avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 315 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Desfacere contract de munca disciplinar
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Desfacere contract de munca disciplinar

Buna ziua
Sunt angajata la o societate acum cateva zile eu impreuna cu o colega am primit o convocare sa ne prezentam la ora de in ziua respectiva in biroul d-lui director pentru cercetare disciplinara in baza ROI. Articolul din ROI era ceva de genul ca trebuie sa ducem la bun sfarsit situatiile cerute de domnul director. Dupa incheierea sedintei a ramas sa asteptam rezultatul comisiei. A doua zi am fost chemate la dep. Resurse Umane unde am fost instiintate ca suntem concediate disciplinar sau sa ne dam noi demisiile.As dori sa stiu daca este legala calea pe care a abordato domnul director, nu trebuia inainte sa ne comunice prin intermediul unor decizii ca am luat la cunostinta de situatie. Se poate pur si simplu desface contractul de munca disciplinar?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 14:42, 29 August 2009
intre data in care v-a fost comunicat in scris sa va prezentati la cercetare si data in care a avut loc cercetarea (sedinat cu dl director) a fost un interval de 5 zile lucratoare?
daca nu, acesta este un viciu de procedura pe baza caruia puteti contesta decizia de concediere in intsnat si veti avea castig de cauza...
Am primit convocarea in data de 27.08.2009 ora 10-11 si la ora 13.00 a fost sedinta.
In acest caz daca veti alege sa nu va dati demisia si sa asteptati dceizia de concediere disciplinara, veti putea contesta in instnat aceasta decizie pentru nerespectarea procedurii legale de cercetare disciplinara si veti avea succes de cauza.

cititi urmatoarele prevederi:

Codul muncii:

Art. 267. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.


CCMUN

Art. 75. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (4) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării.
(9) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplină angajatorul va emite decizia de sancţionare.
1. Angajatorul vrea sa va pacaleasca. Are nevoie de demisia dvs. fiindca in acest caz, fiind vointa dvs., nu il mai puteti ataca in instanta.
2. Colega mea, @grace_r, v-a dat textele de lege care redau procedura. Orice nerespectare a ei duce la anularea in instanta a deciziei de concediere.
3. Ati fost sfatuita bine sa asteptati sa primiti decizia de concediere si apoi va adrestati Tribunalului din judetul unde aveti domiciliul sau resedinta. Fiind litigiu de munca nu platiti taxe.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cercetare dispciplinara ! habibi habibi Buna ziua ! Pt absente nemotivate am convocat salariatii respectivi, acestia nu s-au prezentat , ma gandesc acum ... intocmesc procesul verbal si apoi decizia ... (vezi toată discuția)
Sanctionare angajat lungeanuadina lungeanuadina Care sunt pasii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare? Vreau sa fac o reducere a salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%. (vezi toată discuția)
Cercetare disciplinara alinaion82 alinaion82 Buna ziua! Am si eu o intrebare. Pe data de 05.02.2009 am primit o adresa de la politie prin care ne instiintau ca un salariat a furat o anumita cantitate de ... (vezi toată discuția)