avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 825 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... taxa de poluare auto
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

taxa de poluare auto

Buna ziua! V-aş ruga să-mi trimite-ţi şi mie o copie a unei hotărâri admisa cu taxa de poluare, taxă ce a fost platita la sfârşitul anului 2008. Vă mulţumesc!
Cel mai recent răspuns: Dana Lazãr , utilizator 16:25, 29 Iunie 2009
Dosar nr. 4633/117/2008
R O M A N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECTIA MIXTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL,
DE CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
SENTINTA CIVILA Nr. 2320/2008
Sedinta publica de la 05 Decembrie 2008
Completul compus din:
PRESEDINTE: judecator Cristi Danilet
Grefier Mariana Dediu

S-a luat spre examinare actiunea privind pe reclamant PRF si pe parata INSTITUTIA PREFECTULUI CLUJ - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE, INMATRICULARI AUTOVEHICULE, avand ca obiect obligatia de a face.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reprezentanta reclamantului, av. FC in substituire av. ST, lipsa fiind parata.
Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care se constata ca la data de 27.11.2008 s-a depus la dosar intampinare din partea paratei, un exemplar fiind comunicat reprezentantei reclamantului.
Reprezentanta reclamantului depune la dosar practica judiciara si arata ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat, imprejurare fata de care instanta declara inchisa faza probatorie si acorda cuvantul in fond.
Reprezentanta reclamantului solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, pentru motivele expuse in scris, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA
1. Cererea de chemare in judecata
Prin cererea de chemare in judecata din 04.11.2008, reclamantul a solicitat obligarea paratei la inmatricularea fara plata taxei de poluare a autoturismului marca BMW fabricat in 1991. Reclamantul si-a motivat actiunea aratand ca a achizitionat acest autoturism in august 2008, dintr-un alt stat al Uniunii Europene, insa ca pentru a-l inmatricula in Romania i se impune achitarea taxei de poluare prevazuta in OUG nr. 50/2008. Reclamantul considera ca, intrucat aceasta taxa trebuie platita la prima inmatriculare in Romania a unui autoturism, s-ar pastra conceptul de "taxa de prima inmatriculare" instituit initial prin prevederile art. 2141 -2143 Cod fiscal, care au fost declarate de instantele romanesti ca fiind neconforme cu dispozitiile art.90 din Tratatul UE. Reclamantul a mai aratat ca nici taxa de poluare nu ar fi conforma cu Tratatul UE, respectiv cu art. 25, art. 28 si art. 90, aceasta pentru ca taxa de poluare s-ar percepe numai pentru autoturismele inmatriculate in Uniunea Europeana si reinmatriculate pentru prima data in Romania, in timp ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, la o noua inmatriculare taxa nu mai este perceputa (f.2-6).

La cererea de chemare in judecata au fost depuse ca probe cartea de identitate a vehiculului (f.8), certificatul de inmatriculare tradus in limba romana (f.9), contractul de vanzare-cumparare al autoturismului (f.10)

2. Intampinarea
Prin intampinarea depusa, paratul a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamant, pe motiv ca pentru a proceda la inmatricularea unui autoturism, Serviciul Public Comunitar - Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor, pretinde indeplinirea conditiilor prevazute in art. 11 din OUG 195/2002, respectiv art. 7 din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006, printre care figureaza si cerinta existentei dovezii pentru plata taxei de inmatriculare stabilita potrivit legii. Or, dupa abrogarea articolului 2141-2143 din Legea 271/2003 privind Codul fiscal, in aceasta materie ar fi incidente dispozitiile OUG 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, astfel ca paratul nu poate proceda la inmatricularea autoturismului apartinand reclamantului in absenta achitarii taxei speciale pentru inmatriculare, fiind tinut sa respecte legislatia interna chiar si in situatia in care ulterior legiuitorul o va modifica pentru a asigura compatibilitatea legii interne cu dreptul comunitar (f.13-16).

3. Starea de fapt
Din inscrisurile depuse in probatiune, Tribunalul retine ca autoturismul in cauza este din categoria M (1), are capacitatea cilindrica 1795 cm3 si norma de poluare Euro2.
Autoturismul a fost fabricat in anul 1991 si inmatriculat pentru prima data in Germania la data de 30.09.1991. A fost cumparat de reclamant in data de 22.08.2008, care s-a prezentat in luna urmatoare la autoritatile romane in vederea inmatricularii autoturismului pentru prima data in Romania. Cererea reclamantului a fost respinsa pe motiv ca nu exista dovada achitarii taxei de poluare reglementata de OUG 50/2008.

4. Reglementari incidente
Problema de drept care se pune in cauza este daca legislatia interna potrivit careia reclamantul ar datora taxa pe poluare este compatibila cu prevederile legislatiei internationale si comunitare.

b Reglementari interne
b1. Potrivit OUG nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se datoreaza aceasta taxa pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 (art 3). Autoturismul reclamantului nu intra in categoriile exceptate de la plata taxei pe poluare (art 3 alin 2 si art 9 alin.1). Obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania (art 4 lit a), fara ca textul sa faca distinctia nici intre autoturismele produse in Romania si cele in afara acesteia, nici intre autoturismele noi si cele second-hand. Deoarece OUG a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2008 (art 14 alin 1), rezulta ca taxa pe poluare este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie inmatriculate in tara. Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta (art 5 alin 1).
Pentru a interpreta corect acest act normativ si a identifica intentia legiuitorului, Tribunalul utilizeaza interpretarea teleologica (dupa scop): In expunerea de motive care insoteste proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2008 depus la Parlament sub nr PL-x 536/10.09.2008 si disponibil pe site-ul Camerei Deputatilor, este mentionat in mod expres ca daca nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinta ar fi fost facilitarea intrarii in Romania a unui numar foarte mare de autovehicule second hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi fost achizitionate datorita pretului foarte mic. Asadar, se vrea ca taxa pe poluare, al carui scop este, in principiu, corect - `poluatorul plateste` -, sa aiba ca efect imediat diminuarea introducerii in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru.

b2. Potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 (art II). Aceste prevederi se aplica pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv (art III).

b3. OUG 208/2008 a fost abrogata prin OUG nr 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Conform art III al acesteia, (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, inmatriculate pentru prima data in afara Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania, li se aplica taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2. Asadar, se creeaza o diferenta de tratament fiscal intre masinile noi si cele vechi, inmatriculate in Romania dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2008.

Rezulta ca pentru autovehiculul second-hand in cauza, care face parte din categoria M1 si are norma de poluare Euro 2, reclamantul ar datora taxa de poluare, indiferent cand are loc - dupa data de 1 iulie 2008 - prima inmatriculare in Romania.

b. Reglementari comunitare
Art. 90 par.l din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene prevede: "Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor sate membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect produselor nationale similare".
Scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor. Acest articol se refera la impozitele si taxele interne care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne.

c. Normele aplicabile in speta
Organele fiscale din Romania au invocat legalitatea incasarii taxei, ca urmare a aplicarii dreptului intern, respectiv a OUG 50/2008. Reclamantul a invocat nelegalitatea acesteia ca urmare a aplicarii directe a reglementarii comunitare.
Instanta constata ca, intr-adevar, in cauza sunt aplicabile in mod direct dispozitiile din dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul national. Acesta rezulta din doua argumente:

c.1. Constitutia Romaniei: De la 1 ian 2007, Romania este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din Constitutie, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin 2), iar Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2 (alin.4).
De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, statul nostru si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii, dinainte de aderare.

c.2. Jurispudenta Curtii de Justitie Europene:. Prin Decizia in cauza Costa/Enel (1964), CJE a stabilit ca legea care se indeparteaza de Tratat - un izvor independent de drept - nu ar putea sa duca la anularea lui, data fiind natura sa originala si speciala, fara a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitara si fara ca baza legala a Comunitatii insasi sa fie pusa la indoiala. Mai mult, aceeasi decizie a definit relatia dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre aratand ca dreptul comunitar este o ordine juridica independenta care are prioritate de aplicare chiar si in fata dreptului national ulterior - or, in speta, taxa pe poluare a fost introdusa in legislatia interna de abia in anul 2008.
De asemenea, in cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit ca judecatorul national este obligat sa aplice normele comunitare, in mod direct, daca acesta contravin normelor interne, fara a solicita sau astepta eliminarea acestora pe cale administrativa sau a unei alte proceduri constitutionale.

d. Compatibilitatea dintre dreptul intern si cel comunitar in speta
Analizand dispozitiile OUG 50/2008 cu modificarile ulterioare, rezulta ca pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state membre UE nu se percepe la o noua inmatriculare taxa de poluare, daca a fost anterior inmatriculat tot in Romania. Dar se percepe aceasta taxa de poluare la autoturismul produs in tara sau in alt stat membru UE, daca este inmatriculat pentru prima data in Romania.
Reglementata in acest mod, taxa pe poluare diminueaza sau este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru: cumparatorii sunt orientati din punct de vedere fiscal sa achizitioneze autovehicule second-hand deja inmatriculate in Romania.
Iar ca urmare a adoptarii O.U.G. nr. 218/2008, intentia legiuitorului de a influenta alegerea consumatorilor a devenit mai evidenta: a fost inlaturata taxa de poluare pentru autoturismele noi, Euro 4, capacitate cilindrica mai mica de 2.000 cm3 (or, este de notorietate ca in Romania sunt produse autoturisme cuaceste caracteristici) care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania in perioada 15.12.2008 - 31.12.2009, astfel incat consumatorii sunt directionati fie spre un autoturism nou, fie spre un autoturism second-hand deja inmatriculat in Romania. Se protejeaza astfel productia interna, aspect ce reiese explicit din preambului O.U.G. nr. 208/2008 si 218/2008, potrivita caruia: `Guvernul Romaniei se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economia romaneasca, iar la un loc de munca in industria constructoare sunt 4 locuri de munca in industria furnizoare`

5. Solutia instantei
O.U.G. nr. 50/2008 este contrara art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare in acest litigiu (Germania), favorizand astfel vanzarea autoturismelor second-hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania. Or, dupa aderarea Romaniei la UE, acest lucru nu este admisibil cand produsele importate sunt din alte tari membre ale UE, atat timp cat norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, influentand astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotararea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato - in speta, taxa menita sa descurajeze importul de banane in Italia).
Asupra incalcarii art 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenta de tratament s-a pronuntat Curtea de la Luxembourg prin hotararea din 11 august 1995, cauzele reunite C-367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV s.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare intre vinurile din Luxemburg si vinurile din fructe provenite din alte state membre), sau prin hotararea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele importate in Italia si fructele cultivate in Italia).
Tribunalul mai remarca un alt tip de discriminare: intre persoanele care au solicitat inmatricularea autoturismelor anterior datei de 1 iulie 2008 si cele care inmatriculeaza autoturisme ulterior: doar aceste din urma persoane platesc taxa de poluare, desi este evident ca polueaza si autoturismele primei categorii de persoane cele inmatriculate ulterior. Discriminarea este realizata de legiuitor care a legat plata taxei pe poluare de faptul inmatricularii, desi din preambulul OUG 50/2008 rezulta ca s-a urmarit asigurarea protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului, ceea ce implica instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate in traffic, potrivit principiului `poluatorul plateste`.
Acest tip de discrimnare se discuta insa in raport de art 16 din Constitutie, art 26 din Pactul International din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de Romania prin Decretul 212/1974 si a art 1 si 2 din OG nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, dispozitii fata de care nu este implinit cadrul procesual (neprecizarea actiunii in acest sens si nechemarea in judecata a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii).

6. Cheltuieli de judecata
Fiind cazut in pretentie, paratul va fi obligat sa plateasca reclamantului, in baza art 274 C.proc.civ, cheltuieli de judecata in suma de 1.000 lei, reprezentand onorariul avocatului angajat, care a fost dovedit cu chitantele depuse (f.22-23).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul PRF.
Obliga parata Institutia Prefectului jud. Cluj - Serviciul Public comunitar Regim de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr 58, jud. Cluj sa inmatriculeze autoturismul apartinand reclamantului marca BMW 318 i, seria sasiu AABM2N2111J88E0, culoare negru, an de fanricatie 1991, fara plata taxei de poluare prevazuta de OUG nr. 50/2008.
Obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 05 Decembrie 2008.


Succes! ;)
Mulţumesc! Dar aş fi avut nevoie de o hotarare admisa pentru cei care deja au achitat taxa de poluare, iar acum doresc restituirea acesteia. Oricum iti multumesc foarte mult pentru ajutor.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxa auto 2009 Robert Szasz Robert Szasz Ma intereseaza care dintre colegi a avut succes in instanta cu O.U.G. nr. 7/2009. Daca da, as dori cateva lamuriri profesionale. Multumesc! (vezi toată discuția)
Inmatriculare auto fara plata taxei pacaliciosu pacaliciosu Va salut ! Avand in vedere ca taxa de inmatriculare a masinilor in Romania este ilegala si aberanta, caut un avocat dispus sa ma ajute in actionarea statului ... (vezi toată discuția)
Recuperare taxa auto lrd lrd Buna ziua, la data de 2.12.2009 am inmatriculat un autoturism skoda fabia si am platit taxa de poluare in valoare de 2170 lei, intrebarea mea este daca am vreo ... (vezi toată discuția)