avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 190 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită Executare leasing
Discuție deschisă în Executare silită

Executare leasing

Am inteles din discutiile cu prieteni ca s-a schimbat sau ca urmeaza sa se schimbe legislatia si ca firmele de leasing vor avea nevoie de o sentinta pt a face executarea. Stie cineva despre ce anume este vorba sau la ce se refera prietenii mei cand spun asta?
Cel mai recent răspuns: juridic dana , utilizator 10:04, 29 Mai 2009
Este vorba de prevederile OUG 42/2009 care modifica ART. 373 ind.1 din C.proc.civ.

1. Articolul 373 ind. 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3731. - Cererea de executare silitã, însotitã de titlul executoriu, se depune la executorul judecãtoresc, dacã legea nu prevede altfel. Acesta, de îndatã, va solicita instantei de executare încuviintarea executãrii silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv.
Asupra cererii de încuviintare, presedintele instantei de executare se pronuntã prin încheiere datã în camera de consiliu, fãrã citarea pãrtilor. Încheierea de încuviintare a cererii de executare silitã nu este supusã niciunei cãi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executãrii silite poate fi atacatã cu recurs numai de cãtre creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.
Dupã încuviintarea cererii potrivit alin. 2, la instanta de executare se va alcãtui un dosar privind executarea, la care executorul judecãtoresc este obligat sã depunã câte un exemplar al fiecãrui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.
În tot cursul executãrii, executorul judecãtoresc este obligat sã aibã rol activ, stãruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integralã si cu celeritate a obligaþiei prevãzute în titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor pãrtilor si ale altor persoane interesate.
Dacã socoteste cã este în interesul executãrii, executorul judecãtoresc îl va putea invita pe debitor pentru a-i cere, în scris, în conditiile legii, lãmuriri în legãturã cu veniturile si bunurile sale asupra cãrora se poate efectua executarea, cu arãtarea locului unde se aflã acestea, precum si pentru a-l determina sã execute de bunãvoie obligatia sa, arãtându-i consecinþele la care s-ar expune în cazul executãrii silite.
Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lãmuririle necesare, precum si darea de informaþii incomplete ori eronate atrag rãspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevãzute de art. 1082 alin. 2, dacã fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei fapte prevãzute de legea penalã.
În situaþia prevãzutã de art. 371 7 alin. 1, executorul judecãtoresc este dator sã punã în vedere pãrtii sã îsi îndeplineascã de îndatã obligaþia de avansare a cheltuielilor de executare.
2. La articolul 402, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 402. - Contestatia la executare se judecã cu procedura prevãzutã pentru judecata în primã instantã, care se aplicã în mod corespunzãtor. Pãrtile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgentã si cu precãdere.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incuvintarea executare silita pendre pendre Vreu si stiu daca judecatoria poate sa aproba incuvintarea silita fara debitor. Fara sa fiu citat la sedinta. Multumesc. (vezi toată discuția)
Urgent! incuviintare executare silita! crina011979 crina011979 Buna ziua, va rog sa ma ajutai intr-o problema. Am un contract de credit la un ifn, pe care din cauza pierderii locului de munca, nu am reusit sa mai ... (vezi toată discuția)
Admisibilitatea cererii de revizuire la incuviintarea executarii silite florindbro florindbro Este admisibila cererea de revizuire in baza art.322 pct.5 C.p.c. impotriva incheierii data de judecatorie privind admiterea incuviintarii executarii silite? (vezi toată discuția)