avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 577 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Evaluare SSM
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Evaluare SSM

Buna ziua. Daca avem o meserie noua in firma trebuie facuta evaluarea riscurilor si imbolnavirilor profesionale? Daca da va rog sa imi dati si articolul din lege unde este scris acest lucru! Multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: inspectorSSM , utilizator 21:05, 12 Iunie 2017
Legea ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
-Art. 7 (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
(3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2), pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea
reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/ sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/ sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/ sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
HG nr.1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
-Art.15 (1) Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la art. 14 in cadrul intreprinderii si/ sau al unitatii sunt urmatoarele:
1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/ posturi de lucru;
Meserie noua intra la executant/ sarcina de munca.
Sunt utile si prevederile de la art 15 alin (3) din NM de aplicare a Leg 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificari si completari.
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Planul de prevenire si protectie narcisa_narcisa narcisa_narcisa Buna seara. Care e cea mai corecta/ buna metoda de a intocmi planul de prevenire si protectie pentru o firma de constructii.? hg 300/ 2006. - un plan pe ... (vezi toată discuția)
Evaluare riscuri jacquelline jacquelline Buna ziua! As dori sa stiu daca metoda PECE de evaluare a riscurilor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale mai poate fi folosita (este aprobata ... (vezi toată discuția)
Obligatii angajator alexandralincu alexandralincu LEGEA 319/2006 As dori sa aflu detaliat in ce pagina pot gasi informatia in legatura cu obligatiile angajatorului (firma straina) si promotorului, este vorba ... (vezi toată discuția)