avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 248 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Achiziţii şi livrări ... Marcare bauturi alcoolice
Discuție deschisă în Achiziţii şi livrări intracomunitare

Marcare bauturi alcoolice

Potrivit prevederilor Sectiunii a 8-a din Codul fiscal :

Art. 202. - (1) .........marcarea se aplică următoarelor produse
accizabile:
a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin norme;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secţiuni.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin liniuţa 8 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
- Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 188 din Legea nr. 343/2006.

Art. 203. - Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, operatorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi, potrivit precizărilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 189 din Legea nr. 343/2006.

Intrebare: Pentru achizitia de bauturi alcoolice (vin si bere) dintr-un stat membru al UE este necesara marcarea acestor produse?

Multumesc.
Cel mai recent răspuns: wex , utilizator 23:44, 20 August 2009
Buna ziua!
Stimate domn, pentru a comercializa pe teritoriul Romaniei produse accizate, supuse marcarii, este obligatoriu ca aceasta comercializare sa se spuna regulilor fiscale nationale. Cu alte cuvinte, bauturile alcoolice trebuie marcate conform legii nationale cu marcaje tiparite de Imprimeria nationala.
Vinul si berea nu sunt produse accizate, fiind considerate produse alimentare.
Intr-adevar marcarea nu tine cont de provenienta si intra sub incidenta art. 202, lit. a
Art. 202. - (1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică următoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin norme;

Avand in vedere ca la art. 162 exista o diferentiere intre bere, vinuri, produse intermediare si alcool etilic, va prezint mai jos câteva articole de lege:

ART. 169 - Bere
(1) in intelesul prezentului titlu, bere reprezinta orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum.
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din statele membre, care au o capacitate nominala de productie ce nu depaseste 200.000 hl/an.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(5) in situatia in care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, isi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va instiinta in scris autoritatea fiscala competenta despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele, in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.
(6) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vanduta.

ART. 170 - Vinuri
(1) in intelesul prezentului titlu, vinurile sunt:
a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este definit la lit. b), si care:
1. au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare; sau
2. au o concentratie alcoolica mai mare de 15% in volum, dar care nu depaseste 18% in volum, au fost obtinute fara nici o imbogatire, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele incadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, si care:
1. sunt prezentate in sticle inchise, cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari; si
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandut.
ART. 176 - Nivelul accizelor
(1) Nivelul accizelor armonizate in perioada 2007-2010 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu.
(2) Nivelul accizelor prevazut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza in contul Ministerului Sanatatii Publice.
(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi masurat la o temperatura de 15øC.
(4) Pentru motorina destinata utilizarii in agricultura se aplica o acciza redusa.
(5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

