avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 492 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Modificare conditii specifice concurs contabil sef
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Modificare conditii specifice concurs contabil sef

Buna ziua.
Doresc sa stiu daca o institutie de aparare si ordine publica, care organizeaza un concurs de contabil sef are ca si conditii specifice pt. postul de contabil sef :" vechime de minim 8 ani in specilaitatea studiilor, iar dupa ce nu a fost admisi candidati pt. ca nu aveau indeplinit acest criteriu (doar unul din candidati acea 8 ani vechime in munca...in diferse alte meserii!!) , la al doilea concurs organizat, in anunt apare : " minim 8 ani - vechime in munca"!!
Mai pe scurt a fost eleminata conditia de vechime in specialitatea studiilor, si poti avea 8 ani vechime in munca, de vanzator la market!!
Daca un alt candidat se inscrie la al doilea concurs organizat, deoarece la primul nu a fost admis nimeni, si care are peste 8 ani vechime in specialitatea studiilor, poate contesta acesta prevedere din anunt, care avantajeaza arice persoana cu 8 ani vechime in oricare alta meserie, nimai cea de economist, NU??
Multumesc anticipat!!
Cel mai recent răspuns: gh_liviu , utilizator 09:40, 7 Februarie 2017
Da este corect, daca in fisa postului pentru care se organizeaza concursul scrie de exemplu, vechime 8 ani ca.... macelar.
Sa fim seriosi, adica nu noi, ci acei care organizeasza concursul!
Fiind vorba de institutie de aparare si ordine publica, eu cred ca organizarea concursului intra sub incidenta HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Luna trecuta am prezidat organizarea a doua concursuri, iar pentru luni am Ok-ul ANFP-ului pentru oranizarea a inca tei concursuri.
Cunoscand rigorile ANFP-ului, cred ca vor stopa organizarea concursului.
Buna ziua.
Baza legala pt. aceste posturi de PERSONAL CONTRACTUAL ESTE:
HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Fiind vorba de o functie platita din fondurile publice, dupa parerea mea, este un tembelism in gandirea celui care a pus 8 ani vechime in munca #-o
Intre organizarea unui concurs in baza HG nr. 611 din 4 iunie 2008 si HG 286 din 23 martie 2011 nu exista mari diferente.
Chiar si HG 286 din 23 martie 2011 prevede in art. 3 la lit. f) ca persoana care candideaza trebuie sa indeplineasca condtiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
Chiar si pentru personalul contractual, cerintele specifice trebuie sa fie cuprinse in fisa postului.
Si, sa revin la exemplu dat de mine, daca in fisa postului pentru care se organizeaza concursul scrie de exemplu, vechime 8 ani ca.... macelar, atunci, musai trebuie ca viitorul contabil SEF sa fi fost....macelar.

As fi curios (desi, de regula nu sunt) sa stiu insitutia organizatoare, nu de alta, ci sa vad anuntul publicat Monitorul Oficial al României, Partea a III-a si portalul posturi.gov.ro, pentru ca anuntul trebuie sa cuprinda: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs
art.4 din Regulamentul-cadru
(1) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.

(2) Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.
.....
ANUNT:
Contabil șef IA, contabil IA, muncitor calificat - U.M. 0000
A. Unitatea Militară 0000, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție, vacante, de:
1. contabil şef, gradul IA/studii superioare în structură fînanciar-contabilă Ia U.M. 0000, post de conducere, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 8 ani;
2. contabil IA/studii medii în structura fînanciar-contabilă la U.M. 0000, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani şi 6 luni;
3. muncitor calificat III (mecanic auto) la U.M. 0000, cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;….ETC
……………………………………………………………………………………………………………

B. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de conducere de contabil şef gradul IA/S la U.M. 0000 sunt:
1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic;
2. Minim 8 ani – vechime în muncă; (Nota mea : aici apare diferenta fata de conditiile enuntate mai sus!!!!!?????)
3. Atestat în utilizarea sistemului european de conturi;…ETC..

C. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de contabil IA/M la U.M. 0000 sunt:
1. Absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat;
2. Minim 6 ani şi 6 luni – vechime în muncă; (Nota mea : aici apare diferenta fata de conditiile enuntate mai sus!!!!!?????)
3. Curs de perfecţionare în domeniul contabilităţii;….ETC

D. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat III(mecanic auto) la U.M. 0000 sunt:
1. Absolvirea şcolii profesionale / liceu cu calificare în meseria de mecanic auto, cu diplomă de absolvire sau cursuri de calificare în meseria de mecanic auto, cu certificat de absolvire / atestat în meseria de mecanic auto;
2. Minim 6 luni – vechime în meseria de mecanic auto;………..ETC (Nota mea : aici nu apare nici o diferenta fata de conditiile enuntate mai sus!!!!!?????)

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
2. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;……ETC…..

DIFERENTELE CONSTATATE SUNT PENTRU CONTABIL SEF SI CONTABIL, INTRE PREAMBUL UNDE SE MENTIONAEAZA PE SITEUL : “POSTURI.GOV.RO” faptul ca :

1. contabil şef, gradul IA/studii superioare în structură fînanciar-contabilă Ia U.M. 0000, post de conducere, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 8 ani, iar mai jos, in acelasi enunt apare : Minim 8 ani – vechime în muncă;
2. contabil IA/studii medii în structura fînanciar-contabilă la U.M. 0000, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani şi 6 luni, iar mai jos, in acelasi enunt apare : Minim 6 ani şi 6 luni – vechime în muncă;
3. muncitor calificat III (mecanic auto) la U.M. 0000, cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni;

Cum se poate rezolva o asemenea problema, din calitatea mea de candidat care am peste 8 ani vechime in specilaitatea studiilor, fata de candidatul care va avea 8 ani vechime in munca, dar nu indeplineste conditia specifica din enuntul publicat in M.O. si POSTURI.GOV.RO??

In anuntul afisat in ziarul local si la poarta UM apare : minim 8 ani pt. contabil sef si 6,6 ani pt contabil - vechime in munca, iar la mecanicul auto : vechime in specialitate??!!

MULTUMESC ANTICIPAT!!

Alte discuții în legătură

Salariul unei persoane care exercita cu caracter temporar o functie publica de conducere viorina67 viorina67 Un functionar public din cadrul unei Primarii municipale ,inspector as. 1 care pana in dec .2011 a avut salariul de incadrare 976 lei, a dat examen pentru ... (vezi toată discuția)
Functiile contractuale de conducere in administratia locala ginete216 ginete216 este legal ca pentru candidatura la o functie publica contractuala in administratia locala, sa se ceara condiţiile specifice necesare în vederea ... (vezi toată discuția)
Sef serviciu politia locala 1630817274794 1630817274794 In urma unui concurs organizat ,nici un candidat nu a luat examenul .Primarul doreste ca sa-l promoveze (numeasca direct pe unul din cei care au candidat drept ... (vezi toată discuția)