avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 289 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... asigurari
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

asigurari

Buna ziua,as dori sa incep sa-mi platesc asigurarile sociale deoarece nu lucrez nicaieri.Imi puteti spune locuind in sectorul 6 de unde incep cu documentatia !!!
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 14:59, 12 Septembrie 2015
. Va trebui sa incheiati contracte de asigurare cu Casa de Asigurari de Sanatate , Casa de Pensii si/sau AJOFM care va confera stagiu de cotizare in sistemele respective.

2. pentru sanatate
Potrivit Legii 95/2006, pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de stat o persoana trebuie sa se asigure in sistemul de sanatate. Daca nu are nici un venit se poate asigura in sistemul de sanatate prin incheierea unui contract de asigurare cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate sau poate deveni coasigurata a sotiei/sotului.

Venitul minim asigurat este salariul minim pe economie (1050 lei), iar contributia lunara de plataeste de 5,5% din venitul asigurat.
In cazul venitului asigurat egal cu salariul minim pe economie contributia este de 58 lei pe luna.

Actele necesare pentru incheierea contractului de asigurare, cu care trebuie sa va prezentati la CJAS:
- copie carte identitate/buletin
- certificat de atestare fiscala pentru a dovedi ca nu obtineti venituri din alte surse

Art. 259 din Legea 95/2006:
.......
(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat:
a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
b) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;
c) sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la lit. b) pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la lit. a) sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni. Aceasta prevedere se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie fiscala exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

- pentru pensie

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 263/2010, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Actele necesare:
- Contractul de asigurare sociala
- copie BI sau CI
- dosar de incopciat
- declaratie pe propie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente)

Contractul de asigurare socială se încheie între:
– persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială
şi
– casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Venitul lunar asigurat înregistrat în contract nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut;
Acesta poate fi modificat prin depunerea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Pentru anul 2015, câştigul salarial mediu brut pe economie este de 2.415 lei, iar venitul lunar asigurat = 845 lei (2.415 lei *35%). Ventul maxim = 12.075 lei (2.415 lei * 5 salarii)..

Pentru anul 2015, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat s-a stabilit o cotă legală de contribuţie de asigurări sociale de 26,3% , astfel încât contribuţia lunară datorată pentru contractele de asigurare va fi :
– cel puţin 222 lei – pentru venitul minim de 845 lei;
– cel mult 3.176 lei – pentru venitul maxim de 12.075 lei.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Modalităţi de plată:
– la casierie
– prin virament bancar
– cu mandat postal.
[ link extern ]

- pentru somaj
Legea nr.76/2002
Art. 20 Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi, următoarele persoane:
a) asociat unic, asociaţi;
b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
d) membri
e) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;
f) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

Art. 22
(1) Persoanele prevăzute la art. 20 pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Asadar, potrivit legii, puteti incheia un contract de asigurare cu AJOFM-ul, daca sunteti asigurata în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii (1050 lei), si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Contributia lunara este de 0,5% din venitul asigurat, deci minimum este de 5,25 lei/luna.
1. - Se poate asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, orice persoana care doreste sa-si completeze stagiul de cotizare si/sau să îşi completeze venitul asigurat.
- Conform prevederilor Legii bugetului asigurarilor de stat se plateste o contributie lunara de asigurari sociale de 26,3% din venitul lunar asigurat.
- În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare sociala este de 845 lei, iar nivelul maxim de 12.075 lei.
- Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.
- Plata contributiei de asigurari sociale poate fi efectuata atat de catre titular, cat si de orice alta persoana desemnata de acesta , lunar sau anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.
- Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
- Asadar pentru un venit minim asigurat de 845 lei veti plati 222 lei lunar.

2. - Conform Legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de stat o persoana trebuie sa se asigure in sistemul de sanatate.
- Daca are un contract individual de munca este asigurat prin efectul legii.
- Daca nu are nici un venit se poate asigura prin incheierea unui contract de asigurare cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
- Venitul minim asigurat este salariul minim pe economie (1050 lei) iar contributia lunara este de 5,5% din venitul asigurat.
- In cazul venitului asigurat egal cu salariul minim pe economie contributia este de 58 lei pe luna.

3. - Conform Legii 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, se poate asigura în sistemul asigurarilor pentru somaj orice persoana care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii, si care nu sunt asigurate prin efectul legii.
- Astfel de persoane pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agenţia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
- Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii (acum = 1050 lei), si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.
- Contributia lunara este de 0,5% din venitul asigurat, deci minimum este 5,25 lei.

4. Luati legatura cu fiecare institutie in parte" Casa Judeteana de Pensii, Casa Judeteana de Asigurari Sociale de Sanatate, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de munca.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buna ziua alyssia23 alyssia23 ma numesc alyssia si as dori cateva raspunsuri la cateva intrebari.sunt plecata din tara si as vrea sa-mi platesc cartea de munca din data 01.04.2015.daca se ... (vezi toată discuția)
Plata contributie pentru sanatate si pensie iry_wary iry_wary Buna ziua, De 5 ani de zile nu mai lucrez si nu am platit nici un fel de taxe. As dori sa incep sa platesc taxele pentru sanatate si pensie, as dori daca se ... (vezi toată discuția)
Buna ziua - suspendare cim vs. concediu fara plata ContSters359110 ContSters359110 imi spuneti va rog care e diferenta dintre a-ti suspenda contractului de munca (art49 din codul muncii ) si concediu fara plata ? Pot pe durata suspendarii ... (vezi toată discuția)