“Codul fiscal:
Responsabilitatea marcării
Art.203. - Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor înregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizărilor din norme.
Norme metodologice:
25. (1) Autorizatia de antrepozit fiscal si de operator înregistrat atestă si dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.
(2) Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim revine importatorului de astfel de produse din tări terte, precum si operatorului neînregistrat care achizitionează produse supuse marcării din alte state membre, în baza autorizatiilor emise de autoritatea fiscală competentă în vederea realizarii acestor achizitii.
(3) Autorizatia de importator se acordă de catre autoritatea fiscală centrală în conformitate cu prevederile pct. 27, modelul cererii de acordare a acestei autorizatii fiind prevăzut în anexa nr.23.
(4) În vederea realizării achizitiilor de produse din tutun prelucrat din alte state membre, timbrele procurate de operatorii înregistrati sau de operatorii neînregistrati, se expediază pe adresa antrepozitului fiscal de productie care urmează să le aplice pe produse.
(5) În vederea realizării achizitiilor de băuturi alcoolice supuse marcării din alte state membre, banderolele procurate de operatorii înregistrati sau de operatorii neînregistrati, se expediază pe adresa antrepozitului fiscal de productie sau a unui antrepozit fiscal desemnat de către acesta, care urmează să le aplice pe produse.
(6) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării, timbrele sau banderolele, după caz, procurate de importatori se expediază pe adresa producătorului extern care urmează să le aplice pe produse.
(7) În situatiile prevăzute la alin.(4), (5) si (6) expedierea marcajelor se face în maximum 15 zile de la executarea comenzii de către unitatea autorizată cu tipărirea.
(8) După expirarea termenului de 15 zile, operatorii înregistrati, operatorii neînregistrati sau impotatorii autorizati sunt obligati să returneze unitătii specializate autorizate cu tipărirea, în vederea distrugerii, marcajele neexpediate în termen.
(9) În cazul importurilor de produse accizabile supuse marcării, expedierea marcajelor către producătorii externi se face numai ca bagaj neînsotit, cu depunerea în vamă a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie sa fie însotit de:
a) documentul de transport international, din care să rezulte că destinatarul este producătorul mărfurilor ce urmează a fi importate;
b) o copie de pe contractul încheiat între importator si producătorul extern sau reprezentantul acestuia;
c) o copie de pe autorizatia de importator.
(10) Cu ocazia importului, odată cu documentul vamal de import, se depune u document vamal de reimport, pentru marcajele aplicate, în vederea încheierii regimului acordat la scoaterea temporară din tară a acestora.
(11) În cazul antrepozitelor fiscale de depozitare de produse supuse marcării, acestea solicită marcajele, atât în situatia în care marcajele se aplică de către producător, cât si în situatia în care marcarea se realizează în antrepozitul fiscal de depozitare, dacă a fost autorizat în acest sens.”
44. Punctul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:
“26. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate în anexa nr.24.
(2) Marcajele sunt hârtii de valoare cu regim special si se tipăresc de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.
(3) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat sunt inscriptionate cu următoarele elemente:
a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;
b) denumirea generică a produsului, respectiv: tigarete, tigări, tigări de foi, tutun de fumat;
c) seria si numărul care identifică în mod unic timbrul.
(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate următoarele elemente:
a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;
b) denumirea generică a produsului, respectiv: alcool, băuturi slab alcoolizate-după caz, băuturi spirtoase, tuică, rachiuri din fructe, produse intermediare;
c) seria si numărul care identifică în mod unic banderola;
d) indicele de aplicare în forma de “U” sau “L”;
e) cantitatea nominală exprimată în litri de produs continut;
f) concentratia alcoolică.
(5) Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevăzute la alin.(3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusă la dispozitia organelor în drept de către Compania Natională “Imprimeria Natională” S.A., la solicitarea acestora.
(6) Banderolele se aplică pe sistemul de închidere a buteliilor sau cutiilor de tetra pak, tetra brik si altele asemenea, în forma de “U” sau “L”. Sunt supuse marcării prin banderole inclusiv buteliile si cutiile ce depăsesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.
(7) În acceptia prezentelor norme metodologice, comercializarea alcoolului etilic si a băuturilor alcoolice de natura celor supuse marcării, în butelii sau în cutii ce depăsesc capacitatea de 3 litri, se consideră comercializare în vrac.
(8) În situatia în care dimensiunile marcajelor nu permit includerea în întregime a denumirilor operatorilor economici cu drept de marcare, se vor inscriptiona prescurtările sau initialele stabilite de fiecare operator economic în parte, de comun acord cu Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.
(9) Fiecărui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod special de 13 caractere care are la bază codul de acciză sau codul de identificare fiscală. Acest cod special se va regăsi inscriptionat pe marcajele tipărite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau achizitionate din afara României.
(10) În cazul operatorilor economici importatori autorizati care nu au contracte încheiate direct cu producătorul extern, ci cu un reprezentant al acestuia, marcajele vor fi expediate producătorului extern, iar codul atribuit va contine indicativul tării din care se face efectiv importul.”

45. Punctul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:
“28. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau pentru depozitare, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat si importatorul autorizat depun nota de comandă la autoritatea fiscală teritorială la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.
(2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr.25.
(3) În cazul antrepozitarului autorizat, operatorului înregistrat si importatorului autorizat, fiecare notă de comandă se aprobă - total sau partial - de către autoritatea fiscală competentă prevăzută la alin. (1), în functie de:
a) justificarea notelor de comandă aprobate anterior;
b) livrările de produse accizabile marcate, efectuate în ultimele 60 de zile fată de data solicitării unei noi note de comandă;
c) garantia constituită la autorizare care trebuie să acopere valoarea accizelor aferente cantitătilor de produse pentru care s-au comandat marcaje. Atunci când valoarea acestor accize depăseste garantia deja constituită, nota de comandă poate fi aprobată integral numai cu conditia constituirii de către solicitantul marcajelor a unei garantii suplimentare care să acopere diferenta de accize.
(4) În situatia în care se solicită o cantitate de marcaje mai mare decât media livrărilor din ultimele 60 de zile, se va depune un memoriu justificativ în care vor fi explicate motivele care au generat necesitătile suplimentare.
(5) În cazul operatorului neînregistrat nota de comandă de marcaje se aprobă de către autoritatea fiscală competentă în baza garantiei constituite la un nivel egal cu valoarea accizelor aferente cantitătilor de produse pentru care s-au comandat marcaje.
(6) Notele de comandă se întocmesc de către solicitant în 3 exemplare.
(7) Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea fiscală competentă. După aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comandă au următoarele destinatii: primul exemplar se păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea fiscală competentă care aprobă notele de comandă.
(8) Operatorii economici cu drept de marcare au obligatia utilizării marcajelor aprobate prin notele de comandă în termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de către Compania Natională “Imprimeria Natională” S.A.. După expirarea acestui termen marcajele neutilizate vor fi restituite Companiei Nationale “Imprimeria Natională” S.A., în vederea distrugerii, operatiune care se va desfăsura sub supraveghere fiscală, pe cheltuiala operatorului economic cu drept de marcare.
(9) Antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcării sunt obligati să prezinte lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, autoritătii fiscale competente cu aprobarea notelor de comandă de marcaje, situatia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.26. În cazul banderolelor, această situatie se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor înscriptionate pe acestea. In vederea confirmării realitătii datelor înscrise în documentele justificative privind utilizarea marcajelor pentru import, aceste documente vor fi certificate de către Autoritatea Natională a Vămilor.
(10) Procentul maxim admis de marcaje distruse în procesul de productie si care nu pot fi recuperate pentru a fi evidentiate este de 0,5% din numărul marcajelor utilizate.
(11) Pentru cantitatea de marcaje distruse în procesul de productie peste limita maximă admisă prevăzută la alin.(10), se datorează accizele aferente cantitătilor de produse care ar fi putut fi marcate.
(12) În situatia prevăzută la alin.(11) acciza devine exigibilă in ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea, iar termenul de plată al acesteia este până la data de 25 a lunii imediat următoare.
(13) Antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcării vor tine o evidentă distinctă a marcajelor distruse, precum si a celor deteriorate, conform modelului prevăzut în anexa nr.27.
(14) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârsitul fiecarei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit modelului prevăzut in anexa nr.28.
(15) Semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului, marcajele deteriorate evidentiate în anexa nr.28, vor fi distruse de către antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuială acestora, in conditiile prevăzute de legislatia în domeniu, obligatoriu sub supraveghere fiscală.
(16) În cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati, operatorii neînregistrati si importatorii autorizati au obligatia ca, în termen de 15 zile de la înregistrarea declaratiei, procesului verbal de constatare sau a sesizării scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor, să anunte autoritatea fiscală competentă cu aprobarea notelor de comandă de marcaje în vederea stabilirii obligatiei de plată privind accizele.
(17) În situatia depăsirii termenului prevăzut la alin.(16), acciza devine exigibilă în ziua imediat următoare depăsirii termenului si se va plăti în 3 zile lucrătoare de la data depăsirii termenului respectiv.”

46. Punctul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:
“Codul fiscal:
Art.205. [...]
(4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor din norme.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, conform prevederilor din norme.


Norme metodologice
29. (1) După aprobarea notelor de comandă de marcaje de către autoritatea fiscală competentă, exemplarul 2 al notei de comandă se va transmite de către operatorul economic cu drept de marcare către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si va fi însotit de dovada achitării contravalorii marcajelor comandate în contul acestei companii.
(2) Eliberarea marcajelor se face de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A..
(3) În cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamală.
(4) Marcajele se realizează de către Compania Natională “Imprimeria Natională” -S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de către directia specializată cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.
(5) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii si înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea fiscală competentă.
(6) Pâna la eliberarea marcajelor către beneficiari, acestea se depozitează la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. în conditii de deplină securitate.
(7) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, astfel:
a) antrepozitarii autorizati, lunar, din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor alin.(5) al pct. 1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitătilor de produse efectiv eliberate în consum.Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preturilor fără t.v.a.;
b) operatorul înregistrat si neînregistrat, cu ocazia fiecărei operatiuni, din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor alin.(5) al pct. 1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitătilor de produse efectiv receptionate. Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preturilor fără t.v.a.;
c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecărei operatiuni de import de produse marcate, din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor alin.(5) al pct.1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitătilor de produse efectiv importate. Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza preturilor fără t.v.a.”
Deci,vinul si berea nu sunt produse accizate, fiind considerate produse alimentare si nu sunt supuse marcarii.

Mult suces!
Multumesc pentru raspunsul dumneavoastra.

Din pacate, nu am reusit sa-mi dau seama de unde a-ti dedus ca berea si vinul nu sunt produse accizate, mai ales in conditiile art. 162 din Codul Fiscal:
Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrică.


Existind o diferentiere intre bere, vinuri, produse intermediare si alcool etilic - se poate considera ca berea si vinul nu intra sub incidenta art. 202 din Codul fiscal?
Art. 202. - (1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică următoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin norme;


Multumesc.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Accizarea tutunului produs in tara in cazul in care se doreste comercializarea sub forma de tutun vrac, ambalat la diferite gramaje. Conrad Conrad Nu reusesc sub nici o forma sa obtin informatii exacte in legatura cu accizarea tutunului. Situatia este urmatoarea: Producatorul X are o productie de x ... (vezi toată discuția)
Legea este valabila? cod vamal oltul oltul se constituie infractiune l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor ... (vezi toată discuția)
Amenda contraventionala de 20.000 de lei Laura 86 Laura 86 Buna ziua, Ce poate sa faca o persoana care a fost amendata pt ca avea in autoturismul proprietate personala 66 litri de bautura alcoolica nemarcata. Aceasta ... (vezi toată discuția)