avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 742 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Procedura de obtinere si acordare a concediului de ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Procedura de obtinere si acordare a concediului de risc maternal

Buna ziua,

Cu toate ca acest subiect este pe larg dezbatut pe forum, nu am reusit sa identific un raspuns punctual si v-as fi recunoscatoare daca m-ati putea sfatui referitor la demersurile de intreprins pentru a putea beneficia de concediu de risc maternal.

Sunt angajata la o companie cu capital privat, cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

La momentul "instalarii" starii de graviditate am notificat in scris angajatorul prin intermediul unei adrese careia i-am atasat documentul medical eliberat de catre medicul specialist. Adresa si documentul medical care atesta starea de graviditate (inclusiv varsta sarcinii) au fost transmise medicului me medicina muncii, in vederea intocmirii informarii protectiei maternitatii la locul de munca si a raportului de evaluare a riscului maternal. Din cele doua documente reies urmatoarele (punctual conform informare):

(1) La locul de munca nu exista risc pentru sanatate si securitate in perioada de maternitate
(2) Riscul la locul de munca este mediu (ca urmare miscarii si pozitiilor de munca, oboseala mentala)
(3) Riscul existent nu poate aduce prejudicii evolutiei sarcinii
(4) Perioada de sarcina in care supunerea la risc este total interzisa - in functie de evolutia sarcinii

Din nefericire, in intervalul de timp cuprins intre notificarea angajatorului, intocmirea informarii si momentul actual, au survenit modificari nefavorabile in evolutia sarcinii, astfel ca, in urma unui diagnostic privind iminenta de avort spontan, am primit de la medicul specialist (in scris) recomandarea de repaus total fizic si psihic. Documentul eliberat de medicul specialist cu acest diagnostic a fost pus la dispozitia angajatorului in vederea transmiterii lui la medicul de medicina muncii, insa nu am primit niciun raspuns din partea acestuia din urma.

Lasand la o parte valentele oarecum duale ale elementelor consemnate in informarea de la medicina muncii (personal sesizez o oarecare contradictie), exista cumva o anume procedura de urmat pentru a putea beneficia de concediu de risc maternal? Altfel spus, avand in vedere cele consemnate in informarea intocmita de medicina muncii la momentul anuntarii sarcinii, starea mea de sanatate actuala se considera a se subscrie bolii obisnuite, ceea ce nu imi da drept la acest tip de concediu?

Va multumesc anticipat pentru clarificari.
Ultima modificare: Joi, 22 Octombrie 2015
Oana_Pascu, utilizator
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 17:36, 22 Octombrie 2015
1. Luati legatura cu ITM, Comp. de Securitate si Sanatate in Munca (SSM).

2. Se vor verifica documentele depuse de dvs. si se vor lua masurile necesare prevazute de lege.
Va multumesc pentru raspnusul dvs., din care inteleg ca pana acum trebuiau luate din oficiu masurile necesare.

Totusi, recomandati sa contactez personal medicul de medicina muncii?
Ultima modificare: Joi, 22 Octombrie 2015
Oana_Pascu, utilizator
1. Conform OUG 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã angajatorul avea obligatia sa anunte ITM in momentul in care dvs. l-ati anuntat, un scris, ca sunteti gravida.

2. Puteti sa contactati inainte si medicul de medicina muncii care deserveste unitatea, poate, vazand noile documente ale dvs., se razgandeste si este de acord cu concediul de risc maternal.

3. Din OUG 96/2003:

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupã cum urmeazã:
...
c) salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare;
d) salariata care a nãscut recent este femeia care şi-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie şi solicitã angajatorului în scris mãsurile de protecţie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut;
e) salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãţii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îşi alãpteazã copilul şi anunţã angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
...
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele prevãzute la lit. c)-e) pentru protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lor şi/sau a fãtului ori a copilului lor.

Art. 7. - (1) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de cãtre o salariatã cã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligaţia sã înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncã pe a cãrui razã îşi desfãşoarã activitatea.
(2) De la data primirii înştiinţãrii medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncã vor verifica condiţiile de muncã ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţã.

Art. 9. - În cazul în care o salariatã se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 2 lit. c)-e) şi desfãşoarã la locul de muncã o activitate care prezintã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alãptãrii, în sensul celor prevãzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat sã îi modifice în mod corespunzãtor condiţiile şi/sau orarul de muncã ori, dacã nu este posibil, sã o repartizeze la alt loc de muncã fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa, conform recomandãrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art. 10. - (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sã îndeplineascã obligaţia prevãzutã la art. 9, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupã cum urmeazã:
a) înainte de data solicitãrii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementãrilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c);
b) dupã data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevãzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicitã concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadã ce nu poate depãşi 120 de zile, de cãtre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevãzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sãnãtãţii.

Va multumesc inca o data pentru raspuns si promptitudine. Am contactat medicina muncii si se pare ca nu intrasera in posesia noilor documente (lucru pe care il cred si nu ma mira, de altfel). Acum situatia se remediaza, in baza noilor informatii.
In situatia in care exista persoane care au nevoie sa cunosca procedura de urmat in vederea obtinerii concediului re risc maternal, voi incerca sa detaliez in continuare:

1. La momentul constatarii, de catre asigurata, a starii fiziologice de gravididate si in urma atestarii medicale a acestei stari este ideal a se anunta in SCRIS angajatorul prin formularea unei ADRESE careia i se anexeaza documentul eliberat de medicul specialist de familie (fiecare persoana este libera sa anunte sarcina la momentul pe care il considera oportun). Adresa si documentul medical se depun in doua exemplare, iar dupa obtinerea numarului de inregistrare de la angajator, un exemplar se pastreaza de catre salariata.

2. Asa cum preciza si dl. Tudor Valeriu, in termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de cãtre o salariatã cu privire la starea fiziologica de graviditate, acesta are obligaţia sã înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncã pe a cãrui razã îşi desfãşoarã activitatea (de la data primirii înştiinţãrii medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncã vor verifica condiţiile de muncã ale salariatei).

3. Angajatorul, impreuna cu medicul de medicina muncii, intocmesc informarea privind protectia maternitatii la locul de munca si raportul de evaluare a riscului maternal, care se aduc la cunostinta salariatei. Salariata TREBUIE sa isi opreasca o copie simpla dupa aceste doua documente.

4. In cadrul informarii privind protectia maternitatii la locul de munca si a raportului de evaluare a riscului maternal, in baza riscurilor constatate conform Anexa nr. 1 la OUG 96/2003, medicul de medicina muncii poate face de la bun inceput recomandarea privind acordarea concediului de risc maternal. Cel mai frecvent insa, acest lucru nu se intampla, iar informarea nu prevede recomandarea de acordare a concediului de risc maternal (in special in cazul sarcinilor anuntate la varste foarte mici sau a locurilor de munca care presupun, spre exemplu, o munca statica, de birou)

5. In situatia in care ulterior acestor prime 3 etape evolutia sarcinii devine defavorabila, asigurata trebuie sa obtina de la medicul specialist care monitorizeaza sarcina un referat/ o scrisoare medicala continand: diagnosticul si recomandari, printre care trebuie sa se regaseasca si: RECOMANDARE CONCEDIU DE RISC MATERNAL PE O PERIOADA DE 30/60/90/120 DE ZILE INCEPAND CU DATA DE ZZ.LL.AAAA

6. Referatul medical/ scrisoarea medicala se transmite angajatorului, in doua exemplare. si pe acest document trebuie sa se obtina numar de inregistrare de la angajator. Un exemplar ramane la asigurata.

7. Angajatorul are obligatia ca in acelasi termen de 10 zile lucratoare sa inainteze respectivul document medical medicului de medicina muncii (circuitul initial se reia), pentru ca acesta din urma sa revizuiasaca recomandarea initiala/ sa intocmeasca o noua informare in raport de evolutia actuala a sarcinii.

8. Angajata trebuie sa obtina o copie a noului doument intocmit de medicul de medicina muncii, pentru ca, in baza copiei noii informari sa se prezinte la medicul de familie/ de specialitate in vederea acordarii concediului de risc maternal.

9. Concediul de risc maternal se acorda pe perioade de catre 30 de zile, iar durata totala a acestuia nu poate fi mai mare de 120 de zile.

Nota:
a) toate zilele de concediu de risc maternal sunt zile lucratoare
b) este posibil ca asigurata sa fie nevoie sa se prezinte personal la medicul de medicina muncii cu referatul eliberat de medicul specialist pentru a obtine o noua informare. Totul depinde de diligenta angajatorului.
c) concediul de risc maternal se vizeaza lunar de catre medicul de medicina muncii

Alte discuții în legătură

Conditii acordare concediu de risc maternal ramona18121984 ramona18121984 Buna seara.Sunt insarcinata in 5 luni si medicul specialist mi-a recomandat intrarea in concediu de risc maternal,intrucat am o sarcina cu probleme.Am ... (vezi toată discuția)
Motive concediu risc maternal pentru mame mihaelasofronea mihaelasofronea Buna ziua, as dori sa imi iau un concediu de risc maternal ( copilul inca nu a implinit 6 luni), am efectual cele 42 zile lauzie si nu intentionez sa iau ... (vezi toată discuția)
Cum se acorda concediul de risc maternal adelyna87 adelyna87 In ce conditii se da concediul de risc maternal si pe ce perioada? Eu sunt in a 4 a luna de sarcina si imi este f rau. Am avut deja 23 de zile de medical de la ... (vezi toată discuția)