avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1036 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... impozit
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

impozit

Buna ziua!
Va rog sa ma lamuriti si pe mine cum este cu acest impozit perceput la vanzarea unei locuinte.
Doresc sa vand un apartament detinut din anul 1986 la pretul de 35000 E .
Cat ar trebui sa platesc acest impozit ....o valoare aproximativa.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: eeeee , utilizator 12:32, 4 Octombrie 2009
Codul fiscal prevede:
Art. 77 ind. 1. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dr. de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate.
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(6) Impozitul prev. la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.
(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se vireaza si se retine integral la bugetul de stat.
(8) Procedura de calculare, incasare si virare a impozitului perceput in conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.


In cazul dv. impozitul datorat este de 2% calculat la suma de 35.000 Euro, astfel suma datorata este de 700 Euro. ;)
Va multumesc foarte mult!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Vanzare garsoniera acinom acinom Buna ziua, Va rog sa imi spuneti daca in cazul in care revind o garsoniera ,pe care am cumparat- o in urma cu 6 luni, trebuie sa achit o taxa anume catre stat ... (vezi toată discuția)
Impozit pe venit Adriana Irimia Adriana Irimia la transferarea dr de proprietate se plateste un impozit pe venit de 2 sau 3 %. Daca eu vand un imobil cu suma de 10.000E, iar in grila de la notar este min ... (vezi toată discuția)
Impozit pe venitul realizat prin vanzarea de imobile segovia_48 segovia_48 Doresc sa vand un apartament si vreau sa stiu daca suma tranzactiei este cea declarata de partile implicate sau aceasta este stabilita de notar dupa anumite ... (vezi toată discuția)