avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 335 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Lamurire aspecte procedurale
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Lamurire aspecte procedurale

Buna dimineata!
In urma cu ceva timp am facut plangere pe cale extraordinara la procurorul general acuzand institutii ale statului. Plangerea a fost remisa procuraturii locale spre solutionare. Aceasta a trimis-o politiei municipale spre ancheta. Incercand sa musamalizeze, politia, din punctul meu de vedere, se afla sub semnul intrebarii.
Ceea ce doresc sa stiu este daca ma pot interesa la politie despre desfasurarea anchetei. Daca da, ce mi se poate preciza, ce aspecte, ce faze ale anchetei s.a.m.d.
Precizez ca in paralel am si sesizare la cedo.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: voldvold , utilizator 19:15, 7 Octombrie 2015
Buna ziua!
La cele deja descrise, mai adaug ca am fost privat pentru circa o luna si jumatate de libertate, am fost molestat, traumatizat pe viata.
Pentru o "chestie" pentru care nu exista reclamatie legala, nu constituia nici infractiune nici contraventie.
Prezin actualmente un handicap accentuat permanent. Si as mai putea adauga inca multe altele...
Cu stima!
O sa incerc sa ma descurc si singur.
Problema este timpul si prescriptiile...
Mai am o intrebare, va rog:
- ma pot prevala de legea 448/2006 pentru a obtine anchetarea cu celeritate a cazului si eventual daca pot beneficia in faza de ancheta de asistenta juridica pe baza aceleiasi legi?
Daca da, pot cere asistenta unui barou din alta localitate sau alt judet?
Buna ziua.Aveti acest drept care sunt inscrise in urmatoarele prevederi :
art. 81Drepturile persoanei vătămate
(1) În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.
ART. 84
Partea civilă
(1) Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte parte civilă.
(2) Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.

ART. 85
Drepturile părţii civile
(1) În cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.
(3) Dispoziţiile art. 80 se aplică în mod corespunzător în cazul în care există un număr foarte mare de părţi civile.
intrucat partile au voie la consultarea dosarului ,atunci si in cazul acestora se aplica art. 94 ART. 94
Consultarea dosarului
(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului
(3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penală.
(4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile.
ART. 10
Dreptul la apărare
(1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.
(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.
(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.
(4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declaraţie.
(5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.
(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.
ART. 11
Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private
(1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică.

ART. 29
Participanţii în procesul penal
Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi procesuali.
Organele judiciare
Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.
Părţile
(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

ART. 20
Constituirea ca parte civilă
(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.
(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.
(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.
ART. 77
Suspectul
Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect.

ART. 78
Drepturile suspectului
Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

ART. 79
Persoana vătămată
Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.

Inculpatul
Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat.

ART. 83
Drepturile inculpatului
În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
h) alte drepturi prevăzute de lege.
Depuneti o cererela baroul unde doriti.
ASISTENTA JUDICIARA GRATUITA IN MATERIE PENALA PENTRU VICTIMELE UNEI INFRACTIUNI

Asistenţă judiciară gratuită înseamnă:

1. asistarea şi reprezentarea gratuită de către un avocat;

2. primirea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti prin care au fost acordate despăgubiri civile.

Cine poate beneficia?

– persoana care a fost victima unei tentative de omor, tentative de omor calificat sau tentative de omor deosebit de grav;

– persoana care a fost victima unei infracţiuni de vătămare corporală gravă, a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă;

– persoana care a fost victima unei infracţiuni de viol, a unui act sexual cu un minor sau a unei perversiuni sexuale;

– dacă soţul, părintele sau persoana care întreţinea solicitantul a decedat ca urmare a unei infracţiuni de omor, omor calificat, omor deosebit de grav, sau orice altă infracţiune săvârşită cu intenţie, care a avut ca urmare moartea persoanei;

– persoana care a fost victima unei infracţiuni, iar venitul lunar pe membru de familie nu este mai mare decât salariul minim brut pe ţară stabilit pentru anul în curs.

Aceste persoane au dreptul de a fi asistate sau reprezentate, în mod gratuit, de către un avocat şi pot primi suma necesară punerii în executare a hotărârii judecătoreşti.

În termen de maxim 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii sau de la data la care s-a luat cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii, solicitantul are obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

Cum se obtine asistenţă judiciară gratuită

Pentru a beneficia de asistenţă judiciară gratuită, trebuie formulată o cerere scrisa si se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere şi orice alte documente utile pentru soluţionarea cererii.

Asistenţa judiciară gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita sumei echivalente cu două salarii de bază minime brute pe ţară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistenţă judiciară gratuită.

Va multumesc foarte frumos !

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Care lege stabileste lista calitatilor posibile intr-un dosar penal? eusaisapte eusaisapte Care este legea, hotararea sau regulamentul care stabileste lista calitatilor posibile pe care partile dintr-un dosar penal le poate avea? Am cerut ... (vezi toată discuția)
Declaratii la urmãrirea penalã dorotheea dorotheea In cursul cercetarii (urmăririi) penale, Poliția, procurorul ia declaratii de la diverse persoane, care pot aduce lamuriri asupra faptelor, vinovatilor, ... (vezi toată discuția)
Ordinea administrarii probelor in timpul urmaririi penale aidu aidu In calitate de suspect, am solicitat procurorului administrarea probei cu audierea persoanei vatamate. Am aflat ulterior ca a fost deja audiata persoana ... (vezi toată discuția)