avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1172 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită Cui ii revine casa
Discuție deschisă în Executare silită

Cui ii revine casa

O persoana gireaza cu casa un imprumut la banca . Achita din datorie o suma considerabila dupa care cand ajunge la suma de 17.000 lei pleaca in strainatate si refuza sa mai plateasca. Banca scoate casa la licitatie. Executorul judecatoresc trimite un expert care estimeaza casa la valoarea de 150.000 lei.Daca se ajunge la executare silita, casa fiind scoasa la licitatie cum se procedeaza? Si daca ea valoreaza 150.000 lei, banca cu cat o scoate si care este procedura?
Cel mai recent răspuns: Justitiarul711 , utilizator 19:03, 10 Noiembrie 2014
Procedura adjudecarii unui bun este stabilita de CPC.

Art. 842 - Participanții la licitație

(1) Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde.
(2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
(3) Solvabilitatea, capacitatea și interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară și imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal de licitație.
(4) Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării.
(5) Creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din prețul de pornire a primei licitații.

Art. 843 - Garanția de participare

(1) Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitație sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziția executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție reprezentând 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare.
(2) Creditorii urmăritori sau intervenienți nu au obligația de a depune garanția prevăzută la alin. (1).
(3) De asemenea, sunt dispensate de garanția prevăzută la alin. (1) persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părți sau sunt titularii unui drept de preempțiune, după caz.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), dacă valoarea creanței ipotecare sau valoarea cotei-părți a proprietarului nu acoperă cuantumul garanției prevăzute în alin. (1), se va completa diferența.

Art. 845 - Efectuarea licitației

(1) Vânzarea la licitație se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată.
(2) Licitația se va ține separat pentru fiecare imobil.
(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărți funciare sunt grevate cu aceeași ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în același timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operațiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată.
(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, va fi stabilită de executor.
(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 835 alin. (1) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.
(6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitație sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicație, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 836 alin. (2).
(7) Dacă din cauza existenței drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obține un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeași zi licitația pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la prețul menționat în publicația de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6).
(8) În cazul în care nu este oferit nici prețul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicație, în condițiile art. 838, La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cei mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.
(9) Dacă nici la a doua licitație imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitație, în condițiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitația va începe de la prețul de 50% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.
(10) Executorul va ține o listă în care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitație și sumele pe care le-au oferit.
(11) Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitație, a oferit prețul de vânzare cel mai mare ort, după caz, cel arătat la alin. (6)-(8).
(12) În toate cazurile, la preț egal, va fi preferat cel care are un drept de preempțiune asupra bunului urmărit.


Initial se va scoate la licitatie la pretul la care a fost evaluata, pretul va scadea pana se va vinde, iar diferenta de bani intre pretul obtinut si suma datorata, va fi consemnata intr-un cont la dispozitia debitorului. Cand se va intoarce isi va putea lua banii.
Va multumesc mult de tot. Daca am inteles bine nimeni niciodata nu va putea achizitiona imobilul la o suma mai mica de 45000 lei, adica 30% din valoarea estimata de expert? Banca isi recupereaza cei 17.000 iar restul pana la 45.000 ii revin debitorului, fostului proprietar. Si daca la licitatii nu se prezinta nimeni cum isi recupereaza banca banii? Pot acesti rau platnici sa fie absolviti in vreun fel de plata datoriilor?
Pretul de pornire a licitatiei va scadea si in final va fi vandut imobilul.
banca isi va recupera banii, problema e ca omul nu ramane cu mai nimic. Ar fi in interesul sau sa plateasca atat cat atoreaza si sa salveze imobilul.
Cat de mult poate scadea acest pret, mai exact poate fii vanduta casa doar la suma de 17.ooo lei cat este de fapt datoria la banca?

Alte discuții în legătură

Licitatie imobil grevat de sarcini (uzufruct etc.) Florin-Marius Florin-Marius \"Art 845 cod procedura civila (6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ... (vezi toată discuția)
Executare silita Marta Tot Marta Tot Doresc un raspuns pentru urmatoarea situatie: un pensionar are trei credite de nevoi personale, fara ipoteca, la trei banci diferite, in valoare totala de ... (vezi toată discuția)