avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 670 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Calcul concediu prenatal
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Calcul concediu prenatal

Bună ziua,
Sunt medic rezident pe post, primesc salariul de la un spital, dar fac stagiul de pregătire la un alt spital, cu care am și contract de garzi.
Pentru calculul concediului prenatal se ia în calcul și banii pe care-I primesc pe garzile plătite?
Dacă da cum procedez.
Mulțumesc
Cel mai recent răspuns: Mihaela_1982 , utilizator 18:00, 29 Octombrie 2016
In cazul a doi angajatori la care aveti contract de munca, se procedeaza conform prevederilor de mai jos:

Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:

ART. 72
(1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situaţie primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor.
(2) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» şi se va aplica ştampila unităţii, parafa şi semnătura medicului prescriptor, precum şi, după caz, parafa şi semnătura medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.
(3) Angajatorii plătitori au obligaţia respectării prevederilor art. 1.
Bună. VA mulțumesc pentru răspuns.
Mă interesează, în special , dacă la concediu pre și post natal se aduna salariile, de la cele 2 joburi sau numai la indemnizatie.
Fiecare angajator va va plati indemnizatie de maternitate pe baza veniturilor realizate de dvs. la locul respectiv de munca in cele 6 luni anterioare intrarii in concediul de maternitate.
Mulțumesc.
Știți cumva și cum se procedează?
Fac copie după concediu medical și îl duc la personal, la ambele joburi?
Se procedeaza exact ca in prevederile legale din mesajul meu anterior.

Indemnizatia pentru concedii medicale se calculeaza astfel:
- se aduna veniturile brute realizate in cele 6 luni anterioare (inclusiv indemnizatii CM)
- se aduna numarul de zile lucratoare din cele 6 luni in care a lucrat sau a avut CM (zilele lucratoare din luna, fara concedii fara plata, absente nemotivate)
- se calculeaza media zilnica prin impartirea total venituri / total zile (cu 2 zecimale)
- indemnizatia = media zilnica x nr.zile lucratoare incluse in perioada de pe certificatul medical x procentul stabilit in functie de codul de indemnizatie (le gasiti pe versoul certificatului)

Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:
ART. 74
Cuantumul indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate este egal cu produsul dintre media zilnicã şi procentele prevãzute de lege, multiplicat cu numãrul de zile lucrãtoare din concediul medical, astfel:
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM,
în care:
- Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate;
- Mzbci = media zilnicã a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate;
- NZLCM = numãrul de zile lucrãtoare din concediul medical.

Exemplul nr. 2
──────────────────────────────────────────────────
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 125+281 500 500
NZ 21 19 21 20*) 21 20
──────────────────────────────────────────────────
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentând indemnizaţie de asigurãri sociale de sãnãtate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contribuţia (125 lei).
în care:
NZ = numãrul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, pe fiecare lunã din baza de calcul;
SUMĂ V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei*);
.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din OUG nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lunã);
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.


Codul fiscal:
ART. 42
În înţelesul impozitului pe venit, urmãtoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specialã, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi naturã primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporarã de muncã. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;....

Alte discuții în legătură

Concediu medical alexmirc alexmirc Va rog sa-mi spuneti cum se plateste un concediu medical de 3 sau 5 zile ( nu stiu codul ) pentru un caz de gripa? Multumesc. (vezi toată discuția)
Calcul concedii medicale mateiadriana mateiadriana am un cm cod indemnizati 05 boli infectioase din grupa a cod 12, as vrea sa stiu cum se calculeaza ? (vezi toată discuția)
Calcul concediu medical angajat nou gh3gh1 gh3gh1 avem un salariat angajat de 2 luni, iar acum intra in concediu medical. Salariatul a lucrat inainte la o alta societate. Pentru calcul concediu medical, ... (vezi toată discuția)