avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 607 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Contract de muncă suspendat
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Contract de muncă suspendat

Pe cat timp se poate suspenda contractul de munca. Și ce motive sunt pt a suspenda contractul?
Mulțumesc.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:12, 1 Februarie 2020
Codul muncii - Art. 49.
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.
(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Art. 50. [suspendarea de drept]
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.
Art. 51. [suspendarea din initiativa salariatului]
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva;
g) concediu de acomodare.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.
Art. 52. [suspendarea din initiativa angajatorului]
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii [Decizia Curtii Constitutionale nr. 261/2016];
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; [Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015]
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
d) pe durata detasarii;
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Art. 53. [intreruperea sau reducerea activitatii angajatorului]
(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).
(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
Art. 54. [suspendarea prin acordul părţilor]
Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Elena714 a scris:

Pe cat timp se poate suspenda contractul de munca....


Durata suspendarii c.i.m. este in functie de situatia /cazul suspendarii.

Detaliati problema dvs.
Buna ziua.
Am solicitat firmei concediul paternal de 15 zile lucrătoare ( 5 ) + ( 10 )
Si am primit o decizie venită din partea firmei prin care îmi comunica ca voi avea contractul de munca suspendat exact pe aceea perioada pe care am solicitat-o pentru concediu paternal de 15 zile.
Intrebarea ar fi ! Cine îmi plătește concediul acesta dacă sunt suspendat ? În legea concediului paternal este specificat precum angajatorul plătește acest concediu din fondul de salarii.
Deci sa inteleg ca am fost suspendat intentionat ca sa nu mai fiu platit ?
Mulțumesc.
Ultima modificare: Sâmbătă, 1 Februarie 2020
Cornel Vasile, Consilier juridic
Contractul de munca se va suspenda conform art 51 din Codul muncii in baza cererii angajatului de a-și lua concediul paternal si acea diploma de puericultura.Suma primita de catre beneficiarul concediului se calculeaza pe baza salariului brut al solicitantului si va fi egala cu cuantumul salariului sau pentru aceeasi perioada, incluzand sporurile si adaosurile pentru aceeasi perioada. Aceasta suma este platita din fondul de salarii al angajatorului.
Codul Muncii
Art. 51
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
....
c) concediu paternal;
...

Suspendarea contractului individual de munca in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) C. muncii este facultativa pentru angajator nu obligatorie.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Codul muncii barbu1941 barbu1941 In ce conditii se poate suspenda contractul individual de munca?Durata suspendarii? (vezi toată discuția)
In ce conditii se poate prelungi un preaviz in cazul demisiei ... swarowski swarowski In ce conditii se poate prelungi un preaviz in cazul demisiei la cererea angajatului? Motivul invocat de angajator a fost ca cele 20 de zile conform CIM nu ... (vezi toată discuția)
Somaj tehnic 2012 apetra apetra cu ce articol suspendam contractele? (vezi toată discuția)