avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 304 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Anveloparea termica prin programul Primariei si ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Anveloparea termica prin programul Primariei si Ordonanta de Urgenta 69 din 30 iunie2010

Va rog sa imi explice cineva
''OUG 69/2010 Art 13
(3) Beneficiarul va garanta prin angajament asumat de catre propietari locuintelor unifamiliale sau a celor din blocuri de locuinte in calitate fideljusiori, pentru recuperarea sumelor neplatite de beneficiar rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA-ifn in numele si contul statului.
(4) Asupra imobilelor incluse in programl prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se noteaza in partea a-III-a a cartii funciare a imobilelor existenta contractului de imprumut si a conventiei de fidejusiune.''
Din cate inteleg eu, propietarul unui apartament trebuie sa plateasca 20% din lucrare, 30% plateste Primaria Timisoara si 50% Fonduri Europene. Un bloc de 10 etaje reabilitat termic, costa intre 400.000-500.000 lei fara TVA, acum daca pe parcurs apar alte probleme care necesita reparatie, bineinteles costul lucrarilor se adauga la contractul initial. Pe mine ma intereseaza daca Primaria contracteaza un imprumut si se apuca de lucrare, bani din Fondurile Europene si cele de la Primarie când ii primeste Asociatia pentru a achita împrumutul? Daca se face un credit in numele Asociatiei, propietarii pot sa aleaga Banca si sa negocieze dobanda si alte taxe impuse de banca? Ce inseamna fideljusiori si ce prevede o conventie de fidejusiune?
Ultima modificare: Duminică, 15 Ianuarie 2017
NCorina, utilizator
Cel mai recent răspuns: NCorina , utilizator 20:40, 19 Ianuarie 2017
NCorina a scris:


daca Primaria contracteaza un imprumut si se apuca de lucrare, bani din Fondurile Europene si cele de la Primarie când ii primeste Asociatia pentru a achita împrumutul?


Autoritatea publica teritoriala=primaria, demareaza executarea de interventii si imbunatatiri la imobilele de locuit in comun,in momentul in care guvernul ii repartizeaza fondurile aferente
Sursa de finantare a imbunatatirilor la imobilele de locuit in comun o constituie fondurile europene care se aloca pe fiecare primarie in parte
Asociatia de proprietari are obligatia ca in intervalul contractual asumat sa achite echivalentul de 20% compus din contributia tuturor proprietarilor

''OUG 69/2010 …. Art. 13
5) La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului fidejusor.
(6) În cazul în care se achită contravaloarea împrumutului, notarea prevăzută la alin. (4) se radiază în condiţiile legii.
(7) În cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi să plătească sumele neplătite de beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare proprietar din proprietatea comună.''
Asociatia are cei 20% din suma si o plateste când mandateaza Primaria. Ma intereseaz daca pentru cei 80% din costul anvelopari cei 50% Fonduri Europene+30% Primarie, Asociatia face un imprumut ? Asta inseamna ca acesti bani nu vin la începutul lucrarilor? Daca lucrarea nu este executata la timp si Asociatia pierde Fondurile Europene si Primaria nu mai are bani sa plateasca lucrarea, Asociatia ca beneficiar trebuie sa plateasca 100% lucrare.
Eu ca proprietar pot sa citesc contractul de imprumut si a conventiei de fidejusiune, inainte de a fi semnat?
NCorina a scris:


Ma intereseaz daca pentru cei 80% din costul anvelopari cei 50% Fonduri Europene+30% Primarie, Asociatia face un imprumut ?Pentru plata c/v 20% asociatia de proprietari nu face imprumut
Asociatia fie achita cei 20% din fondul de reparatii sau alte surse la dispozitie,fie dispune prin hotararea adunarii generale ca fiecare proprietar sa achite cota aferenta cota indiviza
Lucrarea se achita de catre primarie esalonat catre executant prin contract
Asociatia de poroprietari incheie contract direct cu primaria care poate sa primeasca de la guvern o anumita suma anual alocata aferenta reabilitari termice la un numar de imobile
Asociatia ca beneficiar trebuie sa plateasca 100% lucrare.

Prin contractul de executie modernizare si eficientizare termica imobile este prevazuta obligatia ca beneficiarul=asociatie sa achite c/v 20% din total costuri
Daca modernizarea este executata prin contract cu autoritatea publica locala=primarie prin fonduri europene,nu exista riscul ca asociatia sa fie obligata sa suporte integral costuri executie modernizare
Dv ca proprietar,in temeiul disp art 10 din L nr 230/2007 aveti dreptul sa solicitati reprezentantului legal al asociatiei de prioprietari sa va puna la dispozitie orice document al asociatiei de proprietari
Contractul de executie modernizare eficientizare termica este incheiat si asumat intre executant primarie prin firma acreditata si beneficiar asociatia de proprietari
[ link extern ]
Pe pagina Primariei apare;
Metodologia de înscriere în Programul de reabilitare termică
Asociaţiile de proprietari care doresc înscrierea în Programul local multianual pentru creşterea eficienţei energetice vor depune o solicitare scrisă (formular tip) la Primăria Municipiului Timişoara, însoţită de următoarele acte:
hotărârea adunării generale a proprietarilor şi un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor, din care să rezulte că majoritatea este de acord cu înscrierea asociaţiei de proprietari în Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 (formular tip);
contractul de mandat în două exemplare, semnat de către preşedintele asociaţiei de proprietari;
lista proprietarilor din imobil (formular tip);
fişa tehnică a blocului de locuinţe, din care se completează doar următoarele rubrici:
adresa blocului de locuinţe;
anul construirii;
regimul de înălţime;
numărul total de apartamente;instalaţia interioară de încălzire.


Deoarece există un mare interes din partea asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a locuinţelor, Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi, mai multe informaţii de care au nevoie. Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Reabilitare Termică, camera 211, etaj 2, telefon: 0256- 408385.
 
Legislaţie:

2009:
1. Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009.
Acest act normativ stabileşte -lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe    construite după după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
               -etapele necesare realizării lucrărilor;
               -modul de finanţare;
               -obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice şi ale asociaţiilor de  proprietari.

2. Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor şi al vicepriministrului, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Acest ordin, care conţine Normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 şi reglementează:
                  -modul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă;
                  -acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale;
                  -conţinutul cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţii.

3. Hotărârea nr.28/27.01.2009 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică.   HCL stabileşte selecţia anuală a blocurilor care intră în programul local şi care se face pe baza ponderii criteriilor de selecţie.

4. Hotărârea nr. 105/24.03. 2009 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara pe anul 2009. Această hotărâre conţine lista blocurilor aprobate pentru reabilitare termică în anul 2009.  

2010:
1. Hotărârea de Guvern nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 311 din 12 mai 2010, care stabileşte nivelurile maxime de costuri.
 

2.Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, emisă de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010, care vine cu noi reglementări privind finanţarea reabilitării termice a locuinţelor.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010
Art. 12.
(1) Dobânda aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate beneficiarilor se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
(2) Structura dobânzii, precum şi plafonul maxim al creditului cu garanţie guvernamentală, pe beneficiar, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat se suportă de către beneficiar
ART. 13
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor.
(2) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată.
(3) Beneficiarul va garanta prin angajament asumat de către proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fidejusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului.
(4) Asupra imobilelor incluse în programul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se notează în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor existenţa contractului de împrumut şi a convenţiei de fidejusiune.
(5) La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului fidejusor.
(6) În cazul în care se achită contravaloarea împrumutului, notarea prevăzută la alin. (4) se radiază în condiţiile legii.
(7) acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii În cazul în care beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi să plătească sumele neplătite de beneficiar rezultate din executarea garanţiilor S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare proprietar din proprietatea comună. ART. 14 Între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatorii care acordă credite bancare beneficiarilor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie convenţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în finanţarea dobânzii subvenţionate aferente sumelor utilizate din creditele acordate, în limita plafonului anual aprobat cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
CAP. III Executarea şi recuperarea garanţiilor de stat
ART. 15 (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Înscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creanţelor fiscale.
(4) În termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la alin. (1), titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării
acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului.
(5) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile de la data comunicării acestuia către debitor.
(6) Sumele încasate potrivit alin. (4) constituie venituri ale bugetului de stat şi se virează într-un cont de venituri bugetare distinct.
(7) Dispoziţiile art. 154 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Cand se semneaza contractual de mandatat, Asociatia vireaza cei 20% partea care ii revine, dar bani astia nu sunt suficenti, asa ca Primaria face un credit in numele beneficiarului, in cazul de fata in numele Asociatiei. Daca lucrearea costa 500.000 lei Asociatia pune la inceputul lucrarilor 100.000 lei, iar pentru restul de 400.000 imprumuta in numele Asociatiei si fiecare propietar are un contract de credit cu o banca aleasa de Primarie. Pe mine ma intereseaza cand se achita acest imprumut? la receptia lucrari?
Art. 12.
(3) Orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat se suportă de către beneficiar.
Nu ar fi normal ca la sedinta de informare inainte de semnarea contractului propietari sa stie in ce se baga? Din cate inteleg numai dobanda este obligat statul sa plateasca.
Art. 12.
(1) Dobânda aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate beneficiarilor se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie

Alte discuții în legătură

Anveloparea blocului NCorina NCorina Presedinta inpreuna cu presedinta cenzorilor vor sa convinga lumea sa intre in programul de anvelopare a blocuriilor. Ce nu spune este costul lucrarilor si ... (vezi toată discuția)
Reabilitare termica NCorina NCorina Blocul in care locuiesc este in bloc cu 10 etaje. Presedinta cenzorilor si administratorul ( nu locuieste in blocul nostru) insita sa ne punem polistiren pe ... (vezi toată discuția)
Plătirea de către noul proprietar a lucrărilor de reabilitare termică efectuate anterior cumpărării apartamentului Beni1984 Beni1984 Bună ziua, Am cumpărat recent un apartament, cu creditul Prima Casă. Proprietarul anterior l-a adjudecat prin licitaţie publică - executarea silită a ... (vezi toată discuția)