avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 668 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Petitie la care nu am primit raspuns
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Petitie la care nu am primit raspuns

in urma hotararii judecatoresti de reincadrare la politia locala si plata despagubirilor corespunzatoare, am remis o petitie acestei institutii cu confirmare de primire, dar nu am primit raspuns nici dupa 45 de zile. Doresc recomandari legale. Multumesc
Cel mai recent răspuns: Gabriela Pintea , Consilier juridic 02:37, 19 Aprilie 2015
Adresați o sesizare la Secretariatul General al Guvernului și sesizați aspectele reclamate.
Puteti promova o actiune in contencios administrativ.

art.1: Subiectele de sesizare a instantei
(1)Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.
....

art.11: Termenul de introducere a actiunii
(1)Cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la:
a)data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;
b)data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii;
c)data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile, respectiv data expirarii termenului legal de solutionare a cererii;
d)data expirarii termenului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis in solutionarea favorabila a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile;
e)data incheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, in cazul contractelor administrative.
....

sau

puteti depune o plangere penala

art.287 C.pen. - Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:
....
d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;
....
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Aţi avut statut de funcţionar public şi aveţi o hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă de contencios administrativ? Prin petiţia despre care scrieţi aţi solicitat punerea în aplicare a hotărârii, respectiv reîncadrarea în funcţia deţinută şi plata despăgubirilor stabilite de către instanţă?
da
Dacă este vorba despre o hotărâre pronunţată de prima instanţă şi care poate fi atacată cu recurs, atunci trebuie să aşteptaţi soluţionarea recursului.

Dacă a fost soluţionat şi recursul, atunci instituţia avea obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la pronunţarea instanţei de recurs, să vă reîncadreze în funcţia publică deţinută şi să vă plătească despăgubirile stabilite de către instanţă.

Procedura de executare silită a hotărârii judecătoreşti este cea prevăzută la art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Vă veţi adresa tribunalului cu o cerere prin care veţi solicita să i se aplice conducătorului instituţiei o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar dvs. să vă acorde penalităţi, în condiţiile art. 905 din Codul de procedură civilă. Cererea privind amendarea conducătorului instituţiei şi acordarea de penalităţi se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Lipsa de raspuns la cerere scrisa muresanflaviu muresanflaviu Va scriu cu rugamintea de a ma sfatui ce sa fac. Sunt medic chirurg, salariat al unei institutii sanitare. Pe data de 22.08.2013, impreuna cu alti 4 colegi, am ... (vezi toată discuția)
Raspuns la petitii costintancu costintancu ce se poate face atunci cand o institutie de stat nu-ti da raspuns la petitie in termen legal, termenul fiind depasit cu peste un an fata de solicitarea ... (vezi toată discuția)
Raspuns petitie danaa1 danaa1 Buna ziua, M-am adresat cu o petitie catre o institutie publica. Cererea am facut-o prin posta,recomandata. Pana acum inca nu am primit raspuns,si deja se ... (vezi toată discuția)