avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 502 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... obligatii angajatorilor pentru a detasa soferi in ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

obligatii angajatorilor pentru a detasa soferi in germania

Buna ziua, as vrea sa stiu exact de ce acte am nevoie pt a fi in regula privind delegatia catre germania a angajatilor din romania. salariu minim stiu ca este de 8.5 euro pe ora
mai stiu ca am nevoie sa declar angajatii complectand formularul 033037b
si sa complectez asa zisul jurnal justificativ al orelor lucrate ... ce este acesta de unde il pot procura
si ce alte acte mai am nevoie multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 09:57, 22 Noiembrie 2015
Daca este vorba despre detasare:
- În vederea detaşării lucrătorilor români în ţările U.E., angajatorul român, care deja a identificat relaţiile comerciale ce îl încadrează în dispoziţiile Directivei 96/71/CE, va parcurge următoarele etape:
1. încheie cu salariaţii săi câte un act adiţional (la contractul individual de muncă existent), privind exercitarea temporară (pentru cel mult 24 de luni) a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului lor de muncă (în cadrul unor servicii cu caracter transnaţional), menţionând:
a. durata detaşării;
b. moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
c. prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii;
d. condiţiile de climă;
e. dispoziţiile principale din legislaţia muncii din ţara în care are loc detaşarea, pentru acordarea drepturilor cel puţin la nivelul minim de reglementare iar dacă există lucrători comparabili la sediul angajatorului U.E. (care prestează aceeaşi muncă sau una similară) la nivelul acestora, respectiv: perioadele maxime de lucru/minime de odihnă; durata concediilor anuale plătite; salariul, inclusiv plata orelor suplimentare (cu precizarea că alocaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt vărsate cu
titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detaşare - cheltuielile de transport, cazare şi masă); securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă; măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor şi tinerilor; egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare);
f. obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
g. condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz;
2. se interesează care sunt principalele prevederi naţionale ale statului de destinaţie care au rezultat în urma transpunerii directivei, verificând, în special, dacă trebuie să comunice vreunei autorităţi detaşarea salariaţilor săi;
3. anterior detaşării, încheie înţelegerea/convenţia de prestări servicii cu angajatorul la care aceasta se dispune;
4. obţine formularele A1 de la C.N.P.A.S., care vor însoţi salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale (acestea dovedesc exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere), respectiv formularul E 101 valabil pentru 12 luni, dacă detaşarea (dispusă, pe maxim aceeaşi perioadă) operează în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia;
5. anterior detaşării, va înregistra în REVISAL durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate, durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, explicând la câmpul alte detalii „detaşat în cadrul prestării de servicii transnaţionale în...”
6. anterior detaşării, va transmite catre ITM REVISALUL completat cu informaţiile de la pct. 5;
7. anterior detaşării, va completa dosarele profesionale ale lucrătorilor detaşaţi cu actele adiţionale privind detaşarea;
8. pe durata detaşării (deoarece menţine raporturile de muncă cu lucrătorii săi, exact ca la delegare), va continua să întocmească foi colective de prezenţă, state de plată;
9. asigură virarea salariilor către lucrătorii detaşaţi şi virează impozitul pe salarii, precum şi contribuţiile sociale aferente, pe teritoriul României, sub rezerva aplicării, în anumite condiţii, a prevederilor fiscale din ţara de destinaţie;
10. ia măsuri ca lucrătorii detaşaţi să respecte disciplina muncii, asigurând, în special, implementarea obligaţiilor contractuale pe care şi le-a asumat faţă de beneficiar;
11. numeşte o persoană (din rândul lucrătorilor detaşaţi) care să ţină legătura cu autorităţile din România.

Citeste mai mult:
www.avocatnet.ro/content/for...


www.avocatnet.ro/content/for...

- Formularul A1
Formularul A1 este emis de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Potrivit prevederilor legale în vigoare lucrătorii trimişi să lucreze în străinătate trebuie să dovedească caracterul de asigurat.
Prin formularul A1 „Certificat cu privire la legislaţia aplicabilă“ se dovedeşte caracterul de asigurat al persoanei detaşate, astfel încît, o persoană să nu fie supusă în acelaşi timp ambelor legislaţii de securitate socială sau, să nu-i fie aplicată niciuna dintre cele două legislaţii. Lucrătorul care primeşte un astfel de certificat poate dovedi cu el apartenenţa la sistemul român de asigurări sociale.
Cererea pentru eliberarea formularului A1 se completează de către angajator pentru unul sau mai mulţi salariaţi care vor fi detaşaţi şi se depune la C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare.

În vederea eliberării formularului E101 este necesar un dosar care trebuie să cuprindă certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că angajatorul nu are datorii la bugetul de stat la data solicitării formularului, adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în ultimile 12 luni, emisă de casa judeţeană de pensii pentru fiecare angajat detaşat, ultima situaţie financiară a angajatorului, copie a certificatului de înregistrare fiscală, contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. pentru angajatul care urmează a fi detaşat, adeverinţă de la I.T.M. din care să rezulte numărul de salariaţi, certificatul constatator emis de O.N.R.C. în luna în curs contractul tradus încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare.

Vedeti si :
www.avocatnet.ro/content/for...

www.avocatnet.ro/content/for...

- "Prin derogare de la prevederile comune in materie de evidentiere a timpului de munca cuprinse in cadrul Codului muncii , pentru conducatorii auto sunt stabilite reguli speciale datorita particularitatilor activitatii desfasurate. Cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier este reglementat de OG 37/2007 si HG 38/2008. Aceste acte normative au fost elaborate in concordanta cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) 2135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR). Regulamentul (CE) 561/2006 stabileste normele referitoare la perioadele de sofat, de repaus si la pauzele care trebuie respectate de catre conducatorii auto ce asigura transportul rutier de marfuri si de calatori."
[ link extern ]
orele lucrate se gasesc pe tahograf .
fiind sofer , logic ca nu va fi platit ca functionar la birou. cat despre repausul provocat de vreo defectiune , sau oricare alt motiv , acolo nu stiu sa va raspund.
Despre formularul 033037 b gasiti detalii aici:
[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Munca germania andrei565 andrei565 O firma Română de constructie angajeaza pe Moldoveni cu pasaport Biometric MD fara cetatenie Ro, apoi o firma Germana incheie contract pentru ... (vezi toată discuția)
In ce conditii o firma de constructii-montaj infiintata in romania poate sa trimita muncitori in franta pentru o lucrare de minim 8 luni kaaba kaaba Buna Ziua..am prins o lucrare in costructii in Franta ..in ce conditii pot trimite 5-6 muncitori sa lucreze acolo,mentionez ca durata lucrarii este de minim 8 ... (vezi toată discuția)
Detasare muncitori in norvegia narcisa_narcisa narcisa_narcisa Rog ajutor in aceasta \"problema\". Firma de constructii din Romania, incheie un contract cu o firma norvegiana si vrea sa detaseze muncitori in Norvegia. ... (vezi toată discuția)