avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 264 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Termoficare Cluj refuza sa emita referatul tehnic de ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Termoficare Cluj refuza sa emita referatul tehnic de debransare si asociatia o cere

Buna seara!

Doresc sa ma debransez de la sistemul centralizat de incalzire si pt asta asociatia de proprietari ca sa inceapa demersul pt. convocarea adunarii AGA imi cere :
1. referatul tehnic de specialitate (care din cate am citit pe internet trebuie sa-l emita regia de termoficare cluj)
2. cerere tip de la termoficare in catre apare si acordul vecinilor, semnatura si stampila presedintelui de asociatie (cerere pe care o am deja semnata de vecini)

AM sunat la Termoficare Cluj si mi s-a spus ca ei nu mai emit acest referat tehnic de specialitate ....

DAR asociatia totusi o cere ....


Eu deja am montat centrala proprie pe gaz cu toate acordurile vecinilor si aprobarile legale de la eon energie.

Mentionez ca blocul are 70 de apartamente si 14 ap. sunt deja debransate.


Nu pot sa termin renovarea apartamentului fiindca nu pot sa tai caloriferele vechi fara acordul asociatiei...(nu pot sa pun faianta in baie din cauza tevilori vechi care vin din teava principala in calorifer. )

Ce este de facut ?

Cel mai recent răspuns: ausfahrt , utilizator 14:17, 16 Iunie 2016
In legea 325/2006 se spune:
SECŢIUNEA a 5-a
Protecţia utilizatorului de energie termică
.....................
Art.30
(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât şi pe verticală;
b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;
c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.
(3) Debranşarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.
(4) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)–(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.
(5) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)–(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.
Nu scrie de niciun referat tehnic.
Chemati furnizorul sa va faca deconectarea in urma careia vi se va da un document. Este singurul pe care trebuie sa-l prezentati la asociatie.
Daca vi se cere altceva, aratati legea.
poki a scris:


AM sunat la Termoficare Cluj si mi s-a spus ca ei nu mai emit acest referat tehnic de specialitate


Fiecare furnizor de utilitati stabileste procedura de debransare a unui consumator. Solicitati Termoficare Cluj sa va precizeze care este acesat procedura si va veti lamuri..
Daca le arata legea 325/2006 si cei de la Asociatie ii pot arata Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si nu rezolva nimic. Cred ca trebuie solicitata o adresa de la Termoficare Cluj prin care sa se lamureasca situatia.
ART. 12
Proprietarii membri ai asociaţiei, pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoarele drepturi şi obligaţii:
A. Drepturi:
a) să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari;
b) să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, dacă au capacitatea deplină de exerciţiu;
c) să cunoască toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia;
d) să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, eventual, să o conteste la preşedintele asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă la contestaţie în termen de 7 zile;
e) să folosească părţile comune de construcţii şi instalaţii ale condominiului conform destinaţiei pentru care au fost construite;
f) să îşi închirieze proprietatea, fără a fi afectate exercitarea drepturilor şi îndeplinirea responsabilităţilor legate de asociaţia de proprietari.
B. Obligaţii:
a) să menţină în bune condiţii proprietatea individuală, apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalţi proprietari din condominiu;
b) să accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar şi justificat să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenţă, când accesul se poate face fără preaviz, conform prevederilor din statutul asociaţiei de proprietari;
c) să contribuie la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi să achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
d) să ia măsuri, în cadrul asociaţiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termică, precum şi pentru creşterea performanţei energetice a clădirii, după caz, potrivit prevederilor legale, şi să achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clădiri. În clădirile afectate de seisme, proprietarii au obligaţia de a lua de urgenţă măsuri pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrările de reparaţii, intervenţii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
e) să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii, dacă ei sau alte persoane care acţionează în numele lor au provocat daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spaţiu;
f) la înstrăinarea proprietăţii, să transmită toate obligaţiile către dobânditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plată către asociaţia de proprietari existente la data tranzacţiei, precum şi orice alte informaţii relevante sau având consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată;
g) la dobândirea proprietăţii, să depună în copie, la asociaţie, actul de proprietate;
h) să modifice instalaţiile de distribuţie a utilităţilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai în condiţiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilităţii, în care se arată efectele modificării instalaţiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotărî asupra efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat;
i) nu pot ocupa funcţii în comitetul executiv şi în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, până la gradul al 4-lea inclusiv.

Referatul ar fi fost necesar daca lucrarea ar fi fost efectuata de alt prestator.
In conditiile legii 325/2006 deconectarea trebuie facuta de furnizor, asa incat acesta o face daca conditiile o permit si emite documentul de deconectare.

am trimis o adresa in scris la Termoficare cluj ...sa vedem ce spun ei ...

Alte discuții în legătură

Debransare 2021 cmteb, cu sau fara proiect ? pentru deconectarea ... Victor__B Victor__B Debransare 2021 CMTEB, cu sau fara proiect ? Pentru deconectarea unui apartament din condominiu (de la CMTEB- energie termica), este suficient daca respect ... (vezi toată discuția)
Încălzire apartament marianalin marianalin Buna ziua, locuiesc la et.4 și detin centrala termica din 2008, intr-un bloc cu 4 etaje vecinul de la etajul.3 să debranșat de la termoficare am semnat ... (vezi toată discuția)
Montarea centralei de apartament GeorgetaAnca GeorgetaAnca As vrea sa stiu care este procedura LEGALA, pasii de urmat de catre cineva care doreste sa se debranseze de la RADET si sa-si monteze centrala de ... (vezi toată discuția)