de lichidare si un certificat fiscal din care sa reiasa ca soc nu are debite la stat...CARE SUNT PASII??? CE AM EU DE FACUT?...DE EX.....PENTRU INCHIDEREA LA FISC CE DEMERS TREBUIE SA FAC? ...FISA PE PLATITOR E OK,...CE ACTE TREBUIE DUSE? BILANT? CONTUL DIN TREZ SE POATE INCHIDE ULTERIOR DIZOLVARII-RADIERII SOCIETATII SAU VA TREBUI LA FISC SA MA DUC CU CONTUL DEJA INCHIS IN BALANTA? MULTUMESC ANTICIPAT SI O SEARA BUNA TUTUROR

INCA ASTEPT UN RASPUNS LA RUGAMINTEA DE MAI SUS..MULTUMESC
Trebuie sa aveti o balanta contabila cu dvs, stampila, si un timbru fiscal de 4 lei. La Finante completati o cerere prin care solicitati eliberarea unui atestat fiscal. Din moment ce fisa e ok, ar trebui sa nu fie probleme. Atentie insa la declaratiile depuse. Daca una singura lipseste nu va elibereaza atestatul.
Succes


SE PARE CA NIMENI NU VREA SA MA SFATUIASCA, DREPT PT CARE, AM SA IMI DEPLASEZ PICIORUSELE LA AFS1 SI O SA INCERC SA MA LAMURESC CU EI...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nedepunere bilant la termen genereaza amenzi? darkangl_ro1 darkangl_ro1 Conform noilor reglementari contabile , as dori sa stiu care sunt amenzile , daca nu depun bilantul la timp, pana pe 25 mai? Va multumesc. (vezi toată discuția)
Amenda marian barbu marian barbu daca nu depun bilantul pentru 30 06 2009 pentru ca nu mai imi permit sa platesc contabilul o sa primesc amenda? amenda este contraventionala sau penala? (vezi toată discuția)
Data limita de depunere a bilantului dumis dumis Buna ziua! As avea si eu cateva intrebari legate de depunderea bilantului. Am observat ca bilantul de pe un an se poate depunde si anul urmator...insa care ... (vezi toată discuția